UNIPA

03:42

UNIPA – Unie porodních asistentek je profesní organizace porodních asistentek

sdružuje porodní asistentky na základě individuálního členství. Členkami se mohou stát ty porodní asistentky, které pracují ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních, soukromé porodní asistentky, studentky oboru porodní asistence i porodní asistentky na mateřské dovolené.

Cílem Unie porodních asistentek je:
  • Poskytovat profesní podporu porodním asistentkám
  • Vytvářet zázemí pro studentky porodní asistence
  • Propagovat práci porodních asistentek směrem   k veřejnosti
  • Poskytovat informace a podporu rodičům

WEB: www.unipa.cz

Kontaktní osoba:
Mgr. Kateřina Hájková Klíčová
výkonná ředitelka
klicova@unipa.cz

tel: +420 734 637 379


 

Chcete nás podpořit?

Na co budou použity Vaše peníze?

Pravidelně


Děkujeme za podporu

Jednorázově


Děkujeme za podporu

Podporují nás

  • katkaMgA. Katarína ZatovičováA centrum - podpora rodiny
  • Eva LabusovaPhDr. Eva Labusovápublicistika, vzdělávání a poradenství v oblasti rodičovství, výchovy a mezilidských vztahů