Změny v porodnictví napříč Evropou

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství a Hnutí za aktivní mateřství vás zvou na unikátní akci, která se koná v rámci setkání Evropské sítě porodnických organizací – ENCA.

Změny v porodnictví napříč Evropou

tematický diskusní večer pro zdravotníky, rodiče a širokou veřejnost

Porodnictví je dnes v očích veřejnosti spojeno s řadou otázek a kontroverzí: pokud výzkumy ukazují, že porody doma jsou pro ženy s nízkým rizikem bezpečné, proč proti nim mají lékaři výhrady? (A stojí v Holandsku před domem rodící ženy opravdu sanitka?) Proč dnes počet císařských řezů dosahuje 25%, když před 30 lety jich mělo Československo jen 6%? (A je to jen český problém?)

O tom všem a dalším budou mluvit významné představitelky rodičovských organizací, které se v Praze sejdou na setkání ENCA: Elisabeth Geisel (Německo), Beverley Beech (UK), Sinziana Ciurez (Rumunsko), Maryse Arendt (Lucembursko), Thea van TuylHannie Oor (Nizozemí). Profily panelistek níže.

Diskuse bude zaměřena na evropské trendy a dobrou praxi ve spolupráci příjemkyň péče, poskytovatelů péče a státu. Cílem večera je ukázat, jaká společná či naopak odlišná témata se vinou v porodnické problematice napříč tak různorodými zeměmi jako Velká Británie, Německo, Nizozemí či Rumunsko.

Budeme hledat odpovědi na otázky:

  • Jaké jsou v dnešní Evropě trendy v porodnické péči, jaké jsou jejich možné přínosy a rizika?
  • Jaké jsou hlavní sporné otázky v porodnické péči z pohledu jejích příjemkyň?
  • Jak na ně reagují v různých zemích poskytovatelé péče a stát?
  • Jak lze spolupracovat?

Diskusi moderuje Eva Labusová. Příspěvky i diskuse budou tlumočeny.

Termín konání: 3. dubna 2014, 17:30 – 19:30 hod. 

Místo konání: Kino Perštýn, Na Perštýně 6, Praha 1.

Vstupné jen 150 Kč
Předběžné přihlášky a další informace na rezervace@iham.cz, rezervace nutná.

Plakát ke stažení.

ENCA (European Network of Childbirth Organisations)

ENCA je neformální evropská síť organizací, které se zabývají otázkami a současnými trendy v porodnictví. Zástupkyně členských organizací se setkávají každý rok v jiné zemi. V roce 2014 bude hostit setkání po třinácti letech opět Česká republika. Setkání se zúčastní zástupkyně organizací z více než deseti členských zemí Evropy, mezi nimi i známé osobnosti hnutí za možnost volby v porodnictví.

Elisabeth Geisel (Německo): Lektorka předporodní přípravy, v r. 1993 pomáhala založit první porodní dům ve Frankfurtu. Od roku 1991 je ve výkonném výboru Gesellschaft für Geburtsvorbereitung (Společnost pro předporodní přípravu, GfG) a od té doby zodpovídá za mezinárodní styky GfG. Od roku 2012 je čestnou předsedkyní GfG. Je zakládající členkou ENCA a autorkou knihy Slzy po porodu, která vyšla i v ČR a měla dopad na diskusi o poporodní depresi.

 

Beverley Beech (UK): čestná předsedkyně vlivné britské organizace Association for Improvements in the Maternity Services (AIMS), členka Royal Society of Medicine, spisovatelka, výzkumnice a aktivistka.

 

 

 

Thea van Tuyl (Nizozemí): více než 25 let je lektorkou předporodní přípravy. Od roku 2000 je aktivní členkou ENCA; od té doby je pravidelně zvána, aby přednášela a vedla workshopy v různých evropských zemích. Od roku 1988 je přispěvatelkou a redaktorkou časopisu Samen Bevallen (Porodit společně) pro lektory/ky předporodních kurzů pro páry. Napsala knihu o dulách v Nizozemí a vede i kurzy pro duly. Zabývá se i masáží rebozo.

 

Sinziana Ciurez (Rumunsko): Sociální podnikatelka a výkonná ředitelka Fundatia Crucea Alba (Nadace Bílý kříž). Fundatia Crucea Alba provozuje zdravotnické zařízení pro matku a dítě, které poskytuje nemajetným rodinám své služby zdarma, podporuje normální porod a kojení; v loňském roce získala cenu za nejlepší fundraisingový projekt v Rumunsku. Je členka výkonného výboru organizace Mame Pentru Mame a absolvovala školení UNICEF “Monitor of Marketing Code for Breastmilk Substitutes”.

 

Maryse Arendt (Lucembursko): Ředitelka organizace Initiativ Liewensufank, evropská zástupkyně při IBFAN (International Baby Food Action Network), kde koordinuje jako expertka program Codex Alimentarius. Ten shrnuje zásady pro označování a prodej kojenecké a dětské výživy. Initiativ Liewensufank nabízí nastávajícím a novopečeným rodičům odborné kursy a poradenství, ale i prostor pro setkávání a sdílení. Kursy a poradenství pokrývají období od začátku těhotenství až po předškolní věk dítěte. Kromě toho Initiativ Liewensufank podporuje celostní péči v těhotenství, při a po porodu, porodní péči, která je orientovaná na potřeby matky a dítěte a respektuje fyziologický průběh porodu, bonding, aktivní otcovství a kojení.

________________________________________________________________________________________________________

Generální partneři:

ČRSOPK – Česko-rumunská smíšená obchodní a průmyslová komora

Dharmagaia

Partner: Marie Noe Chřibková (One Woman Press)

 

Chcete nás podpořit?

Na co budou použity Vaše peníze?

Pravidelně


Děkujeme za podporu

Jednorázově


Děkujeme za podporu

Podporují nás

  • katkaMgA. Katarína ZatovičováA centrum - podpora rodiny
  • MINOLTA DIGITAL CAMERAMgr. Vlasta Jiráskoválektorka, dula, laktační poradkyně, spoluzakladatelka ČAD