Dokumenty

Sbíraná data o porodu, zdraví a úmrtí novorozenců v ČR a EU

3. 8. 2013

Sestavila Markéta Pavlíková, dokument přináší přehled dat, která publikují zahraniční instituce (např. EuroPeristat) a zpracování přehledu dat publikovaných v ČR s důrazem na problematické momenty sběru a zpracování dat (zdravotnická a demografická dokumentace).

Otevřený dopis k porodnictví a pracovní skupině při MZČR

24. 4. 2013

Richard Hořejší, advokát c/o Wilson & Partners Revoluční 655/1 110 00 Praha 1 Telefon +420 776 696 656 [email protected] Vážený pan Leoš Heger ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 V Praze dne 23. 4. 2013 Otevřený dopis k porodnictví a pracovní skupině při MZČR Vážený pane ministře Hegře, tímto otevřeným dopisem se na Vás… číst více

Prohlášení odborných společností

26. 2. 2013

Prohlášení odborných společností ze dne 20.listopadu 2012 k pracovní skupině pro otázky porodnictví při Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Mezinárodní definice porodní asistentky

23. 9. 2012

Tato definice byla přijata na zasedání Mezinárodního výboru porodních asistentek  v Durbanu 2011 a nahrazuje definici přijatou 19.července 2005

Směrnice 80/155/EHS

13. 9. 2012

Směrnice EU z 21. ledna 1980 o koordinaci ustanovení daných zákonem, předpisem nebo správním opatřením, týkajícím se zahájení a provozování činnosti porodních asistentek (80/155/EHS).

Závěry evaluační mise EU

13. 9. 2012

Účelem této mise bylo zhodnocení připravenosti našeho systému vzdělávání a způsobilosti k výkonu specificky regulovaných zdravotnických povolání a vzájemného uznávání kvalifikací od okamžiku vstupu ČR do EU, tzn. zda jednotlivé zdravotnické profese splňují minimální požadavky dané zatím platnými sektorálními direktivami. Účastníky této evaluační mise byli experti z Evropské komise, ministerstev zdravotnictví některých členských států EU…. číst více

Chcete nás podpořit?

Na co budou použity Vaše peníze?

Pravidelně


Děkujeme za podporu

Jednorázově


Děkujeme za podporu

Podporují nás

  • Eva LabusovaPhDr. Eva Labusovápublicistika, vzdělávání a poradenství v oblasti rodičovství, výchovy a mezilidských vztahů
  • lenka_simPhDr. Lenka Simerskákonzultantka, moderatorka e-konference [normalni-porod]

Kdo vám poradí

Férová nemocnice Liga lidských práv
UNIPA Unie porodních asistentek
Poradna Aperio Aperio o.s.
Poradna HAM Hnutí za aktivní mateřství
Poradna CENAP Centrum naděje a pomoci