Máme právo na normální porod? aneb Co čeká český stát po rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva?

23:25

Česká ženská lobby a Liga lidských práv

Praha, 12.12. 2014

Ve čtvrtek 11. 12. 2014 vydal Evropský soud pro lidská práva rozhodnutí, ve kterém zamítl stížnost dvou českých žen. Podle výroku soudu není Evropský soud oprávněn zasahovat do nastavení zdravotnického systému národních států. Po věcné stránce však dává stěžovatelkám za pravdu.  Uznal, že podmínky pro svobodnou volbu rodiče ohledně okolností a místa porodu jsou v České republice narušovány a že činnost Ministerstva zdravotnictví na poli úpravy práv rodiček není nedostatečná. Soud zároveň konstatoval, že porod mimo porodnice je, co do rizik, srovnatelný s porodem v porodnici, pokud se jedná o nízkorizikovou rodičku, které asistuje kvalifikovaná porodní asistentka a je státem zajištěná návazná péče.

Právo na soudní ochranu 

Případ paní Dubské a paní Krejzové není ojedinělý. I další rodiče se v minulých letech obraceli na české soudy. Jedná se o rodiče, kteří si přejí kontinuální péči porodní asistentky v těhotenství i při porodu. Porodní asistentky, které jsou kvalifikované tuto péči poskytovat, však nejsou, a to na rozdíl od svých kolegyň v Německu, Rakousku, Dánsku či Anglii, součástí zdravotnického systému. Další rodinou jsou Anderovi, kteří se při příležitosti rozhodnutí Evropského soudu obracejí s otevřeným dopisem na Jiřího Dienstbiera, ministra pro lidská práva a rovné příležitosti (viz příloha č. 1).

Právo na volbu způsobu, místa porodu a poskytovatele péče

Možnost zvolit si místo porodu je v západní Evropě běžnou součástí péče o těhotnou ženu. Podmínkou takovéto péče je však zavedení standardů pro péči mimo porodnice. V současné době ženy v České republice nejsou objektivně informovány o možnosti volby. Zároveň současný zdravotnický systém v naší zemi však nepočítá s rozdělením těhotných žen na zdravé (nízkorizikové) a rizikové. Přitom ve většině vyspělých zemí existuje pro zdravé ženy, kterých je cca 80 %, možnost výběru péče. Specializovaná péče ve zdravotnických zařízeních je pak vyhrazena právě pro ženy  s vyšší mírou rizika. Efektivní model pro Českou republiku, který se inspiruje zahraničními příklady dobré praxe a posledními vědeckými výzkumy, představuje porodní asistentka Natálie Sedlická (viz dokument č. 2).

Právo na informace o kvalitě péče v porodnicích

Dalším z problémů českého porodnictví jsou nedostatečné informace o kvalitě, parametrech a podobě poskytované péče v jednotlivých porodnicích a nemožnost informace snadno a přehledně získat. Porodnice samy data týkající se porodů zveřejňují pouze výjimečně a relevantní statistiky na celostátní úrovni jsou obtížně dostupné. Mikrobioložka Jarmila Hnilicová, která se několik měsíců snažila získat data o jednotlivých českých porodnicích, říká: „V České republice jsou porodnice, kde proběhne císařským řezem 10 % porodů, ale i porodnice, kde je to 40 % porodů. Rozdíly nelze vysvětlit velikostí porodnic – máme tu perinatologické centrum s 20 % císařských řezů, ale i malou porodnici, která má 40 % císařských řezů. Podobné je to s nástřihy hráze – v České republice existuje porodnice, ve které v roce 2013 rodilo s nástřihem hráze 80 % žen, ale i porodnice, kde to bylo zhruba pouze 10 % žen (Světová zdravotnická doporučuje právě 10 % nástřihů hráze). Jména porodnic bohužel prý nelze zveřejnit, respektive jsou zveřejněna pod číselnými kódy.“ (viz její zpráva  – dokument č. 3). 

Právo na „dobré“ zákony

Při vstupu do Evropské unie Česká republika přijala zákony, které umožňují porodním asistentkám poskytovat péči v souladu s evropskými normami. Následně však byly k zákonům vydány Ministerstvem zdravotnictví prováděcí vyhlášky a úřady přijaly jejich svévolné výklady, které práci porodním asistentkám znemožňují. Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv představuje konkrétní návrhy legislativních změn, které by měly situaci v České republice narovnat (viz dokument č. 4) a zároveň dodává: “K tomu, aby došlo k odstranění překážek pro péči porodních asistentek, stačí, aby krajské úřady přestaly omezovat kompetence porodních asistentek a přijaly výklad, že v rámci domácí péče mohou poskytovat péči ženě i u porodu”.

 

Pro více informací:

Kateřina Hájková Klíčová, výkonná ředitelka UNIPA a koordinátorka projektu ČŽL, tel: +420 734 637 379

Miloslava Kramná, APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, tel: +420 776 153 123

Zuzana Candigliota, právnička, Liga lidských práv, tel: +420 607 005 043

Jarmila Hnilicová, mikrobioložka,

Natálie Sedlická, porodní asistentka, tel: +420 608 862 706 

www.czlobby.cz, www.llp.cz, normalniporod.cz

 

Příloha č. 1 Právo na soudní ochranu

Příloha č. 2 Právo na volbu způsobu, místa porodu a poskytovatele péče, prezentace

Příloha č. 3 Právo na informace o kvalitě péče v porodnicích

Příloha č. 4 Právo na „dobré“ zákony

Chcete nás podpořit?

Na co budou použity Vaše peníze?

Pravidelně


Děkujeme za podporu.

Jednorázově


Děkujeme za podporu.

Podporují nás

  • odentDr. Michel Odentsvětoznámý porodník podporující normální porod
  • lenka_simPhDr. Lenka Simerskákonzultantka, moderatorka e-konference [normalni-porod]

Kdo vám poradí

Férová nemocnice Liga lidských práv
UNIPA Unie porodních asistentek
Poradna Aperio Aperio o.s.
Poradna HAM Hnutí za aktivní mateřství
Poradna CENAP Centrum naděje a pomoci