Pozorné vyčkávání

“Proto moudrý jedná, aniž zasahuje, poučuje, aniž mluví.“ 
Lao-c‘ 

Normální porod se odvíjí svým tempem, což zhusta obnáší nemalé čekání. Toto umění přesně vystihuje pojem „pozorné vyčkávání“. Což přirozeně není totéž co nečinnost. Naopak, je třeba plnit veškeré odborné povinnosti a klinické požadavky, a to řádně a efektivně, aniž bychom vyvolávaly dojem zaneprázdněnosti a ustavičné aktivity. Pro postup porodu je velký rozdíl v tom, zda se vaše přítomnost projevuje klidem, jistotou a taktem či naopak.

Klíčem k umění pozorného vyčkávání je váš vlastní postoj. Máte potřebu neustále něco dělat, nebo vám vyhovuje rytmus občasné nečinnosti? Schopnost odsunout stranou potřebu krátit si nějakým způsobem čas, ať už činností nebo přemýšlením, je dovedností, již lze prohlubovat cvičením. Osvojíte-li si schopnost ztišení a napojení se na přítomný okamžik, můžete výrazně přispět k tomu, aby se i rodička mohla ponořit do sebe.

K pozornému vyčkávání patří i zapojení všech smyslů a vyciťování drobných změn v těle a pocitech rodičky. Využívání očí, uší, nosu a rukou posiluje vaši schopnost zachytit náznaky, které jsou příliš jemné na to, abychom je podchytily při výlučně klinickém vyšetření. Pozorováním se vyhnete nadměrnému a rušivému vyšetřování a monitorování. Ovšem – jako u všeho – i zde je důležitá rovnováha. Klinické vyšetřování a technika mají své důležité místo, a to v kombinaci s vašimi smysly, zkušenostmi a intuicí.

Vnímání pocitů rodičky zahrnuje pozornost věnovanou jejím rytmům – vlnám, v nichž se noří do sebe a opět se vrací. To je charakteristický rys porodu. Všemožně se vynasnažte vyhradit si pro nejrušivější činnosti právě ty okamžiky, kdy rodička věnuje nejvíc pozornosti vnějšímu okolí – když má hlad, potřebuje se vymočit nebo si popovídat. Chvil, kdy je ponořená do sebe využijte pro svoje záznamy.

Závěrem, nepodlehněte mylnému dojmu, že normální fyziologický porod nevyžaduje přispění porodní asistentky. Zapojení porodní asistentky poskytuje ženě pocit jistoty a podmínky, v nichž může porodit normálně. „Zapojení“ ovšem neznamená jen činnost – pouhá vaše pozorná přítomnost může být nesmírně významným přispěním k probíhajícímu porodu. A stejně tak může být nesmírně vyčerpávající!

Praktické tipy

  • Naučte se využívat své intuice – intuice je osvojená reakce vycházející z minulých zkušeností a jako taková představuje nezpochybnitelné poznání. Nejnáročnější při využívání intuice je naše potřeba vysvětlovat si své konání logicky.
  • Nabudete-li pocitu, že něco je nebo není v pořádku, ověřte si to – nemůžeme-li nějaký pocit vysvětlit, máme sklon zpochybňovat jeho platnost. Namísto toho prozkoumejte, k čemu váš pocit ukazuje a zvažte, zda příslušný krok může být za daných podmínek opodstatněný, obhajitelný a vhodný. Je-li tomu tak, učiňte jej!
  • Umění pozorného vyčkávání snáze pochytíte, než se mu naučíte – chcete-li si toto umění osvojit, doprovázejte k porodům asistentku, která má s fyziologickým porodem zkušenost. Nastane-li vhodná příležitost, můžete se jí – aniž byste vyrušovala rodičku či okolí – zeptat, co vidí, slyší, vnímá, čichá nebo cítí a proč postupovala daným způsobem.

Doplňující odborná literatura

Davis-Floyd B Davis E Intuition as authoritative knowledge in midwifery and home birth. In Davis-Floyd R, Sargent C (eds) (1997). Authoritative Knowledge. London: University of California Press Hobbs L (1998) Assessing cervical dilation without VEs – watching the purple line The Practicing Midwife 1 (11): 34-35 McKay S (1990) Obstetrics by ear: maternal and care-giver perceptions of the meaning of maternal sounds during second stage of labour Journal of Nurse-Midwifery 35 (5): 266-273 Odent M (2000) Insights into pushing: the second stage as a disruption of the fetus ejection reflex Midwifery Today Autumn (55): 12

Podporují nás

  • maslovaMUDr. Helena MáslováCentrum psychosomatické péče
  • MINOLTA DIGITAL CAMERAMgr. Vlasta Jiráskoválektorka, dula, laktační poradkyně, spoluzakladatelka ČAD
Chci získavat info e-mailem

Kdo vám poradí

Férová nemocnice Liga lidských práv
UNIPA Unie porodních asistentek
Poradna Aperio Aperio o.s.
Poradna HAM Hnutí za aktivní mateřství