Fond ČŽL na podporu porodnictví

00:42

Jste nespokojení se situací v českém porodnictví a chcete s tím něco dělat? Chcete se soudit o svá práva, ale nemáte na to peníze? Nebo naopak máte peníze a nemáte čas se soudit? Jste zde správně!

Již před nějakou dobou jsme zřídili fond České ženské lobby na podporu porodnictví.

V současné době vidíme totiž naději ve strategických soudních sporech, na kterých již déle pracujeme a k nimž jsme zřídili transparentní účet. Peníze, které sbíráme na transparentním účtu, jsou určeny v letech 2013 a 2014 především na soudní poplatky a další výlohy spojené se strategickými případy. Je totiž řada žen i porodních asistenek, která se situací nejsou spokojené a jsou připravené jít do takovýchto soudních sporů. Většinou je ale odradí nádklady, které jsou s nimi spojené.

Na transparentním účtu je díky vaší podpoře již více než 70 000 korun. Abychom se ujistili, které soudní spory jsou strategické a kolik peněz a komu vyplatíme, sestavili jsme pravidla fondu a komisi, která rozhoduje o rozdělování peněz z fondu. Komise se skládá z porodní asistentky, právničky a ekonomky, které jsou současně všechny matkami.

Chcete-li z fondu žádat, prosím přečtěte si pravidla fondu stáhněte si žádost o podporu a kontaktujte komisi na mailu [email protected]. Děkujeme.

Chcete nás podpořit, transparentní účet 2400283520/2010 je Vám k dispozici. Peníze můžete poslat i přes darovací widget – hned vedle v pravém sloupečku. Chcete-li od nás získat potvrzení o daru, prosím napište vaše údaje na mail: . Děkujeme.

Pokud nemůžete přispět finančně, může te se alespoň zapojit do našich aktivit. Děkujeme.

Případy podpořené se Fondu ČŽL na podporu porodnictví:

 – Svobodná volba místa porodu – případ paní K. R.

Paní K. R. podala v roce 2012 po té, co vstoupil v platnost nový zákon o zdravotních službách, návrh na vydání předběžného opatření, kterým si chtěla zajistit přítomnost porodní asistentky u porodu doma. Jejímu návrhu krajský soud nevyhověl. V současné době je v této věci podána ústavní stížnost. Ústavní soud dosud nerozhodl.

Fond ČŽL na podporu porodnictví podpořil tento případ dvakrát, po každé částkou 2.000,- Kč. Více o případu.

– Aktuální případy u ESLP

První případ se týká paní Š., která se při plánování porodu svého druhého dítěte rozhodla pro porod v domácím prostředí, ale nenašla ve svém kraji žádnou porodní asistentku, která by jí u porodu asistovala. Obrátila se proto s žádostí o pomoc na svou zdravotní pojišťovnu a na krajský úřad, ale byla odmítnuta. Své dítě porodila doma bez zajištěné zdravotní péče.

Druhý případ se týká stěžovatelky, také vysokoškolačky, která byla po předchozích dvou domácích porodech nucena třetí dítě porodit v porodnici.

Fond ČŽL na podporu porodnictví podpořil tento případ dvakrát, dohromady částkou 29.000,- Kč.
Více o případu
.

– Právo dítěte na zdraví a zdravotní péči, právo dítěte na nepřetržitý kontakt s matkou, právo na kopie zdravotnické dokumentace – případ manželů K.

Manželé K. se při plánování porodu doma domluvili s dětskou lékařkou na prohlídce novorozence. Po porodu lékařka dítě skutečně prohlédla, odmítla však provést odběr krve na novorozenecký screening v domácím prostředí a vyžadovla návštěvu s dítětem v ordinaci.

Fond ČŽL přispěl na tento případ částkou 61.000,- Kč. Více o případu.

– Svobodná volba místa porodu – případ paní H. Š.

Paní H. Š. si přála porodit své první dítě doma. Magistrát města Prahy ji však sdělil, že žádná porodní asistentka nemá oprávnění poskytovat zdravotní péči u porodu doma. Paní H. Š. proto ještě před porodem podala žalobu proti Magistrátu města Prahy a také České republice. Mezitím však, než soud rozhodl, porodila. Proto původní žalobu vzala zpět a podala novou žalobu proti České republice, ve které žádá o omluvu a odškodnění (přiměřené zadostiučinění).

Fond ČŽL přispěl na tento případ částkou 2.000,- Kč. Více o případu.

– Svobodná volba místa porodu – případ paní M. K.

Paní M.K. si přála porodit své druhé dítě doma. Krajský úřad Jihomoravského kraje ji tvrdil, že žádná porodní asistentka nemá oprávnění asistovat ve vlastním sociálním prostředí rodičky a tak se paní M.K. rozhodla podat proti krajskému úřadu správní žalobu. Správní žalobou se domáhá zajištění práva na svobodnou volbu místa porodu jako součásti základního lidského práva na soukromý a rodinný život a dále se žalobou domáhá, aby ji porodní asistentka mohla legálně poskytnout zdravotní péči u porodu doma.

Fond ČŽL přispěl na tento případ částkou 7.000,- Kč. Více o případu.

– Svobodná volba místa porodu – případ paní T. V.

Paní T. V. čekala v roce 2013 své třetí dítě, které chtěla porodit doma s porodní asistentkou stejně jako své předchozí dvě děti. Porodní péče se ovšem musela poprvé domáhat soudně, avšak neuspěla.

Fond ČŽL podpořil tento případ částkou 5.000,- Kč Více o případu.

 

Chcete nás podpořit?

Na co budou použity Vaše peníze?

Pravidelně


Děkujeme za podporu

Jednorázově


Děkujeme za podporu

Podporují nás

  • lenka_simPhDr. Lenka Simerskákonzultantka, moderatorka e-konference [normalni-porod]
  • MINOLTA DIGITAL CAMERAMgr. Vlasta Jiráskoválektorka, dula, laktační poradkyně, spoluzakladatelka ČAD

Kdo vám poradí

Férová nemocnice Liga lidských práv
UNIPA Unie porodních asistentek
Poradna Aperio Aperio o.s.
Poradna HAM Hnutí za aktivní mateřství
Poradna CENAP Centrum naděje a pomoci