Domácí porod je bezpečný

S tím, jak se porod v nemocnici stal normou, nabyla řada zdravotníků pocit, že domácí porod představuje zbytečné riziko pro život matky i dítěte. Medicínský model těhotenství a porodu, který v posledních třiceti letech převažuje, vychází z předpokladu, že porod může být normální pouze retrospektivně. Jelikož nikdo neví, co se může stát, jsou nemocnice – již mají k dispozici pohotovostní vybavení a personál – považovány za bezpečné místo k porodu.

Stoupající počet žen však tento pohled nesdílí a vyžaduje možnost porodu doma. Přes rozšířenou domněnku, že tato volba bývá vedena přáním „porodního zážitku“, je domácí porod pro mnohé ženy informovanou volbou s cílem ochránit zdraví rodičky i dítěte. Dnes je již spolehlivě doloženo, že plánovaný domácí porod nevede ke zvýšení novorozenecké či mateřské úmrtnosti, jedná-li se o zdravou ženu s normálním těhotenstvím. Také existuje dostatek důkazů pro to, že plánování domácího porodu přispívá k lepším výsledkům porodu co se týče matky i dítěte.

Rizika a skutečnost

Domácí porod je opředen řadou mýtů a domněnek, zejména co se týče jeho bezpečnosti. Není nouze o důkazy v podobě nejrůznějších historek. Ve skutečnosti je plánovaný domácí porod spojen s dobrými výsledky co se týče stavu matek i dětí. Studie o domácích porodech provedená britským nadačním fondem National Birthday Trust Fund se zabývala téměř šesti tisíci plánovanými domácími porody ve Velké Británii v letech 1994-5, jež porovnala s případy žen, které zamýšlely porod v nemocnici. Studie zjistila, u žen ze skupiny, která měla v plánu domácí porod bylo přibližně poloviční riziko instrumentálního vybavení dítěte nebo císařského řezu a nižší pravděpodobnost poporodního krvácení. U novorozenců ze skupiny plánovaného domácího porodu byla výrazně nižší pravděpodobnost nízkých skóre v testech podle Apgarové a tyto děti utrpěly méně porodních poranění.

Rozhodování 

V ideálním případě je domácí porod určen tělesně zdatným, zdravým ženám s nekomplikovaným těhotenstvím. Najdou se ovšem i ženy, které chtějí porodit doma, byť jiní zdravotníci by to nemuseli považovat za vhodnou volbu. V takových situacích je třeba s budoucí rodičkou pracovat individuálně a poskytnout jí informace ohledně osobních rizikových faktorů. Abyste mohli dané ženě poskytnout radu ohledně rizik a přínosů spojených s různými místy porodu, je třeba vycházet z dostupných podkladů a vlastního klinického úsudku,.

Neexistují žádné materiály dokládající běžně rozšířenou představu, že domácí porod není bezpečný pro tělesně zdatné, zdravé ženy s nekomplikovaným těhotenstvím. Je doloženo, že po zdravotní stránce se výsledky plánovaných domácích porodů vyrovnají porodům v nemocnici. Existuje dostatek důkazů, z nichž vyplývá, že kritéria často uplatňovaná při první orientační návštěvě s cílem stanovit místo porodu nejsou fakticky podložená a zveličují možné abnormality. Pojetí rizika v souvislosti s normálním těhotenstvím a porodem a místem porodu je tedy diskutabilní.

Praktické tipy

  • Učte se od kolegyň, které mají s domácím porodem zkušenosti – chcete-li asistovat ženám u porodu doma, musíte nasbírat dostatečné zkušenosti a dovednosti, které jsou třeba při uplatňování neintervenčního přístupu k normálnímu porodu. Sem spadají odborné klinické dovednosti ohledně diagnózy nástupu porodu a sledování jeho postupu, příslušné vzdělání a odborná kompetence v resuscitaci matky a dítěte. Velmi přínosné je sledovat práci porodní asistentky, která má s domácími porody zkušenost.
  • Seznamte se s předepsanými postupy ohledně vedení domácího porodu – k dispozici by měly být jasné směrnice a systém podpory. Konzultantky pro porodní asistentky a vedení by měli zajistit, abyste měla k dispozici odbornou a osobní podporu pro případ úzkosti či stresu, jež byste mohla zažívat.
  • Procvičujte si dovednosti pro eventualitu naléhavých situací – vyhraďte si pravidelný čas na procvičování postupů v nouzových situacích, a to společně s kolegyněmi. K dispozici by vám měl být fungující záchranný systém, včetně možnosti přímého doporučení k porodnickému konzultantovi v naléhavém případě. Také musíte mít při sobě potřebné vybavení, včetně pomůcek pro resuscitaci novorozence.

Doplňující odborná literatura

Campbell R (1999) Review and assessment of selection criteria used when booking pregnant women at different places of birth. British Journal of Obstetrics and Gynaecology 106 (6): 550-6. Maternal and Childbirth Research Consortium (1998) Confidential Enquiry into Stillbirths and Deaths in Infancy (CESDI): 5th Annual Report. Focus group place of delivery. Chapter 6 paragraph 6.1- 6.5. Maternal and Child Health Research Consortium: London. Olsen O and Jewell MD (2002) Home versus hospital birth. (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 1, 2002. Update Software: Oxford. Royal College of Midwives (2003) Home Birth Handbook Volume 2: Practising Home Birth. RCM. London. Tew M (1998) Safer Childbirth? A Critical History of Maternity Care. Free Association Books Limited, London third edition.

Chcete nás podpořit?

Na co budou použity Vaše peníze?

Pravidelně


Děkujeme za podporu

Jednorázově


Děkujeme za podporu

Podporují nás

  • Eva LabusovaPhDr. Eva Labusovápublicistika, vzdělávání a poradenství v oblasti rodičovství, výchovy a mezilidských vztahů
  • ZuzkaMgr. Zuzana TěšínskáPoradkyně pro zdraví a rodinu, psychoterapeutka a pedagožka