Výzva za bezpečný porod

Výzva za bezpečný porod, která vznikla 3. října 2011 pod záštitou České ženské lobby a s podporou desítek osobností, kritizuje právě projednávaný zákon o zdravotních službách (v Senátu v rámci 12. schůze od 6. října 2011), důrazně ale poukazuje i na absurdní opatření ministerstva zdravotnictví, která dlouhodobě odporují vědeckým poznatkům o tom, co znamená bezpečný porod.

To, že česká legislativa dostatečně neošetřuje samostatnou primární péči porodních asistentek (která je ostatně v Německu, Rakousku či Polsku běžná a hrazená pojišťovnami), škodí nejen porodním asistentkám, ale v důsledku zejména těhotným ženám a jejich dětem. Ženy sice mají právo (nejen) podle Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku zvolit si jakékoli místo k porodu, český stát jim však dává na výběr pouze jednu možnost – porodnice.

Pokud chtějí rodit jinde, stát jim k porodu poskytuje nulovou odbornou asistenci a každého, kdo by chtěl rodící ženě pomoci mimo nemocniční zařízení, plánuje podle zmiňovaného zákona dokonce trestat vysokou pokutou. Nemožnost získat odbornou pomoc při porodu mimo nemocniční zařízení je také důvod stížnosti na Českou republiku, kterou se aktuálně zabývá Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. V obdobném případu v Maďarsku vyhověl soud stěžující si ženě.

“Možnost volby porodní péče není v rozporu s bezpečím pro dítě ani pro matku. Jak jinak si vysvětlit, že země, kde jsou ženy tradičně respektovány (Německo, Skandinávie, Velká Británie), využívají široce porodní asistence a zároveň mají výborné porodnické výsledky? Efektivitu a bezpečnost porodní asistence potvrzují i závěry WHO a IMBCO,”  řekla Eliška Kodyšová, odborná konzultantka České ženské lobby a občanského sdružení Aperio.

“Přístup Ministerstva zdravotnictví, který vytlačuje porodní asistentky ze systému poskytovatelů předporodní, porodní a poporodní péče, je krátkozraký a může mít fatální následky, pokud jde o bezpečnost rodících žen a jejich dětí. A to zejména v situaci, kdy Ministerstvo zdravotnictví zároveň avizuje rušení až třetiny malých porodnic,”  uvedla Kateřina Klíčová, výkonná ředitelka Unie porodních asistentek.

Výzvu za bezpečný porod podpořila i klinická psycholožka, psychoterapeutka a soudní znalkyně Michaela Mrowetz: “Dlouhodobě usiluji o to, aby dítě a žena v před-, porodní a poporodní péči byly nedělitelnou jednotkou. Dítě po porodu patří k rodičům – snažím se podpořit českou společnost v tom, že tato starodávná tradice je zdravá a normální. Podle mých i zahraničních výzkumů a pozorování tento způsob péče o rodinu nejlépe zajistí komunitní práce porodních asistentek s výraznou efektivitou zdravotní, psychologickou a ekonomickou.”

VÝZVA ZA BEZPEČNÝ POROD
Zastavme nebezpečný zákon!

  • Vyzýváme senátory a senátorky (a posléze i poslance a poslankyně), aby řekli jasné NE projednávanému zákonu o zdravotních službách, který vrací české porodnictví do normalizačních dob. V zemích západní Evropy jsou porodní asistentky uznávanými expertkami na péči o zdravé těhotné, rodičky a ženy po porodu. Lékař by měl být přivolán v případě komplikací. Projednávaný zákon však v rozporu se vzrůstající poptávkou a dostupnými výzkumy nijak nedefinuje zdravotní službu porodních asistentek. Péče o matku a dítě je tak nejen méně bezpečná, ale i výrazně dražší.
  • Vyzýváme odpovědné osoby, aby porodním asistentkám zajistily pro jejich práci odpovídající legislativní podporu, a tím těhotným ženám zároveň umožnily zvolit si místo a způsob porodu tak, jak jim zaručuje nejen Listina základních práv a svobod, ale i Evropská úmluva o ochraně lidských práv a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Je absurdní, že těhotné ženy žijící pouhých 200 km západněji, jižněji či severněji od hlavního města České republiky (Německo, Rakousko, Polsko) mají péči porodní asistentky nejen státem garantovanou, ale i hrazenou ze zdravotního pojištění.
  • Považujeme za neobhajitelné, že český stát diktuje ženám pouze jediného možného poskytovatele péče během těhotenství a také to, kde porodit dítě. To vše v situaci, kdy v žádném případě nemůže zaručit, že lékařsky vedený porod v porodnici je tím nejlepším pro těhotné a rodící ženy a především jejich děti. Alarmující počet císařských řezů nepřináší zvýšení bezpečnosti péče pro děti, ba spíše naopak. Bezpečná péče pro děti vychází dle analýz WHO a IMBCO v optimálním případě z principů porodní asistence. S plánovaným rušením porodnic lze navíc očekávat vzhledem k vytíženosti lékařského personálu zhoršení dostupnosti a kvality péče o těhotné a rodící ženy.
  • Nedávnou kauzu porodní asistentky Ivany Königsmarkové považujeme za důsledek nedostatečné právní podpory pro práci porodních asistentek v České republice. Ministerstvo zdravotnictví se již několik let brání důslednější spolupráci s profesními organizacemi porodních asistentek, ale i organizacemi zastupujícími klientky porodnické péče a tvrdošíjně odmítá požadavky na přijetí již existujících mezinárodních standardů pro samostatnou a kontinuální péči poskytovanou porodními asistentkami. Ženy, které chtějí rodit mimo zdravotnické zařízení, tak podle představ ministerstva zůstávají bez odborné pomoci. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku se také již zabývá stížností ženy, která v systému českého porodnictví nenašla v roce 2010 žádnou odbornou pomoc pro porod doma. V obdobném případě, který se stal v Maďarsku, soud rozhodl ve prospěch stěžující si ženy.

MÁTE-LI ZÁJEM, ABY PORODNICKÁ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE ODPOVÍDALA ZÁSADÁM BEZPEČNÉHO PORODU, PLNĚ V SOULADU S NEJNOVĚJŠÍMI VĚDECKÝMI POZNATKY, PROSÍME PŘIPOJTE SVŮJ PODPIS K TÉTO VÝZVĚ.

Výzva za bezpečný porod

Příjem podpisů byl ukončen.

End date: Jan 09, 2012
Signatures collected: 3284
3,284 signatures

S údaji budeme nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Podpisy

3,284 Nela Hejlová Led 09, 2012
3,283 Martin Mazák Led 09, 2012
3,282 pavel babinec Led 09, 2012
3,281 Jaromír Jandl Led 08, 2012
3,280 Jarmila Syptáková Led 08, 2012
3,279 Eva Hanzelková Led 08, 2012
3,278 Mirka Jandová Led 07, 2012
3,277 Petra Lomozová Led 06, 2012
3,276 Marcela Crhová Led 06, 2012
3,275 Kateřina Mičulková Led 06, 2012
3,274 Leoš Ryška Led 06, 2012
3,273 Mariana Skálová Led 06, 2012
3,272 Iva Tobolová Led 06, 2012
3,271 Zdeňka Borovková Led 05, 2012
3,270 Marcela Macháčková Led 05, 2012
3,269 Ladislav Němec Led 05, 2012
3,268 David Prentis Led 05, 2012
3,267 Sylvie Barčíková Led 04, 2012
3,266 Eva Musterová Marvanová Led 04, 2012
3,265 Martina Muselová Led 04, 2012
3,264 Zuzana Kuperová Led 04, 2012
3,263 Ivan Bok Led 04, 2012
3,262 Sylva Kummerová Led 03, 2012
3,261 Simona Tenglová Led 03, 2012
3,260 Petra Bendlová Led 03, 2012
3,259 Tomáš Bendl Led 03, 2012
3,258 Petra Hrančíková Led 03, 2012
3,257 Sylva Patíková Led 03, 2012
3,256 Eva Běhalová Led 03, 2012
3,255 Alena Roháčková Led 03, 2012
3,254 Mariana Machová Led 03, 2012
3,253 Květuše Zezulková Led 03, 2012
3,252 Ludmila Půlkrábková Led 03, 2012
3,251 Tomáš Pinďák Led 03, 2012
3,250 jan vrána Led 03, 2012
3,249 Ludmila Císařová Led 03, 2012
3,248 Jan Černoch Led 03, 2012
3,247 Jakub Moravčík Led 03, 2012
3,246 Tomáš Eybl Led 02, 2012
3,245 Marcela Sekerková Led 02, 2012
3,244 Bohumil Šourek Led 02, 2012
3,243 Andrea Kroniková Led 02, 2012
3,242 Andrea Benedová Led 02, 2012
3,241 Lucie Sobotková Led 02, 2012
3,240 Perla Voberová Led 02, 2012
3,239 Barbora Haynová Led 02, 2012
3,238 Patrik Jedlička Led 02, 2012
3,237 Petra Doležalová Led 02, 2012
3,236 Roman Vaníček Led 02, 2012
3,235 Zuzana Koťenová Led 02, 2012
3,234 Jana Vanickova Led 01, 2012
3,233 Hana Štěpánková Led 01, 2012
3,232 Iva Jirků Led 01, 2012
3,231 Matěj Řezníček Led 01, 2012
3,230 Miroslava Knedlová Led 01, 2012
3,229 Alžběta Podsedník Led 01, 2012
3,228 Michaela Klímková Pro 31, 2011
3,227 Petra Lancová Pro 31, 2011
3,226 Kamila Jiříková Pro 30, 2011
3,225 Kateřina Brzáková Pro 30, 2011
3,224 Monika Zollerová Pro 30, 2011
3,223 Petr Třos Pro 30, 2011
3,222 Lenka Bednářová Pro 30, 2011
3,221 Dita Burgetova Pro 29, 2011
3,220 Veronika Kvapilová Pro 28, 2011
3,219 Angelika Petrová Pro 28, 2011
3,218 Kateřina Friedlová Čížková DiS. Pro 27, 2011
3,217 Kateřina Matošková Pro 27, 2011
3,216 Lenka Sedmíková Pro 27, 2011
3,215 Kateřina Binková Pro 26, 2011
3,214 Věra Mulica Šulistová Pro 26, 2011
3,213 alžběta kozlůová Pro 26, 2011
3,212 Jana Klimešová Pro 26, 2011
3,211 Jana Klimešová Pro 26, 2011
3,210 Irena Ekrtová Pro 25, 2011
3,209 Tatjana Kopřivová Pro 25, 2011
3,208 Lada Kopřivová Pro 25, 2011
3,207 Věra Kopřivová Pro 25, 2011
3,206 Pavla Kopřivová Pro 25, 2011
3,205 Světlana Kopřivová Pro 25, 2011
3,204 Barbora Brunclíková Pro 24, 2011
3,203 Klára Miklášová Pro 22, 2011
3,202 Marie Kozlová Pro 22, 2011
3,201 Renáta Plouharová Pro 22, 2011
3,200 Jana Gréková Pro 21, 2011
3,199 Petra Jirsová Pro 21, 2011
3,198 Adéla Ráček Seidlová Pro 21, 2011
3,197 Anna Píšková Pro 21, 2011
3,196 Vendula Hrušková Pro 21, 2011
3,195 Petra Vědomá Pro 20, 2011
3,194 Hana Beinhauerová Pro 20, 2011
3,193 Monika Horáková Pro 20, 2011
3,192 Veronika Placha Pro 20, 2011
3,191 Svatopluk Ochman Pro 19, 2011
3,190 Veronika Kalouková Pro 19, 2011
3,189 Pavlína Šútorová Pro 19, 2011
3,188 Johana Kuličová Pro 19, 2011
3,187 Lenka Balášová,Mgr. Pro 19, 2011
3,186 Martin Schottek Pro 19, 2011
3,185 Pavel Plát Pro 19, 2011
3,184 Kristýna Šípová Pro 19, 2011
3,183 Jíří Bednář Pro 19, 2011
3,182 Jana Weberová Pro 19, 2011
3,181 Božena Klimková Pro 19, 2011
3,180 Eva Mechová Pro 18, 2011
3,179 Ivana Jamborová Pro 18, 2011
3,178 Filip Morys Pro 18, 2011
3,177 Jiří Martiňák Pro 18, 2011
3,176 Jaroslav Kovář Pro 18, 2011
3,175 Vendula Soukupová Pro 18, 2011
3,174 Tomáš Gavenčiak Pro 18, 2011
3,173 Petr Kořínek Pro 17, 2011
3,172 Jitka Kovářová Pro 17, 2011
3,171 Sylvie Boumová Pro 17, 2011
3,170 Markéta Čučková Pro 17, 2011
3,169 Marie Zichová Pro 17, 2011
3,168 Petr Hanáček Pro 17, 2011
3,167 Zoja Fludrová Pro 17, 2011
3,166 Alena Kopřiva Chadová Pro 17, 2011
3,165 Alena Lakomá Pro 17, 2011
3,164 Šárka Zedníčková Pro 17, 2011
3,163 Iva Brokesova Pro 17, 2011
3,162 Milan Brokeš Pro 17, 2011
3,161 Zdenka Pawlasova Pro 17, 2011
3,160 Eva Pižanowská Pro 17, 2011
3,159 Radovan Navrátil Pro 17, 2011
3,158 Hana Hanáčková Pro 17, 2011
3,157 Dana Vinklárková Pro 17, 2011
3,156 Michal Knotek Pro 16, 2011
3,155 Lenka Gavenčiaková Pro 16, 2011
3,154 Lenka Fialová Pro 16, 2011
3,153 Marta Džačovská Pro 16, 2011
3,152 Aleš Nitra Pro 16, 2011
3,151 Žaneta Klečková Pro 16, 2011
3,150 Kateřina Binková Pro 16, 2011
3,149 Beata Glombiková Pro 16, 2011
3,148 Jakub Žajdlík Pro 16, 2011
3,147 Barbara Burdová Pro 16, 2011
3,146 Pavel Gálik Pro 16, 2011
3,145 Jarmila Konečná Pro 16, 2011
3,144 Jitka Vojtková Pro 16, 2011
3,143 Jana Brišová Pro 16, 2011
3,142 Ladislav Blaha Pro 16, 2011
3,141 Petr Kucharčík Pro 16, 2011
3,140 lucia staňová Pro 16, 2011
3,139 Vladimír Lackovič Pro 16, 2011
3,138 Anna Seklová Pro 16, 2011
3,137 Leona Burianová Pro 16, 2011
3,136 Michaela Skotnicová Pro 16, 2011
3,135 Michaela Buršová Pro 16, 2011
3,134 JIří Bryan Pro 16, 2011
3,133 Jana Odevzdaná Pro 16, 2011
3,132 Barbara Michalik Pro 16, 2011
3,131 Miroslav Jaroš Pro 16, 2011
3,130 Daniela Manczalová Pro 16, 2011
3,129 Hana Lebriez Pro 16, 2011
3,128 Lenka Miturová Pro 16, 2011
3,127 Vlasta Vyčichlová Pro 16, 2011
3,126 Pavel Tomášek Pro 16, 2011
3,125 Jiří Mikláš Pro 16, 2011
3,124 Milena Kořínková Pro 16, 2011
3,123 Ivana Królová Pro 16, 2011
3,122 Jana Ochmanová Pro 16, 2011
3,121 Petra Kulošťáková Pro 16, 2011
3,120 Jana Krátká Svobodová Pro 16, 2011
3,119 Robert Kořínek Pro 16, 2011
3,118 Monika Šrubařová Pro 16, 2011
3,117 Eva Krejčí Pro 16, 2011
3,116 Daniela Pastrňáková Pro 15, 2011
3,115 Jan Šrubař Pro 15, 2011
3,114 ivana pavliková Pro 15, 2011
3,113 Petr Pchálek Pro 15, 2011
3,112 Olga Marshová Pro 15, 2011
3,111 Michaela Killarová Pro 15, 2011
3,110 Petra Poutníková Pro 15, 2011
3,109 Šárka Neužilová Pro 15, 2011
3,108 Martin Plechšmíd Pro 15, 2011
3,107 Lucie Mrazkova Pro 14, 2011
3,106 Zuzana Čítková Pro 14, 2011
3,105 Kateřina Blahutová Pro 14, 2011
3,104 marketa fouskova Pro 14, 2011
3,103 Barbora Mrázková Pro 14, 2011
3,102 Daniela Antony Pro 13, 2011
3,101 Marie Lisková Pro 11, 2011
3,100 Tereza Marková Pro 10, 2011
3,099 Petra Dušková Pro 09, 2011
3,098 Veronika Szabová Pro 09, 2011
3,097 Petra Kociánová Pro 09, 2011
3,096 Sabina Klíčová Pro 09, 2011
3,095 Magdalena Krejčí Pro 09, 2011
3,094 Radka Raková Pro 08, 2011
3,093 Martina Plátová Pro 08, 2011
3,092 Eliška Odložilová Pro 08, 2011
3,091 Jana Prymusova Pro 07, 2011
3,090 Hana Kovářová Pro 07, 2011
3,089 Petra Vaníčková Pro 06, 2011
3,088 Andrea Ela Mastroiany Pro 05, 2011
3,087 Honza Horáček Pro 05, 2011
3,086 Kateřina Holasová Pro 05, 2011
3,085 lenka Pourová Pro 05, 2011
3,084 Andrea Vosejpková Pro 05, 2011
3,083 Lenka Holasová Pro 05, 2011
3,082 Jan Tůma Pro 05, 2011
3,081 Lenka Sciame Pro 05, 2011
3,080 Eliška Kuldanová Pro 04, 2011
3,079 Jana Hejralová Pro 04, 2011
3,078 Marketa Rajska Pro 04, 2011
3,077 Tereza Kolkowska Pro 04, 2011
3,076 Michaela Paldusová Pro 04, 2011
3,075 Jaroslava Leemann Pro 03, 2011
3,074 Martina Rašková Pro 03, 2011
3,073 Veronika Marin Pro 03, 2011
3,072 Jarmila Gregorová Pro 03, 2011
3,071 Pave Sodomka Pro 03, 2011
3,070 Martina Svobodová Pro 02, 2011
3,069 Markéta Baňková Pro 02, 2011
3,068 Jan Malec Pro 02, 2011
3,067 Hana Novotná Pro 02, 2011
3,066 MUDr.Helena Pěničková Pro 02, 2011
3,065 Martina Vaníková Pro 01, 2011
3,064 Jan Tošovský Pro 01, 2011
3,063 Iva Špatenková Pro 01, 2011
3,062 Radim Šašinka Pro 01, 2011
3,061 Barbora Součková Pro 01, 2011
3,060 Matouš Borák Pro 01, 2011
3,059 radka prošková Pro 01, 2011
3,058 David Votrubec Lis 30, 2011
3,057 Linda Hrabalová Lis 30, 2011
3,056 Jana Nedvědová Lis 30, 2011
3,055 Vladimír Nedvěd Lis 29, 2011
3,054 petra paďourová Lis 29, 2011
3,053 Jakub Koňas Lis 29, 2011
3,052 Jana Orlová Lis 29, 2011
3,051 Zuzana Zárubová Lis 29, 2011
3,050 Anna Šebková Lis 28, 2011
3,049 Zuzana Vidláková Lis 28, 2011
3,048 Radka Jásková Lis 28, 2011
3,047 Renata Kratosova Lis 28, 2011
3,046 Markéta Herková Lis 28, 2011
3,045 Kateřina Svobodová Lis 28, 2011
3,044 Soňa Šišková Lis 28, 2011
3,043 Marjánka Růžičková Lis 28, 2011
3,042 Lucie Žáková Lis 26, 2011
3,041 Jaroslav Hamrle Lis 26, 2011
3,040 Vanda Kubelková Lis 25, 2011
3,039 Katka Puchýřová Lis 25, 2011
3,038 Zdenek Velik Lis 25, 2011
3,037 Bohumila Ranglová Lis 25, 2011
3,036 Petra Hanelová Lis 25, 2011
3,035 Jana Šoupalová Lis 25, 2011
3,034 Marcela Blažková Lis 25, 2011
3,033 Lenka Filová Lis 24, 2011
3,032 Michaela Krtičková Lis 24, 2011
3,031 Boris Straka Lis 23, 2011
3,030 Monika Žáková Lis 23, 2011
3,029 Eva Barcová Lis 22, 2011
3,028 Kateřina Winterová Lis 22, 2011
3,027 Jaroslava Richterová Lis 22, 2011
3,026 Michaela Frycová Lis 21, 2011
3,025 Ivana Dušátková Lis 19, 2011
3,024 Andrea Klvačová Lis 19, 2011
3,023 šárka šantavá Lis 19, 2011
3,022 Zdeněk Maděra Lis 19, 2011
3,021 Vendula Maděrová Lis 19, 2011
3,020 Olga Marshová Lis 19, 2011
3,019 Michaela Vančová Lis 18, 2011
3,018 Jan Purkrábek Lis 17, 2011
3,017 Soňa Kubíčková Lis 17, 2011
3,016 Marie Vozková Lis 17, 2011
3,015 Edith Malíková Lis 17, 2011
3,014 Martin Tomášek Lis 17, 2011
3,013 Milena Najmanvá Lis 17, 2011
3,012 Kamila Kašlíková Lis 17, 2011
3,011 Jaroslava Malinová Lis 16, 2011
3,010 Lucie Veselá Lis 16, 2011
3,009 Zdeňka Šobová Lis 16, 2011
3,008 Lenka Holasová Lis 16, 2011
3,007 Kateřina Bradová Lis 16, 2011
3,006 michaela joniaková Lis 16, 2011
3,005 Petra Vojtěchová Lis 15, 2011
3,004 Hana Volfová Lis 15, 2011
3,003 Jana Krištoforyová Lis 15, 2011
3,002 Kateřina Holubková Lis 15, 2011
3,001 Dana Stanova Lis 14, 2011
3,000 Lenka Holubová Lis 14, 2011
2,999 Ivana Iljuková Lis 13, 2011
2,998 Petra Šnoblová Lis 13, 2011
2,997 Veronika Bakalikova Lis 13, 2011
2,996 Linda Machátová Lis 13, 2011
2,995 Miroslava Samoelová Lis 13, 2011
2,994 marta novakova Lis 13, 2011
2,993 Gabriela Sochorová Lis 12, 2011
2,992 Silvie Kulendíková Lis 12, 2011
2,991 Vesna Vašková Lis 11, 2011
2,990 Helena Rohlíková Lis 11, 2011
2,989 Zuzana Lanova Lis 11, 2011
2,988 Petra Jedličková Lis 11, 2011
2,987 Doubravka Koubkova Lis 11, 2011
2,986 Renata Dalrymple Lis 11, 2011
2,985 Adéla Obermajerová Lis 10, 2011
2,984 Renata Konopíková Lis 10, 2011
2,983 Jitka Hásková Lis 09, 2011
2,982 magda křepelková Lis 09, 2011
2,981 Ondrej Winkler Lis 09, 2011
2,980 Veronika Sangetová Lis 09, 2011
2,979 Klára Marešová Lis 09, 2011
2,978 Bára Beránková Lis 08, 2011
2,977 Barbora Jeřábková Lis 08, 2011
2,976 Eva Jaklová Lis 08, 2011
2,975 Lucie Drtinová Lis 08, 2011
2,974 Hana Schneiderová Lis 08, 2011
2,973 Martin Pelant Lis 08, 2011
2,972 Marek Nitka Lis 07, 2011
2,971 Sylva Štajnochrová Lis 07, 2011
2,970 Vratislav Blažek Lis 07, 2011
2,969 Luděk Krmela Lis 07, 2011
2,968 Nikola Jindrová Lis 07, 2011
2,967 Ondřej Vaněk Lis 07, 2011
2,966 Karolína Jindrová Lis 07, 2011
2,965 Jana Pobudová Lis 07, 2011
2,964 Veronika Trunečková Lis 07, 2011
2,963 Otto Kočí Lis 07, 2011
2,962 Zuzana Michálková Lis 07, 2011
2,961 Zlata Michňová Lis 07, 2011
2,960 Adam Pomykacz Lis 06, 2011
2,959 Libuše Končelová Lis 06, 2011
2,958 Miroslav Mach Lis 06, 2011
2,957 Maria Půrová Lis 06, 2011
2,956 Ladislav Půr Lis 06, 2011
2,955 Klára Viktorová Lis 06, 2011
2,954 Lenka Vrbická Lis 06, 2011
2,953 Anežka Švecová Lis 06, 2011
2,952 Milan Kováč Lis 05, 2011
2,951 Marcela Krzyžanková Lis 05, 2011
2,950 Hanka Novotná Lis 05, 2011
2,949 Hanka Matoušová Lis 05, 2011
2,948 Petra Hanáková Lis 05, 2011
2,947 Anna Krátká Lis 05, 2011
2,946 Hana Erinn Janáková Lis 05, 2011
2,945 milan kuhejda Lis 04, 2011
2,944 Jindřiška Kuhejdová Lis 04, 2011
2,943 Jiří Lysek Lis 04, 2011
2,942 Martina Přenosilová Lis 04, 2011
2,941 Lucie Lysková Lis 04, 2011
2,940 Markéta Zemková Lis 04, 2011
2,939 Iveta Kubikova Lis 04, 2011
2,938 Michaela Ženatá Lis 04, 2011
2,937 Iva Tomášková Lis 04, 2011
2,936 Ladislav Železný Lis 04, 2011
2,935 Kristýna Nývltová Lis 04, 2011
2,934 Sonia Ennafaa Lis 03, 2011
2,933 Michal Kopyta Lis 03, 2011
2,932 Lucie Kotková Lis 03, 2011
2,931 Vlastimil Jírů Lis 03, 2011
2,930 Irena Jeřábková Lis 03, 2011
2,929 Pavel Piaszczynski Lis 03, 2011
2,928 Jana Ejemova Lis 03, 2011
2,927 Barbora Urbanová Lis 03, 2011
2,926 Alice Uzlová Lis 03, 2011
2,925 Jindřich Mareš Lis 03, 2011
2,924 Kristýna Cepková Zemanová Lis 03, 2011
2,923 Vltava Muk Lis 03, 2011
2,922 Eugen Drgoň Lis 03, 2011
2,921 Soňa Tichá Lis 03, 2011
2,920 Zdeňka Zilvarová Lis 03, 2011
2,919 Eliška Opravilová Lis 03, 2011
2,918 František Půlpán Lis 03, 2011
2,917 Jana Sedláčková Lis 03, 2011
2,916 Marie Polívková Lis 03, 2011
2,915 Matej Zdrazil Lis 03, 2011
2,914 marika pecháčková Lis 03, 2011
2,913 Silvie Šabacká Lis 02, 2011
2,912 Silvia Singerová Lis 02, 2011
2,911 Fedor Krajčík Lis 02, 2011
2,910 Monika Minářová Lis 02, 2011
2,909 Andrea Kalců Lis 02, 2011
2,908 Oldřich Černošek Lis 02, 2011
2,907 Dominika Čermáková Lis 02, 2011
2,906 Petra Hanzlíková Lis 02, 2011
2,905 Petr Blažek Lis 02, 2011
2,904 Alena Pekárková Lis 02, 2011
2,903 Zuzana Hloušková Lis 02, 2011
2,902 Lenka Jandová Lis 02, 2011
2,901 Lucie Jančařiková Lis 02, 2011
2,900 Dita Štuksová Lis 02, 2011
2,899 Anna Kroupová Lis 02, 2011
2,898 Michaela Nováková Lis 02, 2011
2,897 David Bříško Lis 02, 2011
2,896 Alena Dvořáková Lis 02, 2011
2,895 Jan Dvořák Lis 02, 2011
2,894 Šimon Sedláček Lis 02, 2011
2,893 Lucie Sedláčková Půlpánová Lis 02, 2011
2,892 Pavlína Mošnerová Lis 02, 2011
2,891 Jaroslava Krmela Vacková Lis 02, 2011
2,890 Mgr. Jana Horská, Ph.D. Lis 02, 2011
2,889 Miroslava Tichá Lis 02, 2011
2,888 Vít Koverdynský Lis 02, 2011
2,887 Jitka Holubcová Lis 02, 2011
2,886 Luboš Vaníček Lis 01, 2011
2,885 Monika Hájková Lis 01, 2011
2,884 David Cígler Lis 01, 2011
2,883 Štěpánka Dvořáková Lis 01, 2011
2,882 Jana Olešová Lis 01, 2011
2,881 Olesya Epps Lis 01, 2011
2,880 Petra Kroupová Lis 01, 2011
2,879 Milan Barták Lis 01, 2011
2,878 Olga Himmelsbergerová Lis 01, 2011
2,877 Dagmar Mynářová Lis 01, 2011
2,876 Eva Žižkovská Lis 01, 2011
2,875 Petra Bočková Lis 01, 2011
2,874 Bohumila Horáková Lis 01, 2011
2,873 Markéta Cudlínová Lis 01, 2011
2,872 Lucie Součková Lis 01, 2011
2,871 Věra Pinkasová Lis 01, 2011
2,870 Ivana Švecová Lis 01, 2011
2,869 Dagmar Celbová Lis 01, 2011
2,868 Monika Kudlová Lis 01, 2011
2,867 Martina Zíková Lis 01, 2011
2,866 Milan Zíka Lis 01, 2011
2,865 Pavel Kruba Říj 31, 2011
2,864 Julie Válková Říj 31, 2011
2,863 Kristýna Kňákalová Říj 31, 2011
2,862 Michaela Pichlová Říj 31, 2011
2,861 Martina Kočová Říj 31, 2011
2,860 Jolana Jánská Říj 31, 2011
2,859 Šárka Duháčková Říj 31, 2011
2,858 Luděk Štěrba Říj 31, 2011
2,857 Mirka Opičková Říj 31, 2011
2,856 Romana Malá Říj 31, 2011
2,855 Kateřina Hrubizna Machů Říj 31, 2011
2,854 Marie Medková Říj 31, 2011
2,853 Jana Ing.Sedláková Říj 31, 2011
2,852 Radka Vilímová Říj 31, 2011
2,851 Dita Martišová Říj 31, 2011
2,850 Markéta Crawley Říj 31, 2011
2,849 Zuzana Vilímová Říj 31, 2011
2,848 Andrea Kořínková Říj 31, 2011
2,847 Zdeněk Tryner Říj 31, 2011
2,846 petra stejskalová Říj 31, 2011
2,845 Ondřej Horák Říj 31, 2011
2,844 Martina Bouchalová Říj 31, 2011
2,843 Viktorie Sedláková Říj 31, 2011
2,842 Aneta Langerová Říj 31, 2011
2,841 Daniela Wilflingova Říj 31, 2011
2,840 Jakub Jiříček Říj 31, 2011
2,839 Helena Chuda Říj 31, 2011
2,838 Veronika Bellová Říj 31, 2011
2,837 Martina Čechová Říj 31, 2011
2,836 Tereza Matoušková Říj 30, 2011
2,835 Lenka Macková Říj 30, 2011
2,834 PhDr. Miroslava Moravcová Říj 30, 2011
2,833 David Zandler Říj 30, 2011
2,832 Lucie Zandlerová Říj 30, 2011
2,831 Zuzana Bruknerová Říj 30, 2011
2,830 Petr Doležal Říj 30, 2011
2,829 Karel Měsíček Říj 30, 2011
2,828 Jiří Blafka Říj 30, 2011
2,827 Luděk Smékal Říj 30, 2011
2,826 Romana Kolářová Říj 30, 2011
2,825 martina štorek Říj 30, 2011
2,824 Viola Jedličková Říj 29, 2011
2,823 Jan Prokop Říj 29, 2011
2,822 Michaela Horynová Říj 29, 2011
2,821 Marie a Václav Andrlovi Říj 29, 2011
2,820 anna ratajová Říj 29, 2011
2,819 Karolina Hanusova Říj 29, 2011
2,818 Miroslava Nováková Říj 29, 2011
2,817 Lenka Navrátilová Říj 29, 2011
2,816 Maria Mojžíšová Říj 29, 2011
2,815 Kateřina Kallus Brychová Říj 29, 2011
2,814 Lenka Poláchová Říj 29, 2011
2,813 Andrea Dvořaková Rossi Říj 29, 2011
2,812 Květa Hudlická Říj 29, 2011
2,811 Zuzana Neradova Říj 29, 2011
2,810 Alexandra Luhanová Říj 29, 2011
2,809 Tereza Volfová Říj 29, 2011
2,808 Venuše Fiedlerová Říj 29, 2011
2,807 Eva Večeřová Říj 29, 2011
2,806 Monika Kolářová Říj 29, 2011
2,805 MÍLUŠE FROMELOVÁ Říj 29, 2011
2,804 Leona Dodig Říj 28, 2011
2,803 Nicola Šimonová Říj 28, 2011
2,802 Nikol Čablová Říj 28, 2011
2,801 Veronika Krausová Říj 28, 2011
2,800 Sarka Velky Říj 28, 2011
2,799 Hana Kadubcová Říj 28, 2011
2,798 Zuzana Abelova Říj 28, 2011
2,797 Kamila Bazalová Říj 28, 2011
2,796 Tereza Pollaková Říj 28, 2011
2,795 Jan Matyas Říj 28, 2011
2,794 Antonín Baudyš Říj 28, 2011
2,793 Eva Jurenkova Říj 28, 2011
2,792 Lubica Schimmerová Říj 28, 2011
2,791 Monika Riljaková Říj 28, 2011
2,790 Michal Dalecký Říj 28, 2011
2,789 Andrea Mouchová Říj 27, 2011
2,788 Pavla OLsavska Říj 27, 2011
2,787 Zuzana Gregorová Říj 27, 2011
2,786 Anna Pinkava Říj 27, 2011
2,785 Petra Heldová Říj 27, 2011
2,784 stepanka dominova Říj 27, 2011
2,783 Jiří Bacony Říj 27, 2011
2,782 Tereza Burešová Říj 27, 2011
2,781 Josef Skřivánek Říj 27, 2011
2,780 Alena Veselá Říj 27, 2011
2,779 Ivana Horáková Říj 27, 2011
2,778 Zuzana Krišková Říj 27, 2011
2,777 Markéta Kočová Říj 27, 2011
2,776 Květa Střítezská Říj 27, 2011
2,775 Zuzana Laffersova Říj 27, 2011
2,774 Iva Válková Říj 27, 2011
2,773 Taťána Dlasková Říj 27, 2011
2,772 Jana Čápová Říj 27, 2011
2,771 Lukáš Čejna Říj 27, 2011
2,770 Denisa Čejnová Říj 27, 2011
2,769 Lucie Netíková Říj 27, 2011
2,768 Barbara Warneková Říj 27, 2011
2,767 Ing. Lenka Antošová Říj 27, 2011
2,766 Petr Bubeník Říj 27, 2011
2,765 Martina Horáčková Říj 27, 2011
2,764 Lenka Pechová Říj 27, 2011
2,763 Lukáš Fiedler Říj 27, 2011
2,762 Eva Koubíková Říj 27, 2011
2,761 Ivana Vargová Říj 27, 2011
2,760 Zuzana Krautová Říj 27, 2011
2,759 Kamila Pohanová Říj 27, 2011
2,758 Zdenek Hustak Říj 27, 2011
2,757 Kateřina Hubková Říj 27, 2011
2,756 Petra Dehnerová Říj 27, 2011
2,755 Simona Bacony Říj 27, 2011
2,754 Kristina Baudyšová Říj 27, 2011
2,753 Eva Dvořáková Říj 27, 2011
2,752 Eva Hajkova Říj 27, 2011
2,751 Hana Trtílková Říj 27, 2011
2,750 Hana Prančlová Říj 27, 2011
2,749 Markéta Krupčíková Říj 27, 2011
2,748 Monika Šebková Říj 27, 2011
2,747 Libuše Petržílková Říj 27, 2011
2,746 Viktor Baroš Říj 27, 2011
2,745 Jana Brabbsova Říj 27, 2011
2,744 Sarka Bricier Říj 26, 2011
2,743 Alena Olšanová Říj 26, 2011
2,742 Iva Bielová Říj 26, 2011
2,741 Alena Kulhavá Říj 26, 2011
2,740 Markéta Mikušíková Říj 26, 2011
2,739 Jana Švarcová Říj 26, 2011
2,738 Tereza Hašková Říj 26, 2011
2,737 Květa Sekyrová Říj 26, 2011
2,736 Zuzana Bednářová Říj 26, 2011
2,735 Pavla Ondrová Říj 26, 2011
2,734 Tereza Julínková Říj 26, 2011
2,733 Kamila Bolfová Říj 26, 2011
2,732 Barbora Šímová Říj 26, 2011
2,731 Jana Bowers Říj 26, 2011
2,730 Bára Máslová Říj 26, 2011
2,729 Mirka Šimonová Říj 26, 2011
2,728 Tereza Fiedlerová Říj 26, 2011
2,727 Sylvie Šindelářová Říj 26, 2011
2,726 Valerie Dubcová Dubcová Říj 26, 2011
2,725 Zdeňka Ambrůžková Říj 26, 2011
2,724 Klára Tůmová Říj 26, 2011
2,723 Zuzana Vocásková Říj 26, 2011
2,722 Alena Suková Říj 26, 2011
2,721 Petra Ostrovská Říj 26, 2011
2,720 Veronika Sedivkova Říj 26, 2011
2,719 Petra Musilová Říj 26, 2011
2,718 Monika Lokvencová Říj 26, 2011
2,717 Judita Hradecká Říj 26, 2011
2,716 Lucie Jakešová Říj 26, 2011
2,715 Ludmila Košová Říj 26, 2011
2,714 Jana Zassiedko Říj 26, 2011
2,713 Marián Rejholec Říj 26, 2011
2,712 Markéta Nedbalová Říj 26, 2011
2,711 Kristýna Žáková Říj 26, 2011
2,710 Andrea Prajerova Říj 26, 2011
2,709 Daniela Kostková Říj 26, 2011
2,708 Jan Kubišta Říj 26, 2011
2,707 Tereza Skovajsová Říj 26, 2011
2,706 Jiří Nedbal Říj 26, 2011
2,705 Šárka Cerhová Říj 26, 2011
2,704 Eva Kratochvilova Říj 26, 2011
2,703 Milan Masojídek Říj 26, 2011
2,702 Michaela Leeb Říj 26, 2011
2,701 Martin Jiřík Říj 26, 2011
2,700 Lenka Kubínová Říj 26, 2011
2,699 Lenka Nezbedová Říj 26, 2011
2,698 david matásek Říj 26, 2011
2,697 Petra Mocakova Říj 26, 2011
2,696 Jana Nonnerová Říj 26, 2011
2,695 Martina Binková Říj 25, 2011
2,694 Petra Wiedermann Říj 25, 2011
2,693 Lenka Šíšová Říj 25, 2011
2,692 Eva Kratochvílová Říj 25, 2011
2,691 štěpán záhorský Říj 25, 2011
2,690 Martina Barboříková Říj 25, 2011
2,689 Kateřina Adámková Veselá Říj 25, 2011
2,688 Romana Bečvářová Říj 25, 2011
2,687 Markéta Dvořáčková Říj 25, 2011
2,686 Dita Skřivanová Říj 25, 2011
2,685 vojta pálka Říj 25, 2011
2,684 zuzana pálková Říj 25, 2011
2,683 Petr Doseděl Říj 25, 2011
2,682 Zuzana Pipková Říj 25, 2011
2,681 Lenka Krepelkova Říj 25, 2011
2,680 MUDr. Martina Tyapusová Říj 25, 2011
2,679 Petra Horská Říj 25, 2011
2,678 Kateřina Lim Říj 25, 2011
2,677 Andrea Pilčíková Seidlová Říj 25, 2011
2,676 Jiří Adámek Říj 25, 2011
2,675 Yveta Sekáčová Říj 25, 2011
2,674 Jiri Jatel Říj 25, 2011
2,673 Petra Kratochvílová Říj 25, 2011
2,672 Pavel Hlaváček Říj 25, 2011
2,671 Kristina Karasová Říj 25, 2011
2,670 Petra Nejedlá Říj 25, 2011
2,669 Pavol Smolárik Říj 25, 2011
2,668 Ondřej Krejza Říj 25, 2011
2,667 Alena Kolaříková Říj 25, 2011
2,666 Alena Nebojsová Říj 25, 2011
2,665 Šárka Haklová Říj 25, 2011
2,664 Věra Malinková Říj 25, 2011
2,663 Tereza Basíková Říj 25, 2011
2,662 Jana Šedivá Říj 25, 2011
2,661 Tomáš Kerle Říj 25, 2011
2,660 Lenka Chodorová Říj 25, 2011
2,659 Filip Havlík Říj 25, 2011
2,658 Eva Lehečková Říj 25, 2011
2,657 Martina Mangová Říj 25, 2011
2,656 Daniel Homola Říj 25, 2011
2,655 Jakub Žilka Říj 25, 2011
2,654 Marek Veselý Říj 25, 2011
2,653 Soukupová Veronika Říj 25, 2011
2,652 Marianka Mackova Říj 25, 2011
2,651 Roman Kolliner Říj 25, 2011
2,650 Jana Krupová Říj 25, 2011
2,649 Petra Haviarová Říj 25, 2011
2,648 Katerina Miolane Říj 25, 2011
2,647 Maria Chabadová Říj 25, 2011
2,646 Petra Vilímková Říj 25, 2011
2,645 Petra Vilímková Říj 25, 2011
2,644 Irena Brányiková Ing., PhD. Říj 25, 2011
2,643 Markéta Pallová Říj 25, 2011
2,642 Tereza Ježková Říj 25, 2011
2,641 Petr Daniš Říj 25, 2011
2,640 Věra Valentová Říj 25, 2011
2,639 Jakub Neubauer Říj 25, 2011
2,638 Martina Gavelová Říj 25, 2011
2,637 Jan Koumal Říj 25, 2011
2,636 Zuzana Ingrová Říj 25, 2011
2,635 Michaela Žáková Říj 25, 2011
2,634 Marta Vojtková Říj 25, 2011
2,633 Markéta Korečková Říj 25, 2011
2,632 Lucie Bříšková Říj 25, 2011
2,631 Michal Pařízek Říj 25, 2011
2,630 Michael Kostka Říj 25, 2011
2,629 Alena Kurzová Říj 25, 2011
2,628 Pavla Plevová Říj 25, 2011
2,627 Ivana Hujerová Říj 25, 2011
2,626 Lucie Vacková Říj 25, 2011
2,625 Lukáš Posekaný Říj 25, 2011
2,624 Irena Ondraszková Říj 25, 2011
2,623 Ivana Megová Říj 25, 2011
2,622 Anna Dosoudilová Říj 24, 2011
2,621 Eva Sadílková Říj 24, 2011
2,620 Ivan Machek Říj 24, 2011
2,619 Dagmar Machková Říj 24, 2011
2,618 Petra Holubářová Říj 24, 2011
2,617 Petra Lammas Říj 24, 2011
2,616 Radovan Merta Říj 24, 2011
2,615 Rebeka Kočí Říj 24, 2011
2,614 Petra Michlíková Říj 24, 2011
2,613 Silvie Urbancová Říj 24, 2011
2,612 Alena Vondroušová Říj 24, 2011
2,611 Zdeňka Němečková Říj 24, 2011
2,610 Žanda Frýdová Říj 24, 2011
2,609 Radana Tomečková Říj 24, 2011
2,608 Kateřina Vrtílková Říj 24, 2011
2,607 Anna Martinková Říj 24, 2011
2,606 Jana Boháčová Říj 24, 2011
2,605 Radim Zálešák Říj 24, 2011
2,604 Hana Hradilová Říj 24, 2011
2,603 Ladislav Tichý Říj 24, 2011
2,602 Tereza Marečková Říj 24, 2011
2,601 Petr Peuker Říj 24, 2011
2,600 Martina Peukerová Říj 24, 2011
2,599 Silvia Gregoričková Říj 24, 2011
2,598 Ondřej Vietze Říj 24, 2011
2,597 Helena Pánová Říj 24, 2011
2,596 Marketa Rihova Říj 24, 2011
2,595 Jan Vlk Říj 24, 2011
2,594 Jirina Krejcova Říj 24, 2011
2,593 Svatava Nunvářová Říj 24, 2011
2,592 Radka Duchková Říj 24, 2011
2,591 Magdaléna Borová Říj 24, 2011
2,590 Hedvika Marešová Říj 24, 2011
2,589 Veronika Sturmová Říj 24, 2011
2,588 Lenka Sadílková Říj 24, 2011
2,587 Marie Smolej Říj 24, 2011
2,586 Věra Smolíková Říj 24, 2011
2,585 Lenka Foltýnová Říj 24, 2011
2,584 Michaela Zemčíková Říj 24, 2011
2,583 Gabriela Sedlackova Říj 24, 2011
2,582 Ivana Filipovičová Říj 24, 2011
2,581 Helena Svobodová Říj 24, 2011
2,580 Gabriela Jägerová Říj 24, 2011
2,579 Iva Gondeková Říj 24, 2011
2,578 Šárka Fojtíková Říj 24, 2011
2,577 Jiří Kalabis Říj 24, 2011
2,576 Marie Šubrtová Říj 24, 2011
2,575 Karolína Fikrle Říj 24, 2011
2,574 Pavla Hejnová Říj 24, 2011
2,573 Andrea Hučková Říj 24, 2011
2,572 Ludmila Staiger Říj 24, 2011
2,571 Mikuláš Pštross Říj 24, 2011
2,570 Ida Keltnerová Říj 24, 2011
2,569 Jan Haken Říj 24, 2011
2,568 Tereza Janačíková Nováková Říj 24, 2011
2,567 Pavel Matějíček Říj 24, 2011
2,566 Miloš Braťka Říj 24, 2011
2,565 Marie Cahová Říj 24, 2011
2,564 Petra Hnyková Říj 24, 2011
2,563 Lenka Horňáková Říj 24, 2011
2,562 Rebeka Vadasová Říj 24, 2011
2,561 Karla Strejčková Říj 24, 2011
2,560 Marcela Skalová Říj 24, 2011
2,559 Irena Dvořáková Říj 24, 2011
2,558 Markéta Potužníková Říj 24, 2011
2,557 Alice Sýkorová Říj 24, 2011
2,556 Pavel Krušina Říj 24, 2011
2,555 Peter Rácz Říj 24, 2011
2,554 Petra Zatloukalova Říj 24, 2011
2,553 Dita Měkotová Říj 24, 2011
2,552 Lucie Pecinová Říj 24, 2011
2,551 Jana Kolínová Říj 24, 2011
2,550 Věra Lukášková Říj 24, 2011
2,549 Vladislava Vybíralová Říj 24, 2011
2,548 klarK Preusler Říj 24, 2011
2,547 Jiřina Šedová Říj 24, 2011
2,546 Kateřina Frühbauerová Říj 24, 2011
2,545 Lucie Rút Bittnerová Říj 24, 2011
2,544 Jana Hlaváčová Říj 24, 2011
2,543 Kateřina Želinová Říj 24, 2011
2,542 Marta Hefková Říj 24, 2011
2,541 Milena Janková Říj 24, 2011
2,540 Stanislav Endrych Říj 24, 2011
2,539 Caroline Kovtun Říj 24, 2011
2,538 Marie Endrychová Říj 24, 2011
2,537 Kamila Petrovská Říj 24, 2011
2,536 Michaela Dvořáčková Říj 24, 2011
2,535 Sylvie Knížetová Říj 24, 2011
2,534 Petra Wagnerová Říj 24, 2011
2,533 Johana Mierva Říj 24, 2011
2,532 Milan Strejček Říj 24, 2011
2,531 Lenka Rosková Říj 24, 2011
2,530 Andrea Potocká Říj 24, 2011
2,529 Bohdana Bobkova Říj 24, 2011
2,528 Heda Ryčovská Říj 24, 2011
2,527 Irena Janečková Říj 24, 2011
2,526 Hana Víznerová Říj 24, 2011
2,525 Jaroslava Vrbová Říj 24, 2011
2,524 Pavlína Durčáková Říj 24, 2011
2,523 Lucie Čelikovská Říj 24, 2011
2,522 Monika Medková Říj 24, 2011
2,521 Jaroslava Fialová Říj 24, 2011
2,520 Anna Valentová Říj 24, 2011
2,519 Jiří Kučmaš Říj 24, 2011
2,518 Daniela Kučmašová Říj 24, 2011
2,517 Roman Valenta Říj 24, 2011
2,516 Veronika Suchá Říj 24, 2011
2,515 Veronika Nezbedova Říj 24, 2011
2,514 Dana Tesková Říj 24, 2011
2,513 Jana Olejníková Říj 24, 2011
2,512 Eva Suchánková Říj 24, 2011
2,511 Miloslav Devetter Říj 24, 2011
2,510 Adam Čajk Říj 24, 2011
2,509 Adam Čajka Říj 24, 2011
2,508 Alžběta Slámová Říj 24, 2011
2,507 Irena Hradecká Říj 24, 2011
2,506 Zuzana Bednářová Říj 23, 2011
2,505 Kateřina Honzírek Hanzlíková Říj 23, 2011
2,504 Magda Zálešáková Říj 23, 2011
2,503 David Šeterle Říj 23, 2011
2,502 Kristýna Kalivodová Říj 23, 2011
2,501 Jitka Šenková Říj 23, 2011
2,500 Martina Fňukalová Říj 23, 2011
2,499 Věra Matějů Říj 23, 2011
2,498 Renata Štěpánová Říj 23, 2011
2,497 Eva Tesařová Říj 23, 2011
2,496 David Mužík Říj 23, 2011
2,495 Petr Valašík Říj 23, 2011
2,494 Josefa Volfová Říj 23, 2011
2,493 Lenka Frišová Říj 23, 2011
2,492 Petra Macháčková Říj 23, 2011
2,491 Petra Mračková Říj 23, 2011
2,490 Eva Dolejšová Říj 23, 2011
2,489 Kateřina Kněžková Říj 23, 2011
2,488 Kristýna Kužvartová Říj 23, 2011
2,487 Petr Černík Říj 23, 2011
2,486 Michaela Černíková Říj 23, 2011
2,485 Lucie Beránková Říj 23, 2011
2,484 Jiří Charvát Říj 23, 2011
2,483 Alena Charvátová Říj 23, 2011
2,482 Vladimír Odvářka Říj 23, 2011
2,481 Šárka Kuchyňková Říj 23, 2011
2,480 Tomáš Vávra Říj 23, 2011
2,479 Matěj Hořák Říj 23, 2011
2,478 Zuzana Janoušková Říj 23, 2011
2,477 Barbora Čejková Říj 23, 2011
2,476 Kristina Lučić Říj 23, 2011
2,475 Josefa Popelková Říj 23, 2011
2,474 Radka Jelínková Říj 23, 2011
2,473 Zbyněk Vlk Říj 23, 2011
2,472 Magda Kucharičová Říj 23, 2011
2,471 Lenka Šantek Říj 23, 2011
2,470 Halka Kohoutková Bardová Říj 23, 2011
2,469 Kristýna Poláková Říj 23, 2011
2,468 Alena Vávrová Říj 23, 2011
2,467 Teichmannova Gabriela Říj 23, 2011
2,466 Věra Plašilová Říj 23, 2011
2,465 Jana Doruzkova Říj 23, 2011
2,464 Renata Kovácsová Říj 23, 2011
2,463 Kristýna Teplá Říj 23, 2011
2,462 Ina Lišková Říj 23, 2011
2,461 Marek Glac Říj 23, 2011
2,460 Jana Vlková Říj 23, 2011
2,459 Eva Rohleder Říj 23, 2011
2,458 Tereza Tesařová Říj 23, 2011
2,457 Milan Jakeš Říj 23, 2011
2,456 Jana Škorpilová Říj 23, 2011
2,455 Luděk Jarkuliš Říj 23, 2011
2,454 Olga Marikova Říj 23, 2011
2,453 Milena Farahat Říj 23, 2011
2,452 Eva Jarkulišová Říj 23, 2011
2,451 Tomáš Durčák Říj 23, 2011
2,450 Jana Reichel Říj 23, 2011
2,449 Karel Česák Říj 23, 2011
2,448 Petra Kasová Říj 23, 2011
2,447 Hana Veselá Říj 23, 2011
2,446 Ivana Slívová Říj 23, 2011
2,445 Bohumíra Lánská Říj 23, 2011
2,444 Blanka Piorecka Říj 23, 2011
2,443 Kateřina Moravcová Říj 23, 2011
2,442 Ondřej Kulhánek Říj 23, 2011
2,441 Bohumila Zbíralová Říj 23, 2011
2,440 Jana Bédová Říj 23, 2011
2,439 Lucie Wůdyová Říj 23, 2011
2,438 Lenka Široká Říj 23, 2011
2,437 Renáta Martínková Říj 23, 2011
2,436 Simona Ryšavá Říj 23, 2011
2,435 Miroslav Vácha Říj 23, 2011
2,434 Alice Dohnalová Říj 23, 2011
2,433 Hana Václavíková Říj 23, 2011
2,432 Alice Pexiederová Říj 23, 2011
2,431 Kateřina Zrníková Říj 23, 2011
2,430 Ilona Handlová Říj 23, 2011
2,429 Lenka Novotná Říj 23, 2011
2,428 Věra Vysoudilová Říj 23, 2011
2,427 Miroslav Kečka Říj 23, 2011
2,426 michal Ďurech Říj 23, 2011
2,425 Lenka Divišová Říj 23, 2011
2,424 Lea Liberdova Říj 23, 2011
2,423 Renáta Buchtová Říj 23, 2011
2,422 dominika novotná Říj 23, 2011
2,421 Anna Sypěnová Říj 23, 2011
2,420 Markéta Vajsarová Říj 23, 2011
2,419 Kateřina Šachová Říj 23, 2011
2,418 Jitka Mólerová Říj 23, 2011
2,417 Petra Margušová Říj 23, 2011
2,416 Petr Šindelář Říj 23, 2011
2,415 Petr Boháč Říj 23, 2011
2,414 Miroslava Herbstová Říj 23, 2011
2,413 Iva Reichel Říj 23, 2011
2,412 Magdaléna Vynohradova Říj 23, 2011
2,411 Tereza Herdová Říj 23, 2011
2,410 Jana Veselá Říj 23, 2011
2,409 Roman Sedlák Říj 23, 2011
2,408 Pavlína Starostová Říj 23, 2011
2,407 Radka Tesařová Říj 23, 2011
2,406 Irena Fialová Říj 23, 2011
2,405 Jiří Zemánek Říj 23, 2011
2,404 Jana Halouzková Říj 23, 2011
2,403 Alice Tvarůžková Bártová Říj 23, 2011
2,402 Petr Adamczyk Říj 23, 2011
2,401 Lucie Táborská Říj 23, 2011
2,400 Zuzana Tenkratova Říj 23, 2011
2,399 Barbora Císařovská Říj 23, 2011
2,398 Yvona Tošnerová Říj 23, 2011
2,397 Lucie Glogarová Říj 22, 2011
2,396 Linda Nemeckova Říj 22, 2011
2,395 Táňa Vrtíková Říj 22, 2011
2,394 Baumung Leoni Říj 22, 2011
2,393 kateřina braunová Říj 22, 2011
2,392 Michaela Kloudová Říj 22, 2011
2,391 Jana Píšová Říj 22, 2011
2,390 Daniela Felčerová Říj 22, 2011
2,389 Martina Blahova Říj 22, 2011
2,388 Lidija Lacko Vidulic Říj 22, 2011
2,387 ŠÁRKA DOMINOVÁ Říj 22, 2011
2,386 Alexandr Kalous Říj 22, 2011
2,385 Jana Kalousová Říj 22, 2011
2,384 Hana Šafářová Říj 22, 2011
2,383 Adéla Michková Říj 22, 2011
2,382 Veronika Čermáková Říj 22, 2011
2,381 Helena Eilmsteinerova Říj 22, 2011
2,380 Kateřina Kolářová Říj 22, 2011
2,379 Zuzana Ansorgová Říj 22, 2011
2,378 Kateřina Šimková Říj 22, 2011
2,377 Jean-Marie Delafontaine Říj 22, 2011
2,376 Petra Ruberto Říj 22, 2011
2,375 Magdalena Férová Říj 22, 2011
2,374 Jana Obrocnikova Říj 22, 2011
2,373 Hana Linhartová Říj 22, 2011
2,372 Jakub Šafář Říj 22, 2011
2,371 Vlasta Tvrdíková Říj 22, 2011
2,370 Ivana Lesná Říj 22, 2011
2,369 Hana Sudová Říj 22, 2011
2,368 Jindra Pokorná Říj 22, 2011
2,367 Zuzana Bělíková Říj 22, 2011
2,366 Marcela Pěčková Říj 22, 2011
2,365 Kateřina Sudová Říj 22, 2011
2,364 Mgr. Jirglová Monika Říj 22, 2011
2,363 Marek Urban Říj 22, 2011
2,362 Jana Břichňáčová Říj 22, 2011
2,361 David Píša Říj 22, 2011
2,360 Kateřina Veselá Říj 22, 2011
2,359 Monika Tesařová Říj 22, 2011
2,358 Radka Hromádková Jandíková Říj 22, 2011
2,357 Zdeňka Hrbková Říj 22, 2011
2,356 Tereza Rybová Říj 22, 2011
2,355 Marta Darom Říj 22, 2011
2,354 Jelena Stanisic Říj 22, 2011
2,353 Tereza Šeborová Říj 22, 2011
2,352 Hana Čagánková Říj 22, 2011
2,351 Pavla Černá Říj 22, 2011
2,350 Mgr. Lenka Peterková Říj 22, 2011
2,349 anna nowaková Říj 22, 2011
2,348 Petra Šmerdová Říj 22, 2011
2,347 Klára Holubcová Říj 22, 2011
2,346 Libuše Urbancová Říj 22, 2011
2,345 Natálie Holzerová Říj 22, 2011
2,344 Pavlína Marešová Říj 22, 2011
2,343 Šárka Kopecká Říj 22, 2011
2,342 Daniel Janata Říj 22, 2011
2,341 Martina Soukalová Říj 22, 2011
2,340 David Vrbik Říj 22, 2011
2,339 Věra Krejčová Říj 22, 2011
2,338 Marie Neubauerová Říj 22, 2011
2,337 Polina Usatova Říj 22, 2011
2,336 Pavla Stögerová Říj 22, 2011
2,335 Taťána Urbanová Říj 22, 2011
2,334 Martina Dobson-Brown Říj 22, 2011
2,333 Magdalena Derflová Říj 22, 2011
2,332 Barbora Hrdličková Říj 22, 2011
2,331 Ines Gašpert Junek Říj 22, 2011
2,330 Jitka Hrdinova Říj 22, 2011
2,329 Andrea Zeliosová Říj 22, 2011
2,328 Lenka Martinová Říj 22, 2011
2,327 Marie Kučerová Říj 22, 2011
2,326 Miloš Tošovský Říj 22, 2011
2,325 Michaela Tošovská Říj 22, 2011
2,324 Jana Koblasová Říj 22, 2011
2,323 Lenka Maňáková Říj 21, 2011
2,322 PhDr. Klára Hrstková Říj 21, 2011
2,321 Marie Ratiborská Říj 21, 2011
2,320 Lenka Janušková Říj 21, 2011
2,319 Veronika Hesounová Říj 21, 2011
2,318 Kvetoslava Rábelyová Říj 21, 2011
2,317 Milan Burdych Říj 21, 2011
2,316 Regina Kejdová Říj 21, 2011
2,315 Robert Martínek Říj 21, 2011
2,314 Veronika Morongová Říj 21, 2011
2,313 Barbora Rejmanek Říj 21, 2011
2,312 Lenka Semecká Říj 21, 2011
2,311 Jan Zahradníček Říj 21, 2011
2,310 Anna Doleželová Říj 21, 2011
2,309 Pavla Dušková Říj 21, 2011
2,308 Tomáš Kurka Říj 21, 2011
2,307 Janka Černáková Říj 21, 2011
2,306 Zuzana Vojtová Říj 21, 2011
2,305 Václav Adámek Říj 21, 2011
2,304 Kurt Langerhaus Říj 21, 2011
2,303 Jana Šedivá Říj 21, 2011
2,302 Diana Winklerová Říj 21, 2011
2,301 Marcela Šimečková Říj 21, 2011
2,300 Lucie Krausová Říj 21, 2011
2,299 Veronika Pavlovská Říj 21, 2011
2,298 Klára Rybáriková Říj 21, 2011
2,297 Jana Vyskočilová Říj 21, 2011
2,296 Pavlína Musilová Říj 21, 2011
2,295 Anna Duchková Říj 21, 2011
2,294 šárka krutská Říj 21, 2011
2,293 Eliška Mudráková Říj 21, 2011
2,292 Nikola Vondráková Říj 21, 2011
2,291 Lenka Klecánová Říj 21, 2011
2,290 Eva Němcová Říj 21, 2011
2,289 anna bradáčová Říj 21, 2011
2,288 Žofie Převrátilová Říj 21, 2011
2,287 Iveta Kuráňová Říj 21, 2011
2,286 Petra Odvářková Říj 21, 2011
2,285 Jitka Hostomská Říj 21, 2011
2,284 Iva Černá Říj 21, 2011
2,283 Rastislav Kuka Říj 21, 2011
2,282 Ela Bieleschová Říj 21, 2011
2,281 Jana Rezková Říj 21, 2011
2,280 Jana Marková Říj 21, 2011
2,279 Jiřina Klieštíková Říj 21, 2011
2,278 Ivana Cenková Říj 21, 2011
2,277 Martina Zolalová Říj 21, 2011
2,276 Filip Oulehle Říj 21, 2011
2,275 Štěpánka Martínková Říj 21, 2011
2,274 Denisa Oulehlová Říj 21, 2011
2,273 Julie Wittlichová Říj 21, 2011
2,272 Pavla Kolaříková Říj 21, 2011
2,271 Milan Holeček Říj 21, 2011
2,270 Kateřina Borková Říj 21, 2011
2,269 Markéta Mentzlová Říj 21, 2011
2,268 Klára Leszkovenová Říj 21, 2011
2,267 Martina Kábelová Říj 21, 2011
2,266 Tereza Macková Říj 21, 2011
2,265 Libor Buryšek Říj 21, 2011
2,264 Veronika Buryšková Říj 21, 2011
2,263 Libuše Maurerová Vintrová Říj 21, 2011
2,262 Martina Sáblíková Říj 21, 2011
2,261 Zuzana Bulíčková Říj 21, 2011
2,260 Jiří Novotný Říj 21, 2011
2,259 Radoslav Mesarč Říj 21, 2011
2,258 Josefina Žáková Říj 21, 2011
2,257 Eva Mesarč Jasičová Říj 21, 2011
2,256 Martin Mach Ondřej Říj 21, 2011
2,255 Kateřina Machová Ondřejová Říj 21, 2011
2,254 Hana Sixtová Říj 21, 2011
2,253 Aniela Chudzik Říj 21, 2011
2,252 Tomáš Mikulka Říj 21, 2011
2,251 Helena Samková Říj 21, 2011
2,250 Zuzana Foitová Říj 21, 2011
2,249 Lucie Burianová Říj 21, 2011
2,248 Lucie Šedová Říj 21, 2011
2,247 jana beránková Říj 21, 2011
2,246 Lucie Roztočilová Říj 21, 2011
2,245 Vladislava Havířová Říj 21, 2011
2,244 Anna Bokotejová Říj 21, 2011
2,243 Mariana Hradilková Říj 21, 2011
2,242 Josef Hradilek Říj 21, 2011
2,241 Kateřina Hořejší Říj 21, 2011
2,240 Gabriela Poslušná Říj 21, 2011
2,239 Štěpánka Drlíková Říj 21, 2011
2,238 Veronika Matějková Říj 21, 2011
2,237 Blanka Hladká Říj 21, 2011
2,236 Martina Češpivová Říj 21, 2011
2,235 Michaela Hrstková Říj 21, 2011
2,234 jana sukdolakova Říj 21, 2011
2,233 Simona Sobolová Říj 21, 2011
2,232 Michaela Dobiášková Říj 21, 2011
2,231 Naďa Vlhová Říj 21, 2011
2,230 Marián Fillo Říj 21, 2011
2,229 Petra Pospíšilová Říj 21, 2011
2,228 Petra Líbová Říj 21, 2011
2,227 Sabina Polakova Říj 21, 2011
2,226 Lenka Vanišová Říj 21, 2011
2,225 Dana Matoušková Říj 21, 2011
2,224 Zdeňka Šmídová Říj 21, 2011
2,223 Buga Novak Říj 21, 2011
2,222 Jana Svobodová Říj 21, 2011
2,221 Hana Šůrová Říj 21, 2011
2,220 Kamila Vokrouhlíková Říj 21, 2011
2,219 Viktor Damianidis Říj 21, 2011
2,218 Vladimíra Slimáková Říj 21, 2011
2,217 Pavla Chyská Říj 21, 2011
2,216 Jana Dias Costa Freire Říj 21, 2011
2,215 Markéta Nosáková Říj 21, 2011
2,214 Ivana Horká Říj 21, 2011
2,213 Veronika Skoupá Říj 21, 2011
2,212 Leona Dyrehauge Říj 21, 2011
2,211 Veronika Šlapáková Říj 21, 2011
2,210 Jan Češpivo Říj 21, 2011
2,209 Zuzana Opelková Říj 21, 2011
2,208 Tomáš Kramár Říj 21, 2011
2,207 Vašek Kašpar Říj 21, 2011
2,206 Katerina Cespivova Říj 21, 2011
2,205 Eva Herinková Říj 21, 2011
2,204 Libuše Betášová Říj 21, 2011
2,203 Michaela Vomáčková Říj 21, 2011
2,202 romana bicanova Říj 21, 2011
2,201 Tomáš Rejholec Říj 21, 2011
2,200 Blanka Kulová Říj 21, 2011
2,199 Martina Machačová Říj 21, 2011
2,198 Markéta Vosátková Říj 21, 2011
2,197 Hana Benešová Říj 21, 2011
2,196 Eva Hejzlarová Říj 21, 2011
2,195 Jarmila Kalábová Říj 21, 2011
2,194 Gabriela Kluzová Říj 21, 2011
2,193 Jana Szymonová Říj 21, 2011
2,192 Jitka Mejsnarová Říj 21, 2011
2,191 Eva Kavková Říj 21, 2011
2,190 Karel Čichovský Říj 21, 2011
2,189 Václav Jarolím Říj 21, 2011
2,188 Michal Babec Říj 21, 2011
2,187 Kristina Michálková Říj 21, 2011
2,186 Petra Sušická Říj 21, 2011
2,185 Aleš Sušický Říj 21, 2011
2,184 Pavlína Ludlová Říj 21, 2011
2,183 Jaroslava Herbrichová Říj 21, 2011
2,182 Lucie Creighton Říj 21, 2011
2,181 Bohuslava Nejedlá Říj 21, 2011
2,180 Andrea Matyášová Říj 21, 2011
2,179 Ivana Jarkovská Říj 21, 2011
2,178 Hana Hagmann Říj 21, 2011
2,177 Kristýna Kubištová Říj 21, 2011
2,176 Dagmar Ouřadová Říj 21, 2011
2,175 Zlatuse Sedlackova Říj 21, 2011
2,174 Mahulena Svobodová Říj 21, 2011
2,173 Jana Plachetková Říj 21, 2011
2,172 Eva Koutecká Říj 21, 2011
2,171 Andrea Knotkova Říj 21, 2011
2,170 Václav Pelíšek Říj 21, 2011
2,169 Dalibor Naar Říj 21, 2011
2,168 Kateřina Sládečková Říj 21, 2011
2,167 Jan Ratiborský Říj 21, 2011
2,166 Jan Laštovička Říj 21, 2011
2,165 Andrea Skřičková Říj 21, 2011
2,164 petr pudil Říj 21, 2011
2,163 Anna Hrabáková Říj 21, 2011
2,162 Petra Dalecká Říj 21, 2011
2,161 Milada Badinková Říj 21, 2011
2,160 Markéta Soukupová Říj 21, 2011
2,159 Aleš Černohous Říj 21, 2011
2,158 Pavla Tejklová Říj 21, 2011
2,157 Hana Chrástková Říj 21, 2011
2,156 Hannah Machová Říj 21, 2011
2,155 Jaroslav Solčány Říj 21, 2011
2,154 Alena Baštanová Říj 20, 2011
2,153 Martina Burešová Říj 20, 2011
2,152 Petra Basíková Říj 20, 2011
2,151 Debora Hurtová Říj 20, 2011
2,150 Tatiana Balkovicova Říj 20, 2011
2,149 Alžběta Zemánková Říj 20, 2011
2,148 Kateřina Naarová Říj 20, 2011
2,147 Bc. Jiří Bendl Říj 20, 2011
2,146 Pavlína Koláčková Říj 20, 2011
2,145 Eva Šimová Říj 20, 2011
2,144 babeta ondrova Říj 20, 2011
2,143 Petr Pávek Říj 20, 2011
2,142 Petra Holá Říj 20, 2011
2,141 Tereza Lajblová Říj 20, 2011
2,140 alena hanzalova Říj 20, 2011
2,139 Jitka Valentová Říj 20, 2011
2,138 Ing. Iva Antošová Říj 20, 2011
2,137 Vladěna Ptáčková Říj 20, 2011
2,136 Michaela Hejná Říj 20, 2011
2,135 Petra Panenková Říj 20, 2011
2,134 Markéta Šejnostová Říj 20, 2011
2,133 Michal Karas Říj 20, 2011
2,132 Bc. Lenka Podolinská Říj 20, 2011
2,131 Pavla Trajerová Říj 20, 2011
2,130 Jindra Potužníková Říj 20, 2011
2,129 Anna Issa Šotolová Říj 20, 2011
2,128 Kateřina Vokůrková Říj 20, 2011
2,127 Jana Jarolímová Říj 20, 2011
2,126 Catherine Božoňová Říj 20, 2011
2,125 Jolana Bucková Říj 20, 2011
2,124 Jiřina Veselá Říj 20, 2011
2,123 Vlastimil Chovaneček Říj 20, 2011
2,122 Jana Jebavá Říj 20, 2011
2,121 Klára Boumová Říj 20, 2011
2,120 Ivona Hykova Říj 20, 2011
2,119 Tereza Bory Říj 20, 2011
2,118 Ivana Smetanová Říj 20, 2011
2,117 Helena Holubcová Říj 20, 2011
2,116 Bohuslav Vítek Říj 20, 2011
2,115 Milan Ryšavý Říj 20, 2011
2,114 Katerina Halova Říj 20, 2011
2,113 Jana Homoláčová Říj 20, 2011
2,112 Jiří Žemlík Říj 20, 2011
2,111 Kamila Kábová Říj 20, 2011
2,110 Simona Vrbová Říj 20, 2011
2,109 Lada Remizowská Říj 20, 2011
2,108 Ivana Kailová Říj 20, 2011
2,107 Lucie Křivánková Říj 20, 2011
2,106 Dalimil Bartoň Říj 20, 2011
2,105 Lucie Macounova Říj 20, 2011
2,104 dana šestáková hladíková Říj 20, 2011
2,103 Jan Kubec Říj 20, 2011
2,102 Tereza Langerová Říj 20, 2011
2,101 Jana Hrdličková Říj 20, 2011
2,100 Irena Hustáková Říj 20, 2011
2,099 Jana Vránová Říj 20, 2011
2,098 Petr Benysek Říj 20, 2011
2,097 Magdalena Píchová Říj 20, 2011
2,096 Jindra Marešová Říj 20, 2011
2,095 jana petrzlkova Říj 20, 2011
2,094 Jana Lasotová Říj 20, 2011
2,093 Radmila Gajdušková Říj 20, 2011
2,092 Zuzana Dudová Říj 20, 2011
2,091 Petra Belatková Říj 20, 2011
2,090 Marie Žárská Říj 20, 2011
2,089 Daniel Rejchrt Říj 20, 2011
2,088 Jarmila Bognarova Říj 20, 2011
2,087 Boriana Hezinová Říj 20, 2011
2,086 Dalibor Zíta Říj 20, 2011
2,085 Kristýna Nečasová Říj 20, 2011
2,084 Jitka Scholzová Říj 20, 2011
2,083 Vojtěch Veselý Říj 20, 2011
2,082 Pavla Kosova, ing.arch. Říj 20, 2011
2,081 Markéta Vyslužilová Říj 20, 2011
2,080 Jan Slavíček Říj 20, 2011
2,079 Kateřina Pobudová Říj 20, 2011
2,078 Monika Kulhavá Říj 20, 2011
2,077 Markéta Vítová Říj 20, 2011
2,076 Zdena Hertlová Říj 20, 2011
2,075 Jaroslava Zimová Říj 20, 2011
2,074 Zuzana Malášková Říj 20, 2011
2,073 Libuše Šlezarová Říj 20, 2011
2,072 Zuzana Chrtova Říj 20, 2011
2,071 Alena Marková Říj 20, 2011
2,070 Tana Jonaskova Říj 20, 2011
2,069 Klára Raková Říj 20, 2011
2,068 petra strnadová Říj 20, 2011
2,067 Radka Ivanská Říj 20, 2011
2,066 Alena Petříková Říj 20, 2011
2,065 Marta Vrabcová Bayerová Říj 20, 2011
2,064 Marcela Loudová Říj 20, 2011
2,063 Kateřina Ratislavová Říj 20, 2011
2,062 Veronika Lukavcová Říj 20, 2011
2,061 Linda Houserová Říj 20, 2011
2,060 Miroslava Malkova Říj 20, 2011
2,059 Kateřina Ďurechová, Mgr Říj 20, 2011
2,058 Irena Raisnerová Říj 20, 2011
2,057 Jakub Švandrlík Říj 20, 2011
2,056 Eva Horáková Říj 20, 2011
2,055 Jiří Pavliš Říj 20, 2011
2,054 Jana Tlapová Říj 20, 2011
2,053 Alena Adltová Říj 20, 2011
2,052 Jana Slavíčková MVDr. Říj 20, 2011
2,051 Alice Vankova Říj 20, 2011
2,050 Jana Jíchová Říj 20, 2011
2,049 Gabriela Chalupská Říj 20, 2011
2,048 Kristýna Tomanová Říj 20, 2011
2,047 Zdeněk Vilhelm Říj 20, 2011
2,046 Hana Sunková Říj 20, 2011
2,045 Tereza Kabelková Říj 20, 2011
2,044 Ivana Minářová Říj 20, 2011
2,043 Lída Nepustilová Říj 20, 2011
2,042 Petra Štípková Říj 20, 2011
2,041 Lukáš Caha Říj 20, 2011
2,040 Barbora Knechtlová Říj 20, 2011
2,039 Martina Petru Říj 20, 2011
2,038 Jan Havlín Říj 20, 2011
2,037 Karolína Šůlová Říj 20, 2011
2,036 Barbora Tobolová Říj 20, 2011
2,035 Daniela Martanová Říj 20, 2011
2,034 |Kamila Marečková Říj 20, 2011
2,033 Pavel Hosenseidl Říj 20, 2011
2,032 Klára Heytmánková Říj 20, 2011
2,031 Hana Trousilová Říj 20, 2011
2,030 Anna Taliánová Říj 20, 2011
2,029 Vojtěch Luňáček Říj 20, 2011
2,028 Marie Pavlatová Říj 20, 2011
2,027 Marie Blabolová Říj 20, 2011
2,026 Jana Hessová Říj 20, 2011
2,025 Kristýna Maková Říj 20, 2011
2,024 Olga Šestáková Říj 20, 2011
2,023 Lucie Kašová Říj 20, 2011
2,022 Markéta Krausová Říj 20, 2011
2,021 Alžběta Jasanská Říj 20, 2011
2,020 Hana Galbavá Říj 20, 2011
2,019 Jolana Vaverková Říj 20, 2011
2,018 Dominika Šimonovská Říj 20, 2011
2,017 Soňa Tolarová Říj 20, 2011
2,016 Kristina Štěpánová Říj 20, 2011
2,015 Jaroslav Strebl Říj 20, 2011
2,014 Petr Doležal Říj 20, 2011
2,013 Anna Strnadová Říj 20, 2011
2,012 Mžourek Eugenia Říj 20, 2011
2,011 Věra Tatarová Říj 20, 2011
2,010 Standa Havel Říj 20, 2011
2,009 Martin Dušek Říj 20, 2011
2,008 libor moštěk Říj 20, 2011
2,007 Julie Svobodová Říj 20, 2011
2,006 Pavlína Skalova Říj 20, 2011
2,005 Zuzana Kráčmarová Turáková Říj 20, 2011
2,004 Martina Habartová Říj 20, 2011
2,003 Dana Illanová Říj 20, 2011
2,002 Zdeňka Pelíšková Říj 20, 2011
2,001 Alžběta Čížková Říj 20, 2011
2,000 Radka Michálková Říj 20, 2011
1,999 Martina Melicharová Říj 20, 2011
1,998 Andrea Dostálová Říj 20, 2011
1,997 David Matyáš Říj 20, 2011
1,996 Jolana Stáňová Říj 20, 2011
1,995 Dana Hanzliková Vašková Říj 20, 2011
1,994 David Makovský Říj 20, 2011
1,993 Pavlína Mejstříková Říj 20, 2011
1,992 Olga Rozehnalová Šmídová Říj 20, 2011
1,991 Michaela Dorfmanova Říj 20, 2011
1,990 Lucie Ambrozková Říj 20, 2011
1,989 lenka málková Říj 20, 2011
1,988 Zuzana Angelová Říj 20, 2011
1,987 Karla Salabová Říj 20, 2011
1,986 Júlia Sokolovičová Říj 20, 2011
1,985 Ivana Kučerová Říj 20, 2011
1,984 Marcela Mandová Říj 20, 2011
1,983 Tomáš Hub Říj 20, 2011
1,982 Martina Prokopová Říj 20, 2011
1,981 Helena Janků Říj 20, 2011
1,980 Iva Uhlířová Říj 20, 2011
1,979 Petra Haasová Říj 20, 2011
1,978 Lenka Jurášková Říj 20, 2011
1,977 Richard Procházka Říj 20, 2011
1,976 Jana Lukaštíková Říj 20, 2011
1,975 Marie Kantorová Říj 20, 2011
1,974 Alena Žilková Říj 20, 2011
1,973 Martin Sukdolák Říj 20, 2011
1,972 Pavel Lomička Říj 20, 2011
1,971 Vladimír Bobek Říj 20, 2011
1,970 zuzana perzynská Říj 20, 2011
1,969 Lukas Francl Říj 20, 2011
1,968 Martina Hlavacova Říj 20, 2011
1,967 Marie Tumová Říj 20, 2011
1,966 Vladimír Nedvídek Říj 20, 2011
1,965 Irena Vacková Říj 20, 2011
1,964 Čeněk Koliáš Říj 20, 2011
1,963 Tereza Podhorská Říj 20, 2011
1,962 Jana Výchopňová Říj 20, 2011
1,961 Tomáš Výchopeň Říj 20, 2011
1,960 Klára Hewitt Říj 20, 2011
1,959 Pavla Hindráková Říj 20, 2011
1,958 Petr Vachalovský Říj 20, 2011
1,957 Markéta Mádrová Říj 20, 2011
1,956 Dita Kašparová Říj 20, 2011
1,955 Olga Jelínková Říj 20, 2011
1,954 Linda Franclová Říj 20, 2011
1,953 Mirka Wittnerová Říj 20, 2011
1,952 Jan Lohynský Říj 20, 2011
1,951 Jiřina Gondová Říj 20, 2011
1,950 saundra diehlova Říj 20, 2011
1,949 Irena Pešoutová Říj 20, 2011
1,948 Pavel Perina Říj 20, 2011
1,947 Jitka Laštůvková Říj 20, 2011
1,946 Alena Havlová Říj 20, 2011
1,945 Gaffarel Julie Říj 20, 2011
1,944 Turner Tanya Říj 20, 2011
1,943 DUPIN Valerie Říj 19, 2011
1,942 Marek Franc Říj 19, 2011
1,941 Jaromír Smetana Říj 19, 2011
1,940 Turner Teresa Říj 19, 2011
1,939 Michael Vlček Říj 19, 2011
1,938 Lída Racková Říj 19, 2011
1,937 Ludmila Valentová Říj 19, 2011
1,936 Zbyněk Valenta Říj 19, 2011
1,935 Martina Filipová Říj 19, 2011
1,934 Jana Melicharová Říj 19, 2011
1,933 Martina Plíšková Říj 19, 2011
1,932 Petr Holub Říj 19, 2011
1,931 Viola Dítětová Říj 19, 2011
1,930 Magdaléna Ezrová Říj 19, 2011
1,929 Daniel Bardyn Říj 19, 2011
1,928 Romana Luňáčková Říj 19, 2011
1,927 Lenka Tahalová Říj 19, 2011
1,926 Michaela Sojková Říj 19, 2011
1,925 Martin Cerman Říj 19, 2011
1,924 Daniela Hanáková Říj 19, 2011
1,923 Miroslava Veselá Říj 19, 2011
1,922 MUDr. Heřman Mann Říj 19, 2011
1,921 Jan Kolář Říj 19, 2011
1,920 MUDr. Terezie Mannová Říj 19, 2011
1,919 marketa ricicova Říj 19, 2011
1,918 Aleš Smutný Říj 19, 2011
1,917 Blanka Hadrabová Říj 19, 2011
1,916 Petr Bergmann Říj 19, 2011
1,915 Silvia Mamoňová Lorencovičová Říj 19, 2011
1,914 Jana Vranovská Říj 19, 2011
1,913 Roman Večeřa Říj 19, 2011
1,912 Lenka Hadrabová Říj 19, 2011
1,911 Magdaléna Šílová Říj 19, 2011
1,910 Valerie Némethyová Říj 19, 2011
1,909 Melinda Reidinger Říj 19, 2011
1,908 Hana Mašková Říj 19, 2011
1,907 Zuzana Pěkná Říj 19, 2011
1,906 Iva Vojtková Říj 19, 2011
1,905 Gabriela Pulkrábková Říj 19, 2011
1,904 Veronika Pospíšilová Říj 19, 2011
1,903 Kateřina Pešková Říj 19, 2011
1,902 Petra Křivánková Říj 19, 2011
1,901 Pavla Slezáková Říj 19, 2011
1,900 Alice Buehler Říj 19, 2011
1,899 Čestmír Sukdol Říj 19, 2011
1,898 Renáta Gebauerová Říj 19, 2011
1,897 Natálie Čeplová Říj 19, 2011
1,896 Stepan Skoch Říj 19, 2011
1,895 Janina Gondášová Říj 19, 2011
1,894 Dana Buriánová Říj 19, 2011
1,893 Kateřina Mikolajková Říj 19, 2011
1,892 Jana Vlachová Říj 19, 2011
1,891 Barbora Liďáková Říj 19, 2011
1,890 Darina Coufalová Říj 19, 2011
1,889 Martina Burdíková Říj 19, 2011
1,888 Martina Prošková Říj 19, 2011
1,887 Jan Matiášek Říj 19, 2011
1,886 Vendula Matysová Říj 19, 2011
1,885 Miroslava Urdová Říj 19, 2011
1,884 Slavomír Lichvár Říj 19, 2011
1,883 Barbora Pokorná Říj 19, 2011
1,882 Eleonora Přikrylová Říj 19, 2011
1,881 Alena Pšenčíková Říj 19, 2011
1,880 Martina Nedvídková Říj 19, 2011
1,879 Veronika Mikulská Říj 19, 2011
1,878 Olga Škochová Bláhová Říj 19, 2011
1,877 Petra Haken Říj 19, 2011
1,876 Zuzana Demlová Říj 19, 2011
1,875 Tereza Nováková Říj 19, 2011
1,874 Daniel Petrina Říj 19, 2011
1,873 Magdaléna Šloncová Říj 19, 2011
1,872 Jana Petrášková Říj 19, 2011
1,871 iva dubcová Říj 19, 2011
1,870 Hynek Vychodil Říj 19, 2011
1,869 Soňa Marvanová Říj 19, 2011
1,868 Magdalena Bird Říj 19, 2011
1,867 tomáš jambor Říj 19, 2011
1,866 Jana Knappová Říj 19, 2011
1,865 Ivana Poláčková Říj 19, 2011
1,864 Marcel Beneš Říj 19, 2011
1,863 Markéta Kulhánková Říj 19, 2011
1,862 Martin Stejskal Říj 19, 2011
1,861 Vladimír Pinkas Říj 19, 2011
1,860 Iveta Dolečková Říj 19, 2011
1,859 Ivana Sikulová Křížková Říj 19, 2011
1,858 Helena Benýšková Říj 19, 2011
1,857 Daniela Stýblová Říj 19, 2011
1,856 Jarmila Cermanová Nedvídková Říj 19, 2011
1,855 Helena Urbanová Říj 19, 2011
1,854 Kamila Velínská Říj 19, 2011
1,853 Miroslava Bednářová Říj 19, 2011
1,852 Hana Panská Říj 19, 2011
1,851 Štěpánka Mlynářová Říj 19, 2011
1,850 Michaela Faithová Říj 19, 2011
1,849 Zdeněk Jahoda Říj 19, 2011
1,848 Dagmar Nejedlá Říj 19, 2011
1,847 Hana Fořtová Říj 19, 2011
1,846 Kristyna Pitrova Říj 19, 2011
1,845 blanka štefaničová Říj 19, 2011
1,844 Petra Herotová Říj 19, 2011
1,843 Lenka vojtova Říj 19, 2011
1,842 Ondřej Horký Říj 19, 2011
1,841 tereza kulhánková Říj 19, 2011
1,840 zuzana borčanyiová Říj 19, 2011
1,839 Tomáš Miller Říj 19, 2011
1,838 Hana Blažková Říj 19, 2011
1,837 Alice Hyrmanová McElveen Říj 19, 2011
1,836 Zuzana Konopáčová Říj 19, 2011
1,835 Blanka Veselá Říj 19, 2011
1,834 Irena Dobrovolná Mgr. Říj 19, 2011
1,833 Hana Bergerová Říj 19, 2011
1,832 Žaneta Kozáková Říj 19, 2011
1,831 Andrea Valašteková Říj 19, 2011
1,830 Viktor Sodomka Říj 19, 2011
1,829 Jana Šulová Říj 19, 2011
1,828 Jaroslav Pivoňka Říj 19, 2011
1,827 Radka Chocholoušová Říj 19, 2011
1,826 Anna Samková Říj 19, 2011
1,825 Jana Hornová Říj 19, 2011
1,824 Milan Smrž Říj 19, 2011
1,823 Olga Stepankova Říj 19, 2011
1,822 Veronika Hotová Roncová Říj 19, 2011
1,821 Helena Novotná Říj 19, 2011
1,820 Petra Grycová Říj 19, 2011
1,819 Alena Petrikova Říj 19, 2011
1,818 Martin Bury Říj 19, 2011
1,817 Táňa Kadlecová Říj 19, 2011
1,816 Petra Šefčáková Říj 19, 2011
1,815 Jana Čechová Říj 19, 2011
1,814 Zuzana Minaříková Říj 19, 2011
1,813 Sylva Stránská Říj 19, 2011
1,812 Jana Kuzmova Říj 19, 2011
1,811 Jiří Červenka Říj 19, 2011
1,810 Hana Vašková Říj 19, 2011
1,809 Samuela Chloubová Říj 19, 2011
1,808 Olga Nešporová Říj 19, 2011
1,807 iveta šugárková Říj 19, 2011
1,806 Michal Stibor Říj 19, 2011
1,805 Jana Šindelářová Říj 19, 2011
1,804 Daniel Slavík Říj 19, 2011
1,803 Irena Kanátová Říj 19, 2011
1,802 Eva Sokirkova Říj 19, 2011
1,801 Lucie Kahudová Říj 19, 2011
1,800 Magdalena Dudova Říj 19, 2011
1,799 JIŘÍ TOMAN Říj 19, 2011
1,798 Nadežda PhDr. Vitanovská Říj 19, 2011
1,797 Katarína Klimová Říj 19, 2011
1,796 Marie Palenčárová Říj 19, 2011
1,795 Hana Dvořáková Říj 19, 2011
1,794 Veronika Šolcová Říj 19, 2011
1,793 Michal Čagánek Říj 19, 2011
1,792 Monika Nováková Filipová Říj 19, 2011
1,791 Klára Pitlachová Říj 19, 2011
1,790 Kristian Ostřížek Říj 19, 2011
1,789 Magdaléna Halamová Říj 19, 2011
1,788 Hana Kovaříková Říj 19, 2011
1,787 Martina Augustinská Říj 19, 2011
1,786 Marie Hromádková Říj 19, 2011
1,785 Magdalena Terezie Bartoňová Říj 19, 2011
1,784 Dagmar Lišková Říj 19, 2011
1,783 Lenka Tichá Říj 19, 2011
1,782 Adriana Kušíková Říj 19, 2011
1,781 Šárka Bažantová Říj 19, 2011
1,780 Anna Bayerová Říj 19, 2011
1,779 Anna Petrušková Říj 19, 2011
1,778 Jana Chárová Říj 19, 2011
1,777 Iva Kočíková Říj 19, 2011
1,776 Lucie Váchová Říj 19, 2011
1,775 Aleš Balda Říj 19, 2011
1,774 Romana Šilhánková Říj 19, 2011
1,773 Olga Kovaříková Říj 19, 2011
1,772 Tomáš Tožička Říj 19, 2011
1,771 Alena Kellerová Říj 19, 2011
1,770 Barbora Sodomková Hájková Říj 19, 2011
1,769 Markéta Strnadová Říj 19, 2011
1,768 Jana Talichová Říj 19, 2011
1,767 Iva Baštová Říj 19, 2011
1,766 Aleš Kotula Říj 19, 2011
1,765 Eva Prokopcová Říj 19, 2011
1,764 Barbora Čížková Říj 19, 2011
1,763 Pavla Suchánková Říj 19, 2011
1,762 Vladimir Gronat Říj 19, 2011
1,761 Lucie Farářová Říj 19, 2011
1,760 Renata Brejlová Říj 19, 2011
1,759 Martina Borovková Říj 19, 2011
1,758 Vladimíra Rozmarýnová Říj 19, 2011
1,757 Lucie Kejvalová Říj 19, 2011
1,756 Jana Kalinová Říj 19, 2011
1,755 Vit Ronovsky Říj 19, 2011
1,754 Michaela Karbáčová Říj 19, 2011
1,753 Petra Bodnárová Říj 19, 2011
1,752 Lucie Ludačková Říj 19, 2011
1,751 Dita Körberová Říj 19, 2011
1,750 Ivana Vičanová Říj 19, 2011
1,749 Pavla Šimůnková Říj 19, 2011
1,748 Eva Urbancová Říj 19, 2011
1,747 Kristýna Cihlářová Říj 19, 2011
1,746 Miluše Duřtová Říj 19, 2011
1,745 Ivana Krhutkova Říj 19, 2011
1,744 Filip Havrda Říj 19, 2011
1,743 Helena Bermak Říj 19, 2011
1,742 Petra Fettersová Říj 19, 2011
1,741 Kristýna Tučková Říj 19, 2011
1,740 Lenka Topolová Říj 19, 2011
1,739 Jana Babincová Říj 19, 2011
1,738 Anita Linhartová Říj 19, 2011
1,737 Jakub Krč Říj 19, 2011
1,736 Marie Kouklíková Říj 19, 2011
1,735 Martina Wittmayerová Říj 19, 2011
1,734 Michaela Havlíková Říj 19, 2011
1,733 Tomáš Tetiva Říj 19, 2011
1,732 Dana Jakubcova Říj 19, 2011
1,731 Kamila Exlerová Říj 19, 2011
1,730 Dominika Šešerová Říj 19, 2011
1,729 Jana Pončíková Říj 19, 2011
1,728 kamila kyselová Říj 19, 2011
1,727 Markéta Zaplatílková Říj 19, 2011
1,726 Ivana Abramčuková Semrádová Říj 19, 2011
1,725 ŠTĚPÁNKA VALKOVÁ Říj 19, 2011
1,724 Jana Lukšů Říj 19, 2011
1,723 Silvie Outratová Petrová Říj 19, 2011
1,722 Michaela Willheimová Říj 19, 2011
1,721 Filip Alexander Říj 19, 2011
1,720 František Quentin Maun Říj 19, 2011
1,719 Kateřina Kuncová Říj 19, 2011
1,718 Iveta Andromeda Woodova Říj 19, 2011
1,717 Jana Štěpánová Říj 19, 2011
1,716 Peter Ull Říj 19, 2011
1,715 Anežka Procházková Říj 19, 2011
1,714 Lukas Pech Říj 19, 2011
1,713 Šárka Jelínková Říj 19, 2011
1,712 Piia Jokela Říj 19, 2011
1,711 Petra Vinšová Říj 19, 2011
1,710 Vladislava Hnízdilová Říj 19, 2011
1,709 Veronika Trávníčková Říj 19, 2011
1,708 Pavlína Strejčková Říj 19, 2011
1,707 Patricie Fexová Říj 19, 2011
1,706 Roman Mazur Říj 19, 2011
1,705 Renata Nosková Říj 19, 2011
1,704 Michaela Jurastikova Říj 19, 2011
1,703 Michaela Puchalková Říj 19, 2011
1,702 Kateřina Vítová Říj 19, 2011
1,701 Milada Kuklová Říj 19, 2011
1,700 Naděžda Kytýrová Čichovská Říj 19, 2011
1,699 Vladimír Srb Říj 19, 2011
1,698 Aleš Čapka Říj 19, 2011
1,697 Zuzana Jahodová Říj 19, 2011
1,696 Jakub Vyoral Říj 19, 2011
1,695 Denisa Mari Říj 19, 2011
1,694 Radek Novotný Říj 19, 2011
1,693 Jana Skládanková Říj 19, 2011
1,692 Jan Pokorný Říj 19, 2011
1,691 Dita Prchlíková Říj 19, 2011
1,690 Marie Valentová Říj 19, 2011
1,689 Věra Vocilková Říj 19, 2011
1,688 Nikol Krejčová Říj 19, 2011
1,687 Petr Jakl Říj 19, 2011
1,686 Radka Vyoral Krakovská Říj 19, 2011
1,685 Jana Děžinská Říj 19, 2011
1,684 Markéta Švarcová Říj 19, 2011
1,683 Romana Smetáčková Říj 19, 2011
1,682 Eva Chrástecká Říj 19, 2011
1,681 Petra Svobodová Říj 19, 2011
1,680 Dan Grmela Říj 19, 2011
1,679 Lenka Karhanová Říj 19, 2011
1,678 gabriela kiszová Říj 19, 2011
1,677 Martina Jelicic Říj 19, 2011
1,676 Lenka Opočenská Říj 19, 2011
1,675 Jana Jarošová Říj 19, 2011
1,674 Šárka Janouchová Říj 19, 2011
1,673 Markéta Doležalová Říj 19, 2011
1,672 Michaela Levíčková Říj 19, 2011
1,671 Lenka Kolínská Říj 19, 2011
1,670 Nikol Švecová Říj 19, 2011
1,669 Lenka Valachová Říj 19, 2011
1,668 Lenka Slavíková Říj 19, 2011
1,667 Jaroslava Slapničková Říj 19, 2011
1,666 Pavla Gazdíková Říj 19, 2011
1,665 Magdalena Hlaváčová Říj 19, 2011
1,664 Ivana Štětinová Říj 19, 2011
1,663 Jana Staňková Říj 19, 2011
1,662 Monika Semerádova Říj 19, 2011
1,661 Veronika Kalivodová Říj 19, 2011
1,660 Radim Brixi Říj 19, 2011
1,659 Dagmar Hermanová Říj 19, 2011
1,658 Pavel Zelenka Říj 19, 2011
1,657 alena kaliničová Říj 19, 2011
1,656 Monika Nováková Říj 19, 2011
1,655 Ondřej Gabko Říj 19, 2011
1,654 Slavomír Pěnička Říj 19, 2011
1,653 Naděžda Kubrichtová Říj 19, 2011
1,652 Hana Oráčová Říj 19, 2011
1,651 Alena Pospíšilová Říj 19, 2011
1,650 Eva Zázvorková Říj 19, 2011
1,649 Hana Kalvachova Říj 19, 2011
1,648 Martin Špryňar Říj 19, 2011
1,647 Jakub Zdražil Říj 19, 2011
1,646 Jolana Tothová Říj 19, 2011
1,645 Pavla Vojtová Říj 19, 2011
1,644 Václav Němčík Říj 18, 2011
1,643 Petra Doležalová Říj 18, 2011
1,642 Kateřina McCrearyová Říj 18, 2011
1,641 Jitka Černovská Říj 18, 2011
1,640 Petr Hanzalek Říj 18, 2011
1,639 Lucie Soljaková Říj 18, 2011
1,638 Drahomíra Havlíková Říj 18, 2011
1,637 Eva Kucerova Říj 18, 2011
1,636 Kateřina Broncová Říj 18, 2011
1,635 Lenka Prochazkova Říj 18, 2011
1,634 ilona komárková Říj 18, 2011
1,633 Čeněk Rosecký Říj 18, 2011
1,632 Radana Rosecká Píšová Říj 18, 2011
1,631 Leona Machalová Říj 18, 2011
1,630 Alena Tampierová Říj 18, 2011
1,629 Zuzana Poláčková Říj 18, 2011
1,628 Petra Vondrušková Říj 18, 2011
1,627 Marika Maršálková Říj 18, 2011
1,626 Ondřej Beneš Říj 18, 2011
1,625 Zdeňka Benešová Říj 18, 2011
1,624 Martina Svozilová Říj 18, 2011
1,623 Jan Ryšavý Říj 18, 2011
1,622 Kateřina Poslová Říj 18, 2011
1,621 Mojmír Poláček Říj 18, 2011
1,620 Tomáš Plíhal Říj 18, 2011
1,619 Hana Viansová Říj 18, 2011
1,618 Ilona Sejkorová Říj 18, 2011
1,617 Dana Zýková Říj 18, 2011
1,616 Radovana Ryšavá Říj 18, 2011
1,615 Markéta Drahotová Říj 18, 2011
1,614 Jana Bícová Říj 18, 2011
1,613 Martina Gronátová Říj 18, 2011
1,612 Jiří Sadila Říj 18, 2011
1,611 Kristýna Kapounová Říj 18, 2011
1,610 Matěj Forman Říj 18, 2011
1,609 Jan Mackovič Říj 18, 2011
1,608 Martina Švarcová Říj 18, 2011
1,607 Sandra Plačková Říj 18, 2011
1,606 Markéta Stoklasová Říj 18, 2011
1,605 Kateřina Bílá Říj 18, 2011
1,604 zuzana lukacova Říj 18, 2011
1,603 Eva Stoklasová Říj 18, 2011
1,602 radek motzke Říj 18, 2011
1,601 Nina Nohejlová Říj 18, 2011
1,600 Otakar Kramný Říj 18, 2011
1,599 Lucia Liptáková Říj 18, 2011
1,598 Jakub Jirásek Říj 18, 2011
1,597 Klára Hladká Říj 18, 2011
1,596 Lenka Stříbrná Říj 18, 2011
1,595 Helena Koutská Říj 18, 2011
1,594 Ludmila Němcová Říj 18, 2011
1,593 Bohdana Goliášová Říj 18, 2011
1,592 Kateřina Škrabáková Říj 18, 2011
1,591 Anna Vachtová Říj 18, 2011
1,590 Jiří Koželouh Říj 18, 2011
1,589 Andrea Šimůnková Říj 18, 2011
1,588 Hana Němcová Říj 18, 2011
1,587 Jitka Halčínová Říj 18, 2011
1,586 Urszula Koky Říj 18, 2011
1,585 Jana Höferová Říj 18, 2011
1,584 Martin Hanzalek Říj 18, 2011
1,583 Kateřina Juklíčková Říj 18, 2011
1,582 Petr Ezechiáš Říj 18, 2011
1,581 Andrea Černá Říj 18, 2011
1,580 Mona Morgan-Collins Říj 18, 2011
1,579 Vlastimila Šustrová Říj 18, 2011
1,578 Olga Mertlová Říj 18, 2011
1,577 Klára Horadová Říj 18, 2011
1,576 Michal Jána Říj 18, 2011
1,575 Dagmar Brabcová Říj 18, 2011
1,574 Lucie Ševčíková Říj 18, 2011
1,573 Zuzanna Matěchová Říj 18, 2011
1,572 Marie Jedličková Říj 18, 2011
1,571 Eva Krojová Říj 18, 2011
1,570 Jana Chmelařová Říj 18, 2011
1,569 Jana Kovářová Říj 18, 2011
1,568 Lucie Vacková Říj 18, 2011
1,567 Ilona Musílková Říj 18, 2011
1,566 Hana Zvéšková Říj 18, 2011
1,565 Kristina Pečlová Říj 18, 2011
1,564 Lucie Brasova Říj 18, 2011
1,563 Jana Štěpková Říj 18, 2011
1,562 Jan Soukup Říj 18, 2011
1,561 Martina Tesařová Říj 18, 2011
1,560 Tereza Semotamová Říj 18, 2011
1,559 Stanislava Egyedová Říj 18, 2011
1,558 Marie Kryštofová Říj 18, 2011
1,557 Barbora Kolárová Říj 18, 2011
1,556 Lucie Kuthanová Říj 18, 2011
1,555 Yveta Kroupova Říj 18, 2011
1,554 Ludmila Vyčítalová Říj 18, 2011
1,553 Brigitte Rietzler Říj 18, 2011
1,552 Alžběta Nečadová Říj 18, 2011
1,551 Jaroslav Novotný Říj 18, 2011
1,550 Miroslava Štípková Říj 18, 2011
1,549 Kristýna Přikrylová Říj 18, 2011
1,548 Jana Vašková Říj 18, 2011
1,547 HANA KALOUSOVÁ Říj 18, 2011
1,546 Jan Čichovský Říj 18, 2011
1,545 Klaudia Henžlíková Říj 18, 2011
1,544 Veronika Kučírková Kroftová Říj 18, 2011
1,543 Petra Havlíčková Říj 18, 2011
1,542 Jay Davis Říj 18, 2011
1,541 Karolína Davisová Říj 18, 2011
1,540 Petra Kubaláková Říj 18, 2011
1,539 Jitka Bálková Říj 18, 2011
1,538 Andrea Kastnerová Říj 18, 2011
1,537 Petr Mareš Říj 18, 2011
1,536 Kristýna Němcová Říj 18, 2011
1,535 Eva Houdková Říj 18, 2011
1,534 Zuzana Michalcová Říj 18, 2011
1,533 Radek Chlup Říj 18, 2011
1,532 Zuzana Indrová Říj 18, 2011
1,531 Ivana Vencovská Říj 18, 2011
1,530 Helena Bezděková Říj 18, 2011
1,529 Lenka Rottová Říj 18, 2011
1,528 Daniel Hastik Říj 18, 2011
1,527 Lucia Černá Říj 18, 2011
1,526 zuzana dašková Říj 18, 2011
1,525 Petra Luxová Říj 18, 2011
1,524 Adéla Benešová Říj 18, 2011
1,523 Martin Zielina Říj 18, 2011
1,522 Iva Czyžová Říj 18, 2011
1,521 Miroslava Zvolánková Říj 18, 2011
1,520 Iveta Buřičová Říj 18, 2011
1,519 Jana Gregorová Říj 18, 2011
1,518 Jana Matějíčková Říj 18, 2011
1,517 Petra Tocháčková Říj 18, 2011
1,516 Martin Fafejta Říj 18, 2011
1,515 Stáňa Smahová Říj 18, 2011
1,514 Dušan Jurčík Říj 18, 2011
1,513 Zuzana Pártlová Říj 18, 2011
1,512 Viktor Filip Říj 18, 2011
1,511 Tereza Stárková Říj 18, 2011
1,510 Adamusová Marcela Říj 18, 2011
1,509 Jaklová Halka Říj 18, 2011
1,508 zuzana machová Říj 18, 2011
1,507 Iva Kocourková Říj 18, 2011
1,506 Jitka Řeháková Říj 18, 2011
1,505 Anna Říhová Říj 18, 2011
1,504 Eliška Chalupská Říj 18, 2011
1,503 Petr Stanečka Říj 18, 2011
1,502 Blanka Krcmarova Říj 18, 2011
1,501 Jan Vávra Říj 18, 2011
1,500 Helena Fukalová Říj 18, 2011
1,499 Lenka Vacíková Říj 18, 2011
1,498 Jindra Stolcova Říj 18, 2011
1,497 Eva Hrubá Říj 18, 2011
1,496 Pavel Hrubý Říj 18, 2011
1,495 Mirka Rombola Říj 18, 2011
1,494 Kateřina Chalupová Říj 18, 2011
1,493 Lucie Žáčková Říj 18, 2011
1,492 kateřina višinská Říj 18, 2011
1,491 Karla Neužilová Říj 18, 2011
1,490 MARTINA VALÁŠKOVÁ Říj 18, 2011
1,489 Magdalena Fleková Říj 18, 2011
1,488 Helena Nejedlá Říj 18, 2011
1,487 Klára Jíchová Říj 18, 2011
1,486 Jan Murarik Říj 18, 2011
1,485 Andrea Klaussová Říj 18, 2011
1,484 kristína jakešová Říj 18, 2011
1,483 Kristína Jakešová Říj 18, 2011
1,482 Jana Vaníčková Říj 18, 2011
1,481 Sandra Stankova Říj 18, 2011
1,480 Vladimíra Janáčková Říj 18, 2011
1,479 Eva Líbalová Říj 18, 2011
1,478 Jana Pekárková Říj 18, 2011
1,477 Jekatěrina Chlápková Říj 18, 2011
1,476 Petr Kubíček Říj 18, 2011
1,475 Adam Krumnikl Říj 18, 2011
1,474 Zuzana Winkler Říj 18, 2011
1,473 Jan Jíra Říj 18, 2011
1,472 Jasmína Finkeová Říj 18, 2011
1,471 Eva Horejšová Říj 18, 2011
1,470 Jozef Hetényi Říj 18, 2011
1,469 Nikola Kalandříková Říj 18, 2011
1,468 Martina Matulová Říj 18, 2011
1,467 Pavla Jonette Říj 18, 2011
1,466 Gabriela Havlíčková Říj 18, 2011
1,465 Daniela Zelenková Říj 18, 2011
1,464 Klára Synáčková Říj 18, 2011
1,463 Kamila Klapková Říj 18, 2011
1,462 Gabriela Fatková Říj 18, 2011
1,461 Marcela Modestová Říj 18, 2011
1,460 Blanka Svobodova Říj 18, 2011
1,459 Petr Solnička Říj 18, 2011
1,458 Jan Rácz Říj 18, 2011
1,457 Jana Pilná Říj 18, 2011
1,456 Tereza Hladůvková Říj 18, 2011
1,455 Martina Ráczová Říj 18, 2011
1,454 Anna Jirásková Říj 18, 2011
1,453 Jan Koháček Říj 18, 2011
1,452 Martina Talpová Říj 18, 2011
1,451 PhDr. Pavel Kroupa Říj 18, 2011
1,450 Helena Audová Říj 18, 2011
1,449 Monika Růžičková Říj 18, 2011
1,448 Žaneta Stoklasová Říj 18, 2011
1,447 Jana Barochová Říj 18, 2011
1,446 Barbora Tomečková Říj 18, 2011
1,445 Pavel Kučera Říj 18, 2011
1,444 Veronika Chmelíková Říj 18, 2011
1,443 Miroslav Preiszler Říj 18, 2011
1,442 Ivana Kraftová Říj 18, 2011
1,441 Tereza Kalouskova Říj 18, 2011
1,440 Markéta Kučerová Říj 18, 2011
1,439 Ivana Pohanová Říj 18, 2011
1,438 Martina Ludvíková Říj 18, 2011
1,437 Lenka Zdeňková Říj 18, 2011
1,436 Lucie Forstová Říj 18, 2011
1,435 Jiřina Trojánková Říj 18, 2011
1,434 Alena Sloupenská Říj 18, 2011
1,433 Lucia Maříková Vlková Říj 18, 2011
1,432 Hana Rydlova Říj 18, 2011
1,431 Michal Moc Říj 18, 2011
1,430 Mojmír Přikryl Říj 18, 2011
1,429 Nikola Krpešová Říj 18, 2011
1,428 Štěpán Málek Říj 18, 2011
1,427 Carmen Rodriguez Říj 18, 2011
1,426 Max Vittrup Jensen Říj 18, 2011
1,425 Matouš Modr Říj 18, 2011
1,424 Jana Fürstová Říj 18, 2011
1,423 Blanka Hráchová Říj 18, 2011
1,422 Irena Kalvodová Říj 18, 2011
1,421 Markéta Kolofíková Říj 18, 2011
1,420 Zdeněk Páleníček Říj 18, 2011
1,419 Ivana Brdárska Říj 18, 2011
1,418 Lenka Bláha Hlaváčová Říj 18, 2011
1,417 Lenka Daňková Říj 18, 2011
1,416 Tereza Kerle Říj 18, 2011
1,415 Eliška Dvořáková Říj 18, 2011
1,414 Mgr. Michaela Pejčochová, PhD Říj 18, 2011
1,413 Jan Bily Říj 18, 2011
1,412 Kveta Hawker Dubnova Říj 18, 2011
1,411 Vendula Tomková Říj 18, 2011
1,410 RNDr. Jolana Tátosová, PhD Říj 18, 2011
1,409 Jiří Steiner Říj 18, 2011
1,408 Tomáš Holíček Říj 18, 2011
1,407 Jiri Malat Říj 18, 2011
1,406 Daniela Fialová Říj 18, 2011
1,405 Kateřina Pavlíčková Říj 18, 2011
1,404 Helena Magramová Říj 18, 2011
1,403 Jana Kocianova Říj 18, 2011
1,402 Romana Molatová Říj 18, 2011
1,401 Petra Nováková Sádková Říj 18, 2011
1,400 Lukáš Linek Říj 18, 2011
1,399 Jitka Štefková Říj 18, 2011
1,398 Michaela Makovičková Říj 18, 2011
1,397 Lenka Komárková Říj 18, 2011
1,396 Milan Čipčala Říj 18, 2011
1,395 MAriana Novotná Nachtigallová Říj 18, 2011
1,394 Pavla Drbalová Říj 18, 2011
1,393 Naděžda Soukupová Říj 18, 2011
1,392 Tereza Štěpková Říj 18, 2011
1,391 Hana Kaštanová Říj 18, 2011
1,390 Vladimír Merta Říj 18, 2011
1,389 Hana Steinerová Říj 18, 2011
1,388 Ivana Bulová Říj 18, 2011
1,387 Kateřina Krejčová Říj 18, 2011
1,386 Henrich Palo Říj 18, 2011
1,385 Marcela Nejezchlebová Brezánska Říj 18, 2011
1,384 Kateřina Šedá Říj 18, 2011
1,383 Tomáš Kašpárek Říj 18, 2011
1,382 Jakub Krška Říj 18, 2011
1,381 Jiřina Chadtová Říj 18, 2011
1,380 František Lukáš Říj 18, 2011
1,379 Pavel Pracný Říj 18, 2011
1,378 Josef Zelenka Říj 18, 2011
1,377 Lenka Šteidlová Říj 18, 2011
1,376 Tereza Pospěchová Říj 18, 2011
1,375 Helena Skaláková Říj 18, 2011
1,374 Václav Dvořáček Říj 18, 2011
1,373 Jana Horná Říj 18, 2011
1,372 Zita Dubova Říj 18, 2011
1,371 Irena Ryšková Říj 18, 2011
1,370 Věra Svítková Říj 18, 2011
1,369 Jan Skalák Říj 18, 2011
1,368 Dana Šteflíčková Říj 18, 2011
1,367 Anna Belova Říj 18, 2011
1,366 Karla Sukdolová Říj 18, 2011
1,365 Barbora Chaloupková Říj 18, 2011
1,364 Marek Bečka Říj 18, 2011
1,363 Jiri Ludvik Říj 18, 2011
1,362 Lucie Březinová Říj 18, 2011
1,361 Veronika Fraňková Říj 18, 2011
1,360 Jitka Peškeová Říj 18, 2011
1,359 Zuzana Petrová Říj 18, 2011
1,358 Jana Smetanová Říj 18, 2011
1,357 Alena Haluzová, DiS. Říj 18, 2011
1,356 Martina Davidová Říj 18, 2011
1,355 Marcela Bohuslavová Říj 18, 2011
1,354 Terezie Šebestová Růžičková Říj 18, 2011
1,353 Iva Rambousková Říj 18, 2011
1,352 Ladislav Zikmund-Lender Říj 18, 2011
1,351 Zuzana Bělohlávková Říj 18, 2011
1,350 Bronislav Pavlíček Říj 17, 2011
1,349 Tatjana Vasilevskaja Říj 17, 2011
1,348 Viktorie Šťastná Říj 17, 2011
1,347 Jaroslava Jindrová Říj 17, 2011
1,346 Kateřina Procházková Skůpová Říj 17, 2011
1,345 Hana Hrdinova Říj 17, 2011
1,344 Jan Rada Říj 17, 2011
1,343 Lucie Radová Říj 17, 2011
1,342 Kateřina Krištůfková Říj 17, 2011
1,341 Petr Kratochvíl Říj 17, 2011
1,340 Dana Koubová Říj 17, 2011
1,339 Ludmila Novotná Říj 17, 2011
1,338 Jitka Pokorná Říj 17, 2011
1,337 Eliška Svobodová Říj 17, 2011
1,336 Miroslava Křížová Říj 17, 2011
1,335 Petra Daněčková Říj 17, 2011
1,334 Zuzana Fenclová, Mgr. Říj 17, 2011
1,333 Sylvie Křížová Říj 17, 2011
1,332 sandra matějovská Říj 17, 2011
1,331 Michaela Hronková Říj 17, 2011
1,330 Štěpánka Králová Říj 17, 2011
1,329 Jitka Šlápotová Říj 17, 2011
1,328 Martina Wantochová Říj 17, 2011
1,327 Jakub Stoklasa Říj 17, 2011
1,326 Martina Beránková Říj 17, 2011
1,325 Věra Tolarová Říj 17, 2011
1,324 Monika Jägerová Říj 17, 2011
1,323 Eva Volfová Říj 17, 2011
1,322 Magdalena Černá Říj 17, 2011
1,321 Ladislava Ryšavá Říj 17, 2011
1,320 Tereza Dvořáková Říj 17, 2011
1,319 Marcela Červenková Říj 17, 2011
1,318 Petra Hrubá Říj 17, 2011
1,317 Silvie Rosenová Říj 17, 2011
1,316 Ilona Ptáčková Říj 17, 2011
1,315 MgA. Zora Velková Říj 17, 2011
1,314 Zuzana Dudová Říj 17, 2011
1,313 Lenka Koťátková Říj 17, 2011
1,312 Tomáš Jedlička Říj 17, 2011
1,311 Jan Ptáček Říj 17, 2011
1,310 Veronika Havrlantová Říj 17, 2011
1,309 Milena Hosenseidlová Říj 17, 2011
1,308 Richard Kalivoda Říj 17, 2011
1,307 Silvie Vrtková Říj 17, 2011
1,306 Jiřina Dobřanská Říj 17, 2011
1,305 Tereza Seifertová Říj 17, 2011
1,304 Veronika Krechler Barešová Říj 17, 2011
1,303 Šárka Osičková Říj 17, 2011
1,302 Ondřej Klos Říj 17, 2011
1,301 Daniela Řimnáčová Říj 17, 2011
1,300 Michaela Mazáčová Říj 17, 2011
1,299 Marie Píšťková Říj 17, 2011
1,298 Jan Körber Říj 17, 2011
1,297 Petra Chvátalová Říj 17, 2011
1,296 Martina Odutová Říj 17, 2011
1,295 Lenka Krakovská Říj 17, 2011
1,294 Barbara Krejčiříková Říj 17, 2011
1,293 Zuzana Cabejšková Říj 17, 2011
1,292 Ota Bartovský Říj 17, 2011
1,291 Stanislav Ouzký Říj 17, 2011
1,290 Filip Keller Říj 17, 2011
1,289 Jan Montag Říj 17, 2011
1,288 Radim Hnátek Říj 17, 2011
1,287 Alena Bartovská Říj 17, 2011
1,286 Šárka Pokorná Říj 17, 2011
1,285 Jiří Brož Říj 17, 2011
1,284 Jana Kačenová Říj 17, 2011
1,283 Lenka Hejná Říj 17, 2011
1,282 Lukáš Neubert Říj 17, 2011
1,281 Peter Kišoň Říj 17, 2011
1,280 marie polášková Říj 17, 2011
1,279 Miroslava Štandová Říj 17, 2011
1,278 miloslava špačková Říj 17, 2011
1,277 Klara Stojanikova Říj 17, 2011
1,276 Barbora Rektorová Říj 17, 2011
1,275 Barbara Tranová Říj 17, 2011
1,274 Iva Hejzlarová Říj 17, 2011
1,273 Martina Hanáčková Říj 17, 2011
1,272 Jana Březinová Říj 17, 2011
1,271 Dana Firchova Říj 17, 2011
1,270 Zdeněk Vencl Říj 17, 2011
1,269 Lenka Zajíčková Říj 17, 2011
1,268 Libuše Štefanová Říj 17, 2011
1,267 Vlasta Casadio Pavlíková Říj 17, 2011
1,266 Ivo Franc Říj 17, 2011
1,265 Martina Sekowská Říj 17, 2011
1,264 Jana Hambalková Říj 17, 2011
1,263 Martina Konvičková Říj 17, 2011
1,262 Martina Baxová Říj 17, 2011
1,261 Aleš Kulhánek Říj 17, 2011
1,260 Jana Krejčí Říj 17, 2011
1,259 Jitka Kylišová Říj 17, 2011
1,258 Zdeňka Čížková Říj 17, 2011
1,257 Linda Kriegerbecková Říj 17, 2011
1,256 Kateřina Koubová Říj 17, 2011
1,255 Pavla Jiráková Říj 17, 2011
1,254 Renáta Kučerová Říj 17, 2011
1,253 Lenka Volovská Říj 17, 2011
1,252 Zuzana Jelínková Říj 17, 2011
1,251 Veronika Rážová Říj 17, 2011
1,250 Václav Ondráček Říj 17, 2011
1,249 Lucie Tomečková Říj 17, 2011
1,248 Mgr. Martina Kohoutová Říj 17, 2011
1,247 Jitka Novakova Říj 17, 2011
1,246 Ľubica Píchová Kováčiková Říj 17, 2011
1,245 Hana Mršťáková Říj 17, 2011
1,244 Pavel Loučka Říj 17, 2011
1,243 Ilona Adamírová Říj 17, 2011
1,242 Tomáš Vácha Říj 17, 2011
1,241 Jan Pastorek Říj 17, 2011
1,240 Linda Klvaňová Říj 17, 2011
1,239 Hana Pisaková Říj 17, 2011
1,238 Monika Hradecká Říj 17, 2011
1,237 Markéta Čermáková Říj 17, 2011
1,236 Barbora Čechová Říj 17, 2011
1,235 Erika Kejzlarova Říj 17, 2011
1,234 Michaela Plachká Říj 17, 2011
1,233 Hana Valentová Říj 17, 2011
1,232 Iva Suchá Říj 17, 2011
1,231 Ivana Skokanová Říj 17, 2011
1,230 Martina Hrabinová Říj 17, 2011
1,229 Šárka Provazníková Říj 17, 2011
1,228 Kristina SImona Montagová Říj 17, 2011
1,227 Klaudie Pivodová Říj 17, 2011
1,226 Barbora Marešová Říj 17, 2011
1,225 Eva Lammelová Říj 17, 2011
1,224 Alena Bulušková Říj 17, 2011
1,223 Jan Skružný Říj 17, 2011
1,222 Petra Hušková Říj 17, 2011
1,221 Ada Brožová Říj 17, 2011
1,220 Zuzana Benýšková Říj 17, 2011
1,219 Rebeka Tomešová Říj 17, 2011
1,218 Marie Sarsonova Říj 17, 2011
1,217 Petr Müller, Ing. Říj 17, 2011
1,216 Eva Drahozalová Říj 17, 2011
1,215 Iveta Pšeničková Říj 17, 2011
1,214 Tereza Müllerová Říj 17, 2011
1,213 Kristiane de Toledo Piza e Almeida Říj 17, 2011
1,212 Lukáš Sommer Říj 17, 2011
1,211 Alexandra Krejzová Říj 17, 2011
1,210 Jitka Valová Říj 17, 2011
1,209 Lenka Veselá Říj 17, 2011
1,208 Pavlína Václavíková Říj 17, 2011
1,207 Eva Burianová Říj 17, 2011
1,206 Anna Škopková Říj 17, 2011
1,205 Michaela Kaelbel Říj 17, 2011
1,204 Pavlína Petřinová Říj 17, 2011
1,203 Romana Sedláčková Říj 17, 2011
1,202 Milan Jaroš Říj 17, 2011
1,201 Petra Jarošová Říj 17, 2011
1,200 Jan Klofát Říj 17, 2011
1,199 Igor Nosál Ph.D. Říj 17, 2011
1,198 Barbora Klofátová Říj 17, 2011
1,197 Hedvika Jermanová Říj 17, 2011
1,196 Soňa Sýkorová Říj 17, 2011
1,195 Jana Gross Říj 17, 2011
1,194 Veronika Valošková Říj 17, 2011
1,193 Jana Krejčová Říj 17, 2011
1,192 Edita Mečířová Tobi Říj 17, 2011
1,191 Martina Staňková Říj 17, 2011
1,190 Martina Eibichtová Říj 17, 2011
1,189 Jan Košut Říj 17, 2011
1,188 Lucie Kubišová Říj 17, 2011
1,187 Ondřej Pašek Říj 17, 2011
1,186 Lucia Dokoupilová Říj 17, 2011
1,185 Hikmat Kaduchová Říj 17, 2011
1,184 simona reinberková Říj 17, 2011
1,183 Magdalena Zatloukalová Říj 17, 2011
1,182 Natalie Měsíčková Říj 17, 2011
1,181 Hana Lukášová Říj 17, 2011
1,180 Nikola Křehová Říj 17, 2011
1,179 Jiří Kubát Říj 17, 2011
1,178 Milena Beranová Říj 17, 2011
1,177 Gabriela Sarai Březinová Říj 17, 2011
1,176 Dita Poustecká Říj 17, 2011
1,175 Tomáš Pálka Říj 17, 2011
1,174 Irena Staníková Říj 17, 2011
1,173 Alžběta Karásková Říj 17, 2011
1,172 Marcela Peremská Říj 17, 2011
1,171 Magdalena Gabrielová Říj 17, 2011
1,170 Hana Semerádová Říj 17, 2011
1,169 Radka Bažantová Říj 17, 2011
1,168 Jana Čermáková Říj 17, 2011
1,167 Eliška Borová Říj 17, 2011
1,166 Hana Musilová Říj 17, 2011
1,165 Alena Sabolová Říj 17, 2011
1,164 Veronika Motejlová Říj 17, 2011
1,163 Zuzana Pipková Říj 17, 2011
1,162 Dana Eberlová Říj 17, 2011
1,161 Daniel Stibor Říj 17, 2011
1,160 Kateřina Bendová Říj 17, 2011
1,159 Vlastimil Červ Říj 17, 2011
1,158 Mariana Vášková Říj 17, 2011
1,157 Michaela Killarová Říj 17, 2011
1,156 Zora Janská Říj 17, 2011
1,155 Mgr. Petr Růžička Říj 17, 2011
1,154 Kristýna Fialová Říj 17, 2011
1,153 Michaela Chlebanová Říj 17, 2011
1,152 Soňa Štoudková Říj 17, 2011
1,151 Ondřej Novák Říj 17, 2011
1,150 Simona Kratochvílová Říj 17, 2011
1,149 Jitka Knapová Říj 17, 2011
1,148 Alexandra Vejclová Říj 17, 2011
1,147 Daniela ČINČALOVÁ Říj 17, 2011
1,146 Martina Pěkná Říj 17, 2011
1,145 Blanka Vajová Říj 17, 2011
1,144 Pavlína Grofová Říj 17, 2011
1,143 Renata Němcová Říj 17, 2011
1,142 Iveta Karhánková Říj 17, 2011
1,141 Klára Sutlovičová Říj 17, 2011
1,140 Marta Žižková Říj 17, 2011
1,139 Michaela Šorfová Říj 17, 2011
1,138 Zuzana Bestová Říj 17, 2011
1,137 Valerie Vranová Říj 17, 2011
1,136 Jana Hrabalová Říj 17, 2011
1,135 Jana Mikešová Říj 17, 2011
1,134 Magda Mertlová Říj 17, 2011
1,133 Milena Dominikova Říj 17, 2011
1,132 Alena Kohoutová Šedivá Říj 17, 2011
1,131 Helena Brtnická Říj 17, 2011
1,130 Gabriela Náhlíková Říj 17, 2011
1,129 Jana Majvaldová Říj 17, 2011
1,128 Libor Fojtík Říj 17, 2011
1,127 Petr Hasman Říj 17, 2011
1,126 Gabriela Rakicka Říj 17, 2011
1,125 Valérie Vondrovská Říj 17, 2011
1,124 Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. Říj 17, 2011
1,123 Lenka Malikova Říj 17, 2011
1,122 Jana Matasová Říj 17, 2011
1,121 Markéta Helíková Říj 17, 2011
1,120 Liza Faktorová Říj 17, 2011
1,119 Barbora Průchová Říj 17, 2011
1,118 Lada Kupilíková Říj 17, 2011
1,117 Petra Baierle Říj 17, 2011
1,116 Zuzana Havlínová Říj 17, 2011
1,115 Soňa Šedivá Říj 17, 2011
1,114 Renata Pekárková Říj 17, 2011
1,113 Jan Mackovič Říj 17, 2011
1,112 Hana Hlisnikovská Říj 17, 2011
1,111 Marek Lichtenberk Říj 17, 2011
1,110 Ondřej Zavřel Říj 17, 2011
1,109 Kateřina Lichtenberková Říj 17, 2011
1,108 Petra Sedláčková Říj 17, 2011
1,107 Zuzana Hynková Říj 17, 2011
1,106 Katerina Miksovska Říj 17, 2011
1,105 Jiřina Hoblová Říj 17, 2011
1,104 Soňa Wretzlová Říj 17, 2011
1,103 hana frydrichova Říj 17, 2011
1,102 Markéta Kampová Říj 17, 2011
1,101 Lenka Marková Chválová Říj 17, 2011
1,100 Zlata Koštejnová Říj 17, 2011
1,099 Miloslava Vanova Říj 17, 2011
1,098 Lucie Kirby Říj 17, 2011
1,097 Jitka Černá Říj 17, 2011
1,096 Petra Volejníková Říj 17, 2011
1,095 Monika Poláková Říj 17, 2011
1,094 Olga Marie Fidzinská Říj 17, 2011
1,093 dagmar štrosová Říj 17, 2011
1,092 Drahomíra Králová Říj 17, 2011
1,091 Lukáš Drbohlav Říj 17, 2011
1,090 Beata Bláhová Říj 17, 2011
1,089 Blanka Štěpánová Říj 17, 2011
1,088 Lucie Charvátová Říj 17, 2011
1,087 Blanka Zámorská Říj 17, 2011
1,086 Miroslava Humlová Říj 17, 2011
1,085 Blanka Nosková Říj 17, 2011
1,084 Slavomíra Pukanová Říj 17, 2011
1,083 Jiří Lejsek Říj 17, 2011
1,082 Hana Čechová Říj 17, 2011
1,081 Jan Sedláček Říj 17, 2011
1,080 Markéta Hrdoušková Říj 17, 2011
1,079 Eva Skiera Říj 17, 2011
1,078 Karolína Kosová Říj 17, 2011
1,077 Petra Prokešová Říj 17, 2011
1,076 Petra Fenclová Říj 17, 2011
1,075 Petra Lejsková Říj 17, 2011
1,074 Tereza Kymlová Říj 17, 2011
1,073 Olga Krajíčková Říj 17, 2011
1,072 Kamila Pattermanová Říj 17, 2011
1,071 Lenka Vrlová, DiS. Říj 17, 2011
1,070 Monika Morsteinová Říj 17, 2011
1,069 Dominika Morgenšternová Říj 17, 2011
1,068 Aneta Konyáriková Říj 17, 2011
1,067 Tereza Horváthová Říj 17, 2011
1,066 Olga Havlínová Říj 17, 2011
1,065 Martina Jarešová Říj 17, 2011
1,064 adéla prokopová Říj 17, 2011
1,063 Petr Malý Říj 17, 2011
1,062 Magda Mikulenčáková Říj 17, 2011
1,061 Eva Prokopová Říj 17, 2011
1,060 Martina Sacharova Říj 17, 2011
1,059 Ivana Böhmová Říj 17, 2011
1,058 Elena Weberová Říj 17, 2011
1,057 Alexandra Pavlovičová Říj 17, 2011
1,056 Kateřina Sedláčková Říj 17, 2011
1,055 Andrej Kovalev Říj 17, 2011
1,054 Marketa Bartova Říj 17, 2011
1,053 Dana Málková Říj 17, 2011
1,052 Hana Škodová Říj 17, 2011
1,051 Marta Gregušová Říj 17, 2011
1,050 Anna Nosková Říj 17, 2011
1,049 Jana Smiggels Kavková Říj 17, 2011
1,048 Jakub Skočdopole Říj 17, 2011
1,047 Iva Ďásková Říj 17, 2011
1,046 Drahomíra Kasalová Říj 17, 2011
1,045 Klára Oplištilová Říj 17, 2011
1,044 Miloš Zajíc Říj 17, 2011
1,043 Alexandra Gréková Říj 17, 2011
1,042 Mgr. Lenka Davidová, Bc. Říj 17, 2011
1,041 Michal Nehasil Říj 17, 2011
1,040 Mgr. Jiří David, Bc. Říj 17, 2011
1,039 Milena Fejfarová Říj 17, 2011
1,038 Klára Vyhnánková Říj 17, 2011
1,037 Ján Sklenárik Říj 17, 2011
1,036 Martina Kociánová Říj 17, 2011
1,035 Ivan Rába Říj 17, 2011
1,034 Lenka Jíšová Říj 17, 2011
1,033 Michaela Vodenkova Říj 17, 2011
1,032 Ilona Paukerová Říj 17, 2011
1,031 Michaela Klakurková Říj 17, 2011
1,030 Monika Veselá Říj 17, 2011
1,029 Sabina Vymětalíková Říj 17, 2011
1,028 Iva Hribová Říj 17, 2011
1,027 Aneta Jodasová Říj 17, 2011
1,026 Lenka Třešńáková Říj 17, 2011
1,025 Terezie Taeubelova Říj 17, 2011
1,024 Jakub Janovec Říj 17, 2011
1,023 Eliška Richter Říj 17, 2011
1,022 Karolína Knapová Říj 17, 2011
1,021 Zdeňka Fialová Říj 17, 2011
1,020 Eva Němcová Říj 17, 2011
1,019 Ivona Kantůrková Říj 17, 2011
1,018 Mariana Kroftová Říj 17, 2011
1,017 Martina Kasparova Říj 17, 2011
1,016 Hana Paralova Říj 17, 2011
1,015 Jana Lacinova Říj 17, 2011
1,014 Dita Regina Rozkošová Říj 17, 2011
1,013 Zita Radlova Říj 17, 2011
1,012 Marie Tichá Říj 17, 2011
1,011 Marie Tichá Říj 17, 2011
1,010 Lucie Mráziková Říj 17, 2011
1,009 Karolina Doušová Říj 17, 2011
1,008 Zuzana Radostová Říj 17, 2011
1,007 Vendula Nováková Říj 17, 2011
1,006 Kateřina Literáková Říj 17, 2011
1,005 Zuzana Vidláková Říj 17, 2011
1,004 Renata Rollerová Říj 17, 2011
1,003 Iva Fričarová Říj 17, 2011
1,002 Pavlína Kašpárková Říj 17, 2011
1,001 Kateřina Hvězdová Říj 17, 2011
1,000 Lenka Romportlová Říj 17, 2011
999 Alžběta Svačinová Říj 17, 2011
998 Jitka Pastorková Říj 17, 2011
997 Zdeňka Fukalová Říj 17, 2011
996 Veronika Urbánková Říj 17, 2011
995 Veronika Francová Říj 17, 2011
994 Vojtěch Juda Říj 17, 2011
993 Šárka Ondrušková Říj 17, 2011
992 Jana Vojtová Říj 17, 2011
991 Tomáš Bílý Říj 17, 2011
990 Ivana Bendová Říj 17, 2011
989 Michaela Plecháčková Říj 17, 2011
988 Alena Stellnerova Říj 17, 2011
987 Eva Juklíčková Říj 17, 2011
986 Radim Paluš Říj 17, 2011
985 Pavla Bejšáková Říj 17, 2011
984 Magdaléna Faltusová Říj 17, 2011
983 Marek Fanta Říj 17, 2011
982 Hana Buddeus Říj 17, 2011
981 Radka Pavlová Říj 17, 2011
980 Eva Watzková Říj 17, 2011
979 Alena Pařízková Říj 17, 2011
978 Marta Tužová Říj 17, 2011
977 Kateřina Lipertová Říj 17, 2011
976 Richard Watzka Říj 17, 2011
975 Petr Machek Říj 17, 2011
974 Markéta Hovorková Říj 17, 2011
973 Hana Chocholatá Říj 17, 2011
972 Barbora Režná Říj 17, 2011
971 Martina Štípková Říj 17, 2011
970 Jarmila Skružná Říj 17, 2011
969 Jana Delafontaine Říj 17, 2011
968 MARTINA MOLIČOVÁ Říj 17, 2011
967 Anna Kotrbová rejchrtová Říj 17, 2011
966 Lenka Matoušková Říj 17, 2011
965 Jitka Skoupá Říj 17, 2011
964 Veronika Hanzlíková Říj 17, 2011
963 Mgr. Petra Czabanová Říj 17, 2011
962 Karel Doubek Říj 17, 2011
961 Ema Hrešanová, Ph.D. Říj 17, 2011
960 Vaishali Vaculíková Říj 17, 2011
959 Barbora Štěpánková Říj 17, 2011
958 Antonie Kulíková Říj 17, 2011
957 Marie Pašková Říj 17, 2011
956 Lenka Coufalová Říj 17, 2011
955 JItka Lukešová Říj 17, 2011
954 Kateřina Škorničková Říj 17, 2011
953 Petra Martochová Říj 17, 2011
952 Kateřina Pirochová Říj 17, 2011
951 Lucie Hromádková Říj 17, 2011
950 Roman Šafránek Říj 17, 2011
949 oldřich reinberk Říj 17, 2011
948 Petr Špička Říj 17, 2011
947 Jana Kynclová Říj 17, 2011
946 David Bartůšek Říj 17, 2011
945 Zdenka Patáková Říj 17, 2011
944 Jaroslav Ryšavý Říj 17, 2011
943 Iveta Barry Říj 17, 2011
942 Dita Bartůšková Říj 17, 2011
941 Tereza Hejnová Říj 17, 2011
940 Magdalena Nikodýmová Říj 17, 2011
939 Petra Ostrolucká Říj 17, 2011
938 Markéta Šafránková Bejkovská Říj 17, 2011
937 CANAVESOVA Eva Říj 17, 2011
936 Lenka Stejskalová Říj 17, 2011
935 Anna Kubíková Říj 17, 2011
934 Pavla Filipová Říj 17, 2011
933 Markéta Šichtařová Říj 17, 2011
932 Michal Ludvík Říj 17, 2011
931 Ursula Fortin Říj 17, 2011
930 Hana Pozdílková Říj 17, 2011
929 Kamila Schreiberova Říj 17, 2011
928 adriana svetlikova Říj 17, 2011
927 Václav Kasalický Říj 17, 2011
926 Alena Mlčoušková Říj 17, 2011
925 Pavla Horáková Říj 17, 2011
924 Martina Hůlková Říj 17, 2011
923 Kateřina Sedláčková Říj 17, 2011
922 Věra Nováková Říj 17, 2011
921 Jan Tomeček Říj 17, 2011
920 Petra Chládková Říj 17, 2011
919 Petr Císař Říj 17, 2011
918 Lucie Roupcova Říj 17, 2011
917 Hana Jágrová Říj 17, 2011
916 Michaela Mravcová Říj 17, 2011
915 Andrea Janečková Říj 17, 2011
914 František Pehal Říj 17, 2011
913 Jana Dvořáková Říj 17, 2011
912 Olga Koufidaki Říj 17, 2011
911 Zina Bumbálková Říj 17, 2011
910 Jana Benešová Říj 17, 2011
909 Soňa Bendová Říj 17, 2011
908 Veronika Hladíková Říj 17, 2011
907 Lucie Bartošová Říj 17, 2011
906 Soňa Hermanová Říj 17, 2011
905 Karin Tománková Říj 17, 2011
904 Marie Millerová Říj 17, 2011
903 Věra Schindlerová Říj 17, 2011
902 Jana Posltová Říj 17, 2011
901 Lenka Valušková Říj 17, 2011
900 Eva Vejnarová Štandová Říj 17, 2011
899 Lenka Maříková Říj 17, 2011
898 jana Novotná Říj 17, 2011
897 Regina Bergerová Říj 17, 2011
896 Ilona Chválová Říj 17, 2011
895 Josef Hájový Říj 17, 2011
894 Marcela Fišerová Říj 17, 2011
893 Jiří Adámek Říj 17, 2011
892 Michal Procházka Říj 17, 2011
891 kamila balvinova Říj 17, 2011
890 Helena Pecháčková Říj 17, 2011
889 Václav Jarolímek Říj 17, 2011
888 Jakub Folvarčný Říj 17, 2011
887 Jan Pařízek Říj 17, 2011
886 Dagmar Chomoutová Říj 17, 2011
885 Eva Kettmannová Říj 17, 2011
884 Petra Kouřílková Říj 17, 2011
883 Lucie Cicvárková Říj 17, 2011
882 Alena Štěrbová Říj 17, 2011
881 Dita Pecháčková Říj 17, 2011
880 Darja Kudlová Říj 17, 2011
879 Eva Švadlenová Říj 17, 2011
878 Vendula Novotná Říj 17, 2011
877 Lucie Crlíková Říj 17, 2011
876 Kristýna Beránková Říj 17, 2011
875 Zdeňka Giacintová Říj 17, 2011
874 Veronika Králová Říj 17, 2011
873 Helena Šebestíková Říj 17, 2011
872 Tereza Vlachová Říj 17, 2011
871 Kateřina Kašparová Říj 17, 2011
870 Petra Huňáčková Říj 17, 2011
869 Ing. Tereza Hrůzová Říj 17, 2011
868 Martin Literák Říj 17, 2011
867 Marie Noe Říj 17, 2011
866 Alice Jarošková Říj 17, 2011
865 Katarína Varju Říj 17, 2011
864 Viktorie Lašová Říj 17, 2011
863 Sylvie Harvánková Říj 17, 2011
862 Kateřina Husová Říj 17, 2011
861 Tereza Kmětíková Říj 17, 2011
860 Soňa Senftová Říj 17, 2011
859 Justina Danišová Říj 17, 2011
858 Martina Regnerová Říj 17, 2011
857 Lenka Hermannová Říj 17, 2011
856 Kristina Neubertová Zemánková Říj 17, 2011
855 Jana Zemanová Krolupperová Říj 17, 2011
854 Lucie Bouzková Říj 17, 2011
853 štěpánka hoffmannová Říj 17, 2011
852 Andrea Czesaná Říj 17, 2011
851 marta tovtova Říj 17, 2011
850 Eva Pospíšilová Říj 17, 2011
849 Andrea Bezvodová Říj 17, 2011
848 Šárka Kořánová Říj 17, 2011
847 Jaroslava Kodýtková Říj 17, 2011
846 Barbora Filípková Říj 17, 2011
845 Hana Kyloušková Říj 17, 2011
844 adriana tikovska Říj 17, 2011
843 Miroslava Ormisova Říj 17, 2011
842 Iva Šmídová Říj 17, 2011
841 Natálie Veselá Říj 17, 2011
840 Magda Hlaváčová Říj 17, 2011
839 Radim Dobiáš Říj 17, 2011
838 Martin Robeš Říj 17, 2011
837 Václav Mucha Říj 17, 2011
836 Tibor Patay Říj 17, 2011
835 Daniela Pleskotová Říj 17, 2011
834 Jana Nagyová Říj 17, 2011
833 Alžběta Kadlčíková Říj 17, 2011
832 Vanda Krňová Říj 17, 2011
831 Daniel čada Říj 17, 2011
830 Michaela Dlouhá Říj 17, 2011
829 Jiří Sicha Říj 17, 2011
828 Iveta Kučerová Říj 17, 2011
827 Martina Smolková Říj 17, 2011
826 Gabriela Štěpánková Říj 17, 2011
825 Alena Sýkorová Říj 17, 2011
824 Lenka Bartošová Říj 17, 2011
823 Lucie Hamplová Říj 17, 2011
822 Iva Jakesova Říj 17, 2011
821 Zdenka Pšeničková Říj 17, 2011
820 Milan Jirásek Říj 17, 2011
819 Vlasta Jirásková Říj 17, 2011
818 Jana ČERNÁ Říj 17, 2011
817 Petr Kyloušek Říj 17, 2011
816 Karolína Endrštová Říj 17, 2011
815 Veronika Kratochvilová Říj 17, 2011
814 Barbora Klimešová Říj 17, 2011
813 Barbora Ghandi Říj 17, 2011
812 Jindřich Sláma Říj 17, 2011
811 Monika Prokopová Říj 17, 2011
810 Zdeňka Sokolová Říj 17, 2011
809 Sylva Svobodová Říj 17, 2011
808 Kateřina Duchoňová Říj 17, 2011
807 Jiřina Břicháčková Říj 16, 2011
806 Eva Mikešová Říj 16, 2011
805 Kristina Špryňarová Gotteltová Říj 16, 2011
804 Klára Issová Říj 16, 2011
803 Lenka Šromová Říj 16, 2011
802 Kristyna Svátková Říj 16, 2011
801 Běla Urbanová Říj 16, 2011
800 Martin Kupec Říj 16, 2011
799 Michaela Dolejšová Říj 16, 2011
798 Alena Šmídová Říj 16, 2011
797 Mirka Baarová Říj 16, 2011
796 Jana Babováková Říj 16, 2011
795 Ing. Blanka Hrdličková Říj 16, 2011
794 Simona Strejčková Říj 16, 2011
793 Lenka Cilerová Říj 16, 2011
792 Ondřej Němeček Říj 16, 2011
791 Martin Hadrava Říj 16, 2011
790 Jiří Slováček Říj 16, 2011
789 Lenka Hubáčková Říj 16, 2011
788 Jan Papež Říj 16, 2011
787 Petr Jirout Říj 16, 2011
786 Petra Spružinová Říj 16, 2011
785 Petra Němečková Stypová Říj 16, 2011
784 Lenka Chaloupková Říj 16, 2011
783 Pet Heinriche Říj 16, 2011
782 Zuzana Novýsedláková Říj 16, 2011
781 Zdeňka Puková Říj 16, 2011
780 Adam Benyovszky Říj 16, 2011
779 Martin Fencl Říj 16, 2011
778 Jitka Marušáková Říj 16, 2011
777 Eva Bednářová Říj 16, 2011
776 Barbora Lahodová Říj 16, 2011
775 Justin Svoboda Říj 16, 2011
774 Kamil Krbálek Říj 16, 2011
773 Mgr. Jiřina Tuháčková Říj 16, 2011
772 Barbora Pincová Říj 16, 2011
771 Michala Krištůfková Říj 16, 2011
770 Monika Kašparová Říj 16, 2011
769 Jaroslav Kocián Říj 16, 2011
768 Ivana Černohousová Říj 16, 2011
767 Věra Klementová Říj 16, 2011
766 Anna Dynková Říj 16, 2011
765 Daniela Saranová Říj 16, 2011
764 Petra Ševčíková Říj 16, 2011
763 Dagmar Vitulová Říj 16, 2011
762 Ivana Málková Říj 16, 2011
761 Marcela Mikešová Říj 16, 2011
760 Karel Cepník Říj 16, 2011
759 Anna Stanislavová Říj 16, 2011
758 Petra Skálová Říj 16, 2011
757 Jitka Šmídová Říj 16, 2011
756 Barbora Hořáková Říj 16, 2011
755 Markéta Tillerová Říj 16, 2011
754 Tereza Nehasilová Říj 16, 2011
753 Michaela Nedělková Říj 16, 2011
752 Jan Bednář Říj 16, 2011
751 Martina Cepníková Říj 16, 2011
750 Tereza Mašková Říj 16, 2011
749 Jana Kulíková Říj 16, 2011
748 Ladislav Mareš Říj 16, 2011
747 Eva Marešová Říj 16, 2011
746 Lucie Krejčová Říj 16, 2011
745 Blanka Řehořková Říj 16, 2011
744 Jitka Brabcová Říj 16, 2011
743 Ariadna Vendelová Říj 16, 2011
742 Miroslav Houšť Říj 16, 2011
741 Mgr. Jasna Flamiková Říj 16, 2011
740 Lukáš Prchal Říj 16, 2011
739 Lubomír Ondračka Říj 16, 2011
738 Jana Novotná,Ing, Říj 16, 2011
737 Miroslava Houšťová Říj 16, 2011
736 Petr Fridrich Říj 16, 2011
735 Darja Čančíková Říj 16, 2011
734 Anna Pipková Říj 16, 2011
733 Petra Severová Říj 16, 2011
732 Klara Selucka Říj 16, 2011
731 Barbora Baráková Říj 16, 2011
730 Barbora Nádvorníková Říj 16, 2011
729 Jitka Čejková Říj 16, 2011
728 Alena Soušková Říj 16, 2011
727 Radka Pokorna Říj 16, 2011
726 Sona Kasparova Říj 16, 2011
725 Hana Košťáková Říj 16, 2011
724 Kamil Fišer Říj 16, 2011
723 Tereza Śevčíková Říj 16, 2011
722 Lucie Gomezová Říj 16, 2011
721 Dora Assenza, Dr. Říj 16, 2011
720 Petr Chlouba Říj 16, 2011
719 Kateřina Tichá Říj 16, 2011
718 Jan Čejka Říj 16, 2011
717 Štěpánka Pražáková Říj 16, 2011
716 Hana Zoubková Říj 16, 2011
715 Zdeněk Spies, Ing. Říj 16, 2011
714 Martin Čaj Říj 16, 2011
713 Jiřina Macháčková, RNDr. Ph.D. Říj 16, 2011
712 Jan Klapka Říj 16, 2011
711 Ondřej Komárek Říj 16, 2011
710 Zuzana Lencová Říj 16, 2011
709 Lucie Ertnerová Říj 16, 2011
708 Kateřina Judová Říj 16, 2011
707 Klára Štantejská Říj 16, 2011
706 Adam Navrátil Říj 16, 2011
705 Martin Krejcha Říj 16, 2011
704 Kateřina Urbánková Říj 16, 2011
703 Lucie Aronová Říj 16, 2011
702 Lubomír Moudrý Říj 16, 2011
701 Lenka Chalupová Říj 16, 2011
700 Dagmar Pařízková Říj 16, 2011
699 Marta Gromošová Říj 16, 2011
698 Naděžda Verecká Říj 16, 2011
697 Vendula Kuhnova Říj 16, 2011
696 Katarína Gromošová Říj 16, 2011
695 Pavel Matejka Říj 16, 2011
694 Martina Matějková Říj 16, 2011
693 Lenka Einšpiglová Říj 16, 2011
692 Veronika Pospíchalová Říj 16, 2011
691 Pavla Svobodová Říj 16, 2011
690 Jakub Kašpar Říj 16, 2011
689 Jana Šupová Říj 16, 2011
688 Rút Vávrová Říj 16, 2011
687 Vendula Ryšavá Říj 16, 2011
686 Petra Dvořáková Říj 16, 2011
685 Lenka Linhartová Říj 16, 2011
684 Linda Ševčíková Říj 16, 2011
683 Jitka Jirušová Říj 16, 2011
682 Petr Matas Říj 16, 2011
681 Ingrid Chrobáková Říj 16, 2011
680 Klára Dědová Říj 16, 2011
679 Hana Dvořáková Říj 16, 2011
678 Ivana Brandnerová Říj 16, 2011
677 Magda Šuláková Říj 16, 2011
676 Marie Fišarová Říj 16, 2011
675 Leoš Ševčík Říj 16, 2011
674 Martin Pazlar Říj 16, 2011
673 Eva Koutná Říj 16, 2011
672 Kateřina Fišarová Říj 16, 2011
671 Lenka Neužilová Říj 16, 2011
670 Václav Šnejdar Říj 16, 2011
669 Luboš Beran, PhD. Říj 16, 2011
668 Filip Macoun Říj 16, 2011
667 Petra Drdlíková Říj 16, 2011
666 Martin Šalamoun Říj 16, 2011
665 Kamila Novotna Říj 16, 2011
664 Pavla Šnejdarová Říj 16, 2011
663 Veronika Syková Říj 16, 2011
662 Pavlína Šalamounová Říj 16, 2011
661 Klára Borůvková Říj 16, 2011
660 Marie Havlenová Saudková Říj 16, 2011
659 Lenka Cingrošová Říj 16, 2011
658 Jana Prokešová Říj 16, 2011
657 Miloš Stříteský Říj 16, 2011
656 Petra Rubešová Říj 16, 2011
655 Veronika Jiravová Říj 16, 2011
654 Pavlína Šubrtová Říj 16, 2011
653 Markéta Přikrylová Říj 16, 2011
652 Karla Vrlová Říj 16, 2011
651 Karla Vrlová Říj 16, 2011
650 Michaela Švecová Říj 16, 2011
649 Jana Šídlová Říj 16, 2011
648 Alice Jančáková Říj 16, 2011
647 Petr Klásek Říj 16, 2011
646 Jana Vlachová Říj 16, 2011
645 Marianna Vopelková Říj 16, 2011
644 Šárka Selvekerová Říj 16, 2011
643 Marie Staňková Říj 16, 2011
642 Andrea Beláňová Říj 16, 2011
641 Jana Háková Říj 16, 2011
640 Rostislav Tvrdík Říj 16, 2011
639 Daniela Lamberská Říj 16, 2011
638 Ludmila Prchalová Říj 16, 2011
637 Ondřej Přibyla Říj 16, 2011
636 Věra Kollárová Říj 16, 2011
635 Zuzana Dubová Říj 16, 2011
634 Bohdana Czerniková Říj 16, 2011
633 Ladislav Bölcskei Říj 16, 2011
632 Eva Kubáčková Říj 16, 2011
631 Jana Kubíčková Říj 16, 2011
630 Soňa Zimmermannová Říj 16, 2011
629 Renata Kerhartová Říj 16, 2011
628 Eva Salovová Hladíková Říj 16, 2011
627 Šárka Maníková Říj 16, 2011
626 Tereza Hubertová Říj 16, 2011
625 Zdeněk Jandoš Říj 16, 2011
624 Kateřina S. Kramolišová Říj 16, 2011
623 Martin Daněk Říj 16, 2011
622 Lucie Jandošová Říj 16, 2011
621 David Kutalek Říj 16, 2011
620 Marta Brychtová Říj 16, 2011
619 Lucie Hájková Říj 16, 2011
618 Radana Humplíková Říj 16, 2011
617 Monika Mrňávková Říj 16, 2011
616 Michael Kousal Říj 16, 2011
615 Jitka Markovičová Říj 16, 2011
614 Monika Šindelářová Říj 16, 2011
613 Petra Vadovičová Říj 16, 2011
612 Lucie Königsmarková Říj 16, 2011
611 Filip Ranoš Říj 16, 2011
610 Jitka Hozová Říj 16, 2011
609 Dana Brzobohatá Říj 16, 2011
608 Radka Hrušková Říj 16, 2011
607 Jaroslava Foltýnová Říj 16, 2011
606 Taťána JIroušková Říj 16, 2011
605 Linda Krajčovič Říj 16, 2011
604 Bianca Bellová Říj 16, 2011
603 Kateřina Kubíčková Říj 16, 2011
602 Šárka Beránková Říj 16, 2011
601 Kristýna Vozdecká Říj 16, 2011
600 Martina Kuzníková Říj 16, 2011
599 Jitka Etheridge Říj 16, 2011
598 Kateřina Stodolová Říj 16, 2011
597 Hana Hašková Říj 16, 2011
596 Erika Vašková Říj 16, 2011
595 Lenka Rojíková Říj 16, 2011
594 Alice Náplavová Říj 16, 2011
593 Zuzana Bobovníková Říj 16, 2011
592 Tereza Svěrčinová Říj 16, 2011
591 Monika Kurková Říj 16, 2011
590 Miroslava Růžičková Říj 16, 2011
589 Robert Kosíř Říj 16, 2011
588 Olga Smolová Říj 16, 2011
587 Klára Maxová Říj 16, 2011
586 Petra Lukášková Říj 16, 2011
585 Františka Zlínská Říj 16, 2011
584 Kamila Mokráčková Říj 16, 2011
583 Johana Černá Říj 16, 2011
582 Ludmila Mičaníková Říj 16, 2011
581 Julie Jursová Říj 16, 2011
580 Klára Matěnová Říj 16, 2011
579 Helena Osuská Říj 16, 2011
578 Veronika Šimková Říj 16, 2011
577 Ema Ježková Říj 16, 2011
576 Hana Nevřalová Říj 16, 2011
575 Leona Šňupárková Říj 16, 2011
574 Štěpánka Kešnerová Říj 16, 2011
573 Darina Bártová Říj 16, 2011
572 Lucie Lucká Říj 16, 2011
571 Marie Cisse Mamulová Říj 16, 2011
570 Kateřina Voráčková Říj 16, 2011
569 Tereza Škubalová Říj 16, 2011
568 Radim Létal Říj 16, 2011
567 Klára Prýmková Říj 16, 2011
566 Veronika Štěpánková Říj 16, 2011
565 Tereza Anderssonová Říj 16, 2011
564 Kamila Murariková Říj 16, 2011
563 Halina Nosálová Říj 16, 2011
562 Ester Miffková Říj 16, 2011
561 Selma Hamdi Říj 16, 2011
560 Ivana Rolková Říj 16, 2011
559 Jiří Procházka Říj 16, 2011
558 Markéta Podlahová Říj 16, 2011
557 Sarka Drnovska Říj 16, 2011
556 andrea navorkova Říj 16, 2011
555 Monika Nálevková Říj 16, 2011
554 Marcela Jirásková Říj 16, 2011
553 Radka Krupková Říj 16, 2011
552 Petra Hejdová Říj 16, 2011
551 Hana Kloubová, PhDr Říj 16, 2011
550 Jana Bojanovská Říj 16, 2011
549 Gabriela Opletalová Říj 16, 2011
548 Hana Vaníčková Říj 16, 2011
547 Kamila Vrbková Říj 16, 2011
546 Nikola Limberkova Říj 16, 2011
545 Ivana Kuncová Říj 16, 2011
544 Jana Tisančinová, PharmDr. Říj 16, 2011
543 Míla Kroulová Říj 16, 2011
542 Jana Ohanková Říj 16, 2011
541 Soňa Heisová Říj 16, 2011
540 Liběna Kubalíková Říj 16, 2011
539 Jana Turnovská Říj 16, 2011
538 Klára Cíchová Říj 16, 2011
537 Pavla Štolfová Říj 16, 2011
536 Monika Slováčková Říj 16, 2011
535 Miroslav Řebíček Říj 16, 2011
534 kristyna Hochmajer Říj 16, 2011
533 Tereza Pokorná Říj 16, 2011
532 Alena Tikalská Říj 16, 2011
531 Petra Lojková Říj 16, 2011
530 Jitka Nevrklová Říj 16, 2011
529 Silvia Kubačková Říj 16, 2011
528 Daniela Rotterová Říj 16, 2011
527 Eva Rozehnalová Říj 16, 2011
526 Iva Kadlicová Říj 16, 2011
525 Zdeňka Těsnohlídková Říj 16, 2011
524 Jitka Polášková Říj 16, 2011
523 Tamara Nerudová Říj 16, 2011
522 Lenka Formánková Říj 16, 2011
521 Kateřina Lukešová Říj 16, 2011
520 Radka Tomanova Říj 16, 2011
519 Božena Šubíková Říj 16, 2011
518 Katerina Brenzova Říj 16, 2011
517 Dora Bouzková Říj 16, 2011
516 Eva Zemková Říj 16, 2011
515 Kateřina Kohoutová Říj 16, 2011
514 Josef Cvachovec Říj 16, 2011
513 Anna Gutová Říj 16, 2011
512 Eva Bartošová Říj 16, 2011
511 Jaroslava Cvachovcová Říj 16, 2011
510 MUDr. Lucie Baxová Říj 16, 2011
509 Mahulena Černá Říj 16, 2011
508 Zuzana Fijalkowska Říj 16, 2011
507 Eva Hostáňová Říj 16, 2011
506 Zuzana Kubovčáková Říj 16, 2011
505 melanie matejka Říj 16, 2011
504 Dita Ryšková Říj 16, 2011
503 Dana Lüder Říj 16, 2011
502 Petra Navanita Levá Říj 16, 2011
501 ing. Monika Vacková Říj 16, 2011
500 Lukáš Jeřábek Říj 16, 2011
499 Jana Bauerová Říj 16, 2011
498 Zuzana Jeřábková Říj 16, 2011
497 Petra Kobrlová Říj 16, 2011
496 Marta Říhová Říj 16, 2011
495 Petra Capkova Říj 16, 2011
494 Renata Svobodová Říj 16, 2011
493 Jan Beneš Říj 16, 2011
492 Jiří Juřica Říj 16, 2011
491 Jaroslav Švarc Říj 16, 2011
490 Eva Horáková Říj 16, 2011
489 Lubomír Štajgr Říj 16, 2011
488 Pavla Křížová Říj 16, 2011
487 PhDr. Martin Herzán Říj 16, 2011
486 Věra Kalousková Říj 16, 2011
485 Kateřina Bělašková Říj 16, 2011
484 Jana Zvěřinová Říj 16, 2011
483 Petra Choltová Říj 16, 2011
482 Lucie Vojtová Říj 16, 2011
481 Přemysl Bělaška Říj 16, 2011
480 Kateřina Kůsová Říj 16, 2011
479 Táňa Ryšavá Říj 16, 2011
478 Martina Suchánková Říj 16, 2011
477 Lenka Mellor Říj 16, 2011
476 Klára Havelková Říj 16, 2011
475 Jan Kára Říj 16, 2011
474 Anna Strmisková Říj 16, 2011
473 Dagmar Svášková Říj 16, 2011
472 Martina Francová Říj 16, 2011
471 Tatiana Kárová Říj 16, 2011
470 Helena Korunková Říj 16, 2011
469 Lenka Vocílková Říj 16, 2011
468 Marta Bačovská Říj 16, 2011
467 Karel Cerman Říj 16, 2011
466 Eva Fraňková Říj 16, 2011
465 Zuzana Národová Říj 16, 2011
464 Eva Hrkalová Říj 16, 2011
463 Veronika Šindelářová Říj 16, 2011
462 Květa Cermanová Říj 16, 2011
461 Zdenka Mikulášová Říj 16, 2011
460 Jitka Blažková Říj 16, 2011
459 Barbora Šustrová Říj 16, 2011
458 Jarmila Hrkelová Říj 16, 2011
457 Drahomíra Tvrdíková Říj 16, 2011
456 Hana Tomsová Říj 16, 2011
455 Zuzana Berková Říj 16, 2011
454 Martina Kotoučová Říj 16, 2011
453 Alexandra Vančurova Říj 16, 2011
452 Milada Otevřelová Říj 16, 2011
451 Eva Novotná Říj 16, 2011
450 Darina Šlampová Říj 16, 2011
449 Jakub Petroš Říj 16, 2011
448 Eva Vetchá Říj 16, 2011
447 Eva Hladká Říj 16, 2011
446 Veronika Sedláčková Říj 16, 2011
445 Světlana Jálová Říj 16, 2011
444 Kateřina Venzarová Říj 16, 2011
443 Věra Sušilová Říj 16, 2011
442 Zuzana Králová Říj 16, 2011
441 Bronislav Dvořák Říj 16, 2011
440 Petra Kubálková Říj 16, 2011
439 Eva Klosseová Říj 16, 2011
438 Kateřina Vršecká Říj 16, 2011
437 Kateřina Medveďová Říj 16, 2011
436 Petra Sakáčová Říj 16, 2011
435 Zuzana Koubová Říj 16, 2011
434 Pavla Valchářová Říj 16, 2011
433 Anna Kolocová Říj 16, 2011
432 Markéta Interholzová Říj 16, 2011
431 Dagmar Horňáková Říj 16, 2011
430 Svatava Dofková Říj 16, 2011
429 Monika Struhařová Říj 16, 2011
428 Blanka Kuchařová Říj 16, 2011
427 Jana Šváchová Říj 16, 2011
426 Richard Hořejší Říj 16, 2011
425 ingrid sviečková Říj 16, 2011
424 Adéla Hořejší Říj 16, 2011
423 Jiří Smékal Říj 16, 2011
422 Marie Andrášková Říj 16, 2011
421 Markéta Moudrá Říj 16, 2011
420 Jana Šlégrová Říj 16, 2011
419 Kateřina Szaffnerová Říj 16, 2011
418 Lenka Bezůšková Říj 16, 2011
417 Jitka Zetková Říj 16, 2011
416 Lucie Votípková Říj 16, 2011
415 Jana Dlouhá Říj 16, 2011
414 Alois Komorous Říj 16, 2011
413 Iva Vacková Říj 16, 2011
412 Ilona Ševčíková Říj 16, 2011
411 Katarína Karašová Říj 16, 2011
410 Daniela Pleskotová Říj 16, 2011
409 Petra Urbancová Říj 16, 2011
408 Marta Kvapilová Říj 16, 2011
407 Jitka Seidlerová Říj 16, 2011
406 Tereza Kudejova Říj 16, 2011
405 Petr Kouril Říj 16, 2011
404 dominika kirova Říj 16, 2011
403 Zuzana Lenhartová Říj 16, 2011
402 Marie Dianová Říj 16, 2011
401 Petra Vargová Říj 16, 2011
400 Petra Mazancová Říj 16, 2011
399 Kristýna Kuboňová Říj 16, 2011
398 Martina Vitackova Říj 16, 2011
397 Miroslava Müllerová Říj 16, 2011
396 Markéta Tesaříková Říj 16, 2011
395 Monika Tomečková Říj 16, 2011
394 Kateřina Klímová Říj 16, 2011
393 Marta Dítětová Říj 16, 2011
392 Vanda Pokorná Říj 16, 2011
391 Beata Tomeckova Říj 16, 2011
390 Tomáš Hanzelka Říj 16, 2011
389 Silvie Jasičová Říj 16, 2011
388 Kateřina Slováčková Říj 16, 2011
387 Karel Kafka Říj 16, 2011
386 Elena Juřenčáková Říj 16, 2011
385 Lucie Dorazilová Říj 16, 2011
384 Simona Hrabalová Říj 16, 2011
383 Marie Šimečková Říj 16, 2011
382 Gábor Oláh Říj 16, 2011
381 Barbara Heinriche Říj 16, 2011
380 Petra Zapletalová Říj 16, 2011
379 Veronika Koutná Říj 16, 2011
378 Alena Bartošová Říj 16, 2011
377 Lucie Vrbska Říj 16, 2011
376 Zbyněk Piro Říj 16, 2011
375 Petra Ratner Říj 16, 2011
374 Olga Goerke Říj 16, 2011
373 Alzbeta Orten Říj 16, 2011
372 Zdeněk Roch Říj 16, 2011
371 Lenka Wurm Říj 16, 2011
370 Ludmila Maxey Říj 16, 2011
369 Petra Zeminová Říj 15, 2011
368 Ivana Polakova Říj 15, 2011
367 Kateřina Halamová Říj 15, 2011
366 Eva Feuerstein Říj 15, 2011
365 Iva Krilova Říj 15, 2011
364 Jarmila Vindušková Říj 15, 2011
363 Radek Stavarčík Říj 15, 2011
362 Jana Mihovičová Říj 15, 2011
361 Martina Danielová Říj 15, 2011
360 MICHAELA DOLEŽALOVÁ Říj 15, 2011
359 Ivana Kunzová Říj 15, 2011
358 Kateřina Jeníčková Říj 15, 2011
357 Romana Matušinská Říj 15, 2011
356 Magdalena Kučerová Říj 15, 2011
355 Kateřina Kneiblová Říj 15, 2011
354 tereza tausingerová Říj 15, 2011
353 Jana Doleželová Říj 15, 2011
352 Romana Baborová Říj 15, 2011
351 Tereza Rezková Říj 15, 2011
350 Lucie Kellnerová Říj 15, 2011
349 Tomáš Macoun Říj 15, 2011
348 Eva Pírová Říj 15, 2011
347 Marcela Senftová Říj 15, 2011
346 Jiřina Mrázková Říj 15, 2011
345 Martina Svobodova Říj 15, 2011
344 Jitka Charvátová Říj 15, 2011
343 Sandra Marsito Říj 15, 2011
342 Eliška Schneiderová Říj 15, 2011
341 Olga Procházková Říj 15, 2011
340 Jana Císařová Říj 15, 2011
339 Jiří Adámek Říj 15, 2011
338 Iveta Lazorová Říj 15, 2011
337 Bohumila Janošíková Říj 15, 2011
336 Markéta Žížalová Říj 15, 2011
335 Magdalena Domaradzka Říj 15, 2011
334 Aleš Pleskot Říj 15, 2011
333 lenka štastná Říj 15, 2011
332 Monika Adámková Říj 15, 2011
331 Michaela Ondrašinová Říj 15, 2011
330 Petra Laubová Říj 15, 2011
329 Monika Chalupecká Říj 15, 2011
328 Dana Semotjuková Říj 15, 2011
327 Vojtěch Huřík Říj 15, 2011
326 Eliška Šplechtová Říj 15, 2011
325 Lucie Huříková Říj 15, 2011
324 Jitka Zálešáková Říj 15, 2011
323 Pavla Sluková Říj 15, 2011
322 Tereza Tichá Říj 15, 2011
321 Martin Vorel Říj 15, 2011
320 Iva Šedová Říj 15, 2011
319 Alena Nováková Říj 15, 2011
318 Bohdana Šobáňová Říj 15, 2011
317 Daniela Kordíková Říj 15, 2011
316 Eva Karkošková Říj 15, 2011
315 Petra Burešová Říj 15, 2011
314 Martina Čerepušťáková Říj 15, 2011
313 Martin Fryč Říj 15, 2011
312 Eliška Nová Říj 15, 2011
311 Petra Holubová Říj 15, 2011
310 Petra Ďásková Říj 15, 2011
309 Blanka Fryc Fuxova Říj 15, 2011
308 Hana Pechová Říj 15, 2011
307 Lenka Idesová Říj 15, 2011
306 Soňa Komárková Říj 15, 2011
305 Nela Jeřábková Říj 15, 2011
304 Miroslava Zagozdová Říj 15, 2011
303 Markéta Tomnaová Říj 15, 2011
302 lenka kamenicka Říj 15, 2011
301 Simon Tomek Říj 15, 2011
300 Jiří Nezhyba Říj 15, 2011
299 Petra Nezvalová Říj 15, 2011
298 Lenka Weinbergerová Říj 15, 2011
297 Petra Petráková Říj 15, 2011
296 Barbora Čapinská Říj 15, 2011
295 hana veselá Říj 15, 2011
294 Helena Palátová Říj 15, 2011
293 Petr Klusáček Říj 15, 2011
292 Lenka Novotna Říj 15, 2011
291 Zuzana Klusáčková Říj 15, 2011
290 Soňa Jaššáková Říj 15, 2011
289 Aneta Třeštíková Říj 15, 2011
288 Lucie Chlupová Říj 15, 2011
287 Terezie Pavlasová Říj 15, 2011
286 Michaela Formanová Říj 15, 2011
285 Jana Smítalová Říj 15, 2011
284 Dana Kvapilová Říj 15, 2011
283 Martina Pokorná Říj 15, 2011
282 Zuzana Těšínská Říj 15, 2011
281 Vendula Szekelyová Říj 15, 2011
280 Vít Červinka Říj 15, 2011
279 Jana Růžičková Říj 15, 2011
278 Tereza Kabaljuková Říj 15, 2011
277 Alice Červinková Říj 15, 2011
276 Monika Šarochová Říj 15, 2011
275 Kateřina Juřenčáková Říj 15, 2011
274 Tatána Jaššová Říj 15, 2011
273 Pavlína Váňová Říj 15, 2011
272 Karolína Lelková Říj 15, 2011
271 Viktor Lelek Říj 15, 2011
270 Jan Hampl Říj 15, 2011
269 Martina Kučová Říj 15, 2011
268 Dana Švestková Říj 15, 2011
267 Lucie Šidlová Říj 15, 2011
266 Petra Sedlmajerova Říj 15, 2011
265 Věra Konůpková Říj 15, 2011
264 Sylva Šmídová Říj 15, 2011
263 Marketa Dolezalova Říj 15, 2011
262 Jana Veseláková Říj 15, 2011
261 Martin Vaňo Říj 15, 2011
260 Jorga Cidlinská Říj 15, 2011
259 Martina Chmelíčková Říj 15, 2011
258 Michaela Hradecká Říj 15, 2011
257 Terezie Šámalová Říj 15, 2011
256 Peter Kodyš Říj 15, 2011
255 Veronika Šalamounová Říj 15, 2011
254 Kateřina Hochmanová Říj 15, 2011
253 Milan Kovář Říj 15, 2011
252 Matěj Dostálek Říj 15, 2011
251 Hana Říhová Říj 15, 2011
250 Iva Valentová Říj 15, 2011
249 Suzana Strkulová Říj 15, 2011
248 lucie Frydryšková Říj 15, 2011
247 Jana Menšíková Říj 15, 2011
246 Petra Rozumová Říj 15, 2011
245 Lenka Šamánková Říj 15, 2011
244 Ben Riley Říj 15, 2011
243 Jana Matasová Říj 15, 2011
242 Markéta Kudláčová Říj 15, 2011
241 Sylva Městecká Říj 15, 2011
240 Eva Štropová Říj 15, 2011
239 Jeroným Vnouček Říj 15, 2011
238 David Tesař Říj 15, 2011
237 Zuzana Oceánská Říj 15, 2011
236 Antonín Hluštík Říj 15, 2011
235 Věra Brožová Říj 15, 2011
234 Lenka Kovářová Říj 15, 2011
233 Naďa Baliharová Říj 15, 2011
232 Lenka Tesařová Říj 15, 2011
231 Eva Sedláková Říj 15, 2011
230 Ivana Pěchulová Říj 15, 2011
229 Dana Alexandra Vítková Říj 15, 2011
228 Martina Kamenárová Říj 15, 2011
227 Kateřina Šrubařová Říj 15, 2011
226 Jana Bělíková Říj 15, 2011
225 Michaela Myšková Říj 15, 2011
224 Lenka Knagová Říj 15, 2011
223 Vendula Kociánová Říj 15, 2011
222 Jana Koutná Říj 15, 2011
221 Ivana Hluštíková Říj 15, 2011
220 Denisa Severová Říj 15, 2011
219 Petra Ouzká Říj 15, 2011
218 Soňa Koutňáková Říj 15, 2011
217 Tomáš Vaňo Říj 15, 2011
216 Markéta Pospíšilová Říj 15, 2011
215 Zdeňka Vaňová Říj 15, 2011
214 Ivana Kudry Říj 15, 2011
213 Tereza Lukavská Říj 15, 2011
212 Šárka Fismolová Říj 15, 2011
211 Lucie Ciprová Říj 15, 2011
210 Zdenka Lédlová Říj 15, 2011
209 Michaela Ničová Říj 15, 2011
208 Hana Hubalová Říj 15, 2011
207 Lucie Winklerová Říj 15, 2011
206 Žaneta Kuběnová Říj 15, 2011
205 Tereza Vobořilová Říj 15, 2011
204 Karol Lesný Říj 15, 2011
203 Zuzana Somogyiová Říj 15, 2011
202 Johana Bukovská Říj 15, 2011
201 Markéta Švecová Říj 15, 2011
200 Jana Pleskotová Říj 15, 2011
199 Irena Kubicová Říj 15, 2011
198 Helena Nováková Říj 15, 2011
197 Petra Fausová Říj 15, 2011
196 Iveta Kneschková Říj 15, 2011
195 Petra Hodová Říj 15, 2011
194 Ludmila Rokošová Říj 15, 2011
193 Blanka Pezlarová Říj 15, 2011
192 Helena Jura Říj 15, 2011
191 Gabriela Hradecká Říj 15, 2011
190 Petra Holly Říj 15, 2011
189 Veronika Fořtová Říj 15, 2011
188 Vera Pokorna Říj 15, 2011
187 Pavla Klementová Říj 15, 2011
186 Lenka Marvanová Říj 15, 2011
185 Lucy Linn Fells Říj 15, 2011
184 Katka Willheimová Říj 15, 2011
183 Alexandra Jachanová Doleželová Říj 15, 2011
182 Nikoleta Storožuk Říj 15, 2011
181 Jana Marečková Říj 15, 2011
180 Hana Rakušanová Říj 15, 2011
179 Eva Grünwaldová Říj 15, 2011
178 Šárka Dubská Říj 15, 2011
177 Martin Kolacek Říj 15, 2011
176 Leona Tatarova Říj 15, 2011
175 Miloš Kameník Říj 15, 2011
174 Veronika Kolářová Říj 15, 2011
173 Soňa Hrdličková Říj 15, 2011
172 Daniela Tomanová Říj 15, 2011
171 Jaroslava Riley Říj 15, 2011
170 Martina Abid Říj 15, 2011
169 Veronika Chytrová Říj 15, 2011
168 Nives Bosáková Říj 15, 2011
167 Eva Pohanková Říj 15, 2011
166 František Vlčík Říj 15, 2011
165 Iva Růžičková Říj 15, 2011
164 Michael Procházka Říj 15, 2011
163 Andrea Štípalová Říj 15, 2011
162 Kateřina Hauptmanová Říj 15, 2011
161 Petra Pilátová Říj 15, 2011
160 Kateřina Müllerová Říj 15, 2011
159 Hana Poukarová Říj 15, 2011
158 Michaela Tomišková Říj 15, 2011
157 Barbora Čermáková Říj 15, 2011
156 Jana Balušíková Říj 15, 2011
155 Gabriela Hrdinová Říj 15, 2011
154 Marie Sommerová Říj 15, 2011
153 Petra Táborská Říj 15, 2011
152 Jana Němcová Říj 15, 2011
151 Tereza Konopková Říj 15, 2011
150 Denisa Vaňková Říj 15, 2011
149 Martina Josefová Říj 15, 2011
148 Markéta Zachariášová Říj 15, 2011
147 Diana Sedlecká Říj 15, 2011
146 Michaela Horňáková Říj 15, 2011
145 Martina Suchardová Veselá Říj 15, 2011
144 Šárka Kučerová Říj 15, 2011
143 Michaela Randáková Říj 15, 2011
142 Olga Pavlů Říj 15, 2011
141 Šárka Bočková Říj 15, 2011
140 Zuzana Hlívová Říj 15, 2011
139 Jana Halúzová Říj 15, 2011
138 Eva Bezecná Říj 15, 2011
137 Elena Hutton Říj 15, 2011
136 Denisa Bordag Říj 15, 2011
135 Olga Neumanová Říj 15, 2011
134 Lenka Rochová Říj 15, 2011
133 Lucie Hradecká Říj 15, 2011
132 Ondřej Tobišek Říj 15, 2011
131 Jaroslava Lehocká Říj 15, 2011
130 Naďa Tobišková Říj 15, 2011
129 Barbora Přibylová Kočková Říj 15, 2011
128 Roman Polach Říj 15, 2011
127 Jana Servusová Říj 15, 2011
126 Nikola Slavíčková Říj 15, 2011
125 Jitka Procházková Říj 15, 2011
124 Jaroslava Dušková Říj 15, 2011
123 Eleonora Hamar Říj 15, 2011
122 Martin Tvarůžek Říj 15, 2011
121 Dagmar Slámová Říj 15, 2011
120 Markéta Kloučková Říj 15, 2011
119 Adéla Urbancová Říj 15, 2011
118 Jana Szabó Říj 15, 2011
117 Eveline Beata Hlúbiková Říj 15, 2011
116 miluše štelcová Říj 15, 2011
115 Ludmila Chrášťanská Říj 15, 2011
114 Martin Parkán Říj 15, 2011
113 Pavlína Kábová Říj 15, 2011
112 Marta Edith Holeckova Říj 15, 2011
111 Koucká Martina Říj 15, 2011
110 Petra Válková Říj 15, 2011
109 Lenka Foltýnová Říj 15, 2011
108 Lenka Horakova Říj 15, 2011
107 Mariana Schreier Říj 15, 2011
106 Kamila Kalábová Říj 15, 2011
105 Olga Benešová Říj 15, 2011
104 Kateřina Steklá Říj 15, 2011
103 Marcela Koutková Říj 15, 2011
102 Kateřina Benešová Říj 15, 2011
101 Soňa Parůžková Říj 15, 2011
100 Janinka Čejková Říj 15, 2011
99 Kateřina Šafránková Říj 15, 2011
98 Kateřina Tomisová Říj 15, 2011
97 Dagmar Šiková Říj 15, 2011
96 Miroslava Dobišová Říj 15, 2011
95 Martina Kaplanová Říj 15, 2011
94 Renata Skálová Říj 15, 2011
93 Nikola Ptáčková Říj 15, 2011
92 Ivana Antalová Říj 15, 2011
91 Radka Piňosová Říj 15, 2011
90 Gabriela Holeňáková Říj 15, 2011
89 Lucie Pekárková Kuklová Říj 15, 2011
88 Jana Vintrlíková Říj 15, 2011
87 Kristýna Ciprová Říj 15, 2011
86 Jitka Štěpánová Říj 15, 2011
85 Eliška Pláničková Říj 15, 2011
84 Jiří Novák Říj 15, 2011
83 Kateřina Machovcová Říj 15, 2011
82 Daniela Polachová Říj 15, 2011
81 Kateřina Svěrčinová Říj 15, 2011
80 Martin Levanti Říj 15, 2011
79 Hana Marie Levanti Říj 15, 2011
78 Žaneta Hanusová Říj 15, 2011
77 Tomáš Kvarda Říj 15, 2011
76 Anna Měřínská Korexidisová Říj 15, 2011
75 Ivana Bezděková Říj 15, 2011
74 Helena Hodaňová Říj 15, 2011
73 Markéta Zámečníková Říj 15, 2011
72 Lucie Pavlíková Říj 15, 2011
71 Šárka Příborská Říj 15, 2011
70 Johanka Spoustová Říj 15, 2011
69 Markéta Slunečková Říj 15, 2011
68 Denisa Urbanová Říj 15, 2011
67 Judita Paschkeová Říj 15, 2011
66 Jaroslav Sedláček Říj 15, 2011
65 Martina Hlávková Říj 15, 2011
64 Zdenka Slezáková Říj 15, 2011
63 Jaroslav Rytíř Říj 15, 2011
62 Zuzana Pouskova Říj 15, 2011
61 Jana Čuková Říj 15, 2011
60 Tereza Květoňová Říj 15, 2011
59 Dana Šlancarová Říj 15, 2011
58 Veronika Olehlová Říj 15, 2011
57 Michaela Bruja Říj 15, 2011
56 Lilia Khousnoutdinova Říj 15, 2011
55 Jana Matulová Říj 15, 2011
54 `Jana Jonáková Říj 15, 2011
53 Kristýna Frydrýšková Říj 15, 2011
52 Gabriela Matúšková Říj 15, 2011
51 Lea Takács Říj 15, 2011
50 Dana Berta Nováková Říj 15, 2011
49 Alena Dostálová Říj 15, 2011
48 Alexandra Vidláková Říj 15, 2011
47 Veronika Olšovcová Říj 15, 2011
46 Lenka Bukovská Říj 15, 2011
45 Blanka Kaschteová Říj 15, 2011
44 Marie Musilová Říj 15, 2011
43 Denisa Hajdúková Říj 15, 2011
42 Marcela Radiměřská Říj 15, 2011
41 Patricie Bílá Říj 15, 2011
40 Carlos Laué Říj 15, 2011
39 Pavla Vlasáková Říj 15, 2011
38 Klára Kocourková Říj 15, 2011
37 Jakub Mrákota Říj 15, 2011
36 Pavla Černá Říj 15, 2011
35 Šárka Parkánová Říj 15, 2011
34 Jana Mrákotová Říj 15, 2011
33 Jarmila Ranošová Říj 15, 2011
32 Petra Berkovičová Raušová Říj 15, 2011
31 Magda Luňáčková Říj 15, 2011
30 Jaroslav Simon Říj 15, 2011
29 Olga Richterová Říj 15, 2011
28 Kateřina Zamazalová Říj 15, 2011
27 Veronika Lančaričová Říj 15, 2011
26 Markéta Pavlíková Říj 15, 2011
25 Gabriela Dětská Říj 15, 2011
24 Lucie Ryntová Říj 15, 2011
23 Pavlína Bellová Říj 15, 2011
22 Helena Bachůrová Říj 15, 2011
21 Veronika Svobodná Říj 15, 2011
20 Alena Rulfová Říj 15, 2011
19 Jana Podhradská Říj 15, 2011
18 Marta Miresová Říj 15, 2011
17 Jana Kneschke Říj 15, 2011
16 Tomáš Houška Říj 15, 2011
15 Milada Chalupová Říj 15, 2011
14 Klára Golová Říj 15, 2011
13 Petr Mrowetz Říj 15, 2011
12 Tereza Loučková Říj 15, 2011
11 Silvia Homolyová Říj 15, 2011
10 Gaurí Chrastilová Říj 15, 2011
9 Iva Schöttová Říj 15, 2011
8 Michaela Mrowetz Říj 15, 2011
7 Kateřina Obršálová Říj 15, 2011
6 Ivana Brodská Říj 15, 2011
5 Klára Svobodová Říj 15, 2011
4 Soňa Najmanová Říj 15, 2011
3 Gabriela Ducháčková Říj 15, 2011
2 Eliška Kodyšová Říj 15, 2011
1 Zora Javorská Říj 14, 2011

Chcete nás podpořit?

Na co budou použity Vaše peníze?

Pravidelně


Děkujeme za podporu.

Jednorázově


Děkujeme za podporu.

Podporují nás

  • odentDr. Michel Odentsvětoznámý porodník podporující normální porod
  • katkaMgA. Katarína ZatovičováA centrum - podpora rodiny
Chci získavat info e-mailem

Kdo vám poradí

Férová nemocnice Liga lidských práv
UNIPA Unie porodních asistentek
Poradna Aperio Aperio o.s.
Poradna HAM Hnutí za aktivní mateřství
Poradna CENAP Centrum naděje a pomoci