Právní analýza současného stavu v porodnictví s ohledem na postavení porodních asistentek a možnosti svobodné volby žen

6. 8. 2012

Cílem této analýzy je provést zevrubnou syntézu právního postavení porodní asistentky a faktických možností při výkonu profese porodní asistentky za stávající úpravy v právním řádu České republiky, a to i s přihlédnutím k současné soudní praxi. Pro účely tohoto memoranda se porodní asistentkou rozumí zdravotník, který poskytuje péči v těhotenství, při porodu a po porodu, a to matkám a dětem jako spojené jednotce.

Analýzu zpracovala Mgr. Adéla Hořejší jako podklad pro pracovní skupinu Porodnictví při Ministerstvu zdravotnictví, 12.5. 2012.
Zpět na výpis dokumentů

Chcete nás podpořit?

Na co budou použity Vaše peníze?

Pravidelně


Děkujeme za podporu

Jednorázově


Děkujeme za podporu

Podporují nás

  • Eva LabusovaPhDr. Eva Labusovápublicistika, vzdělávání a poradenství v oblasti rodičovství, výchovy a mezilidských vztahů
  • katkaMgA. Katarína ZatovičováA centrum - podpora rodiny