Praktické tipy

Zde vám nabízíme osm tipů, které můžete začít prakticky uplatňovat již dnes. Jejich zařazením do své praxe porodní asistentky významně přispějete k porodním prožitkům žen ve vaší péči a s velkou pravděpodobností dosáhnete hlubšího profesního uspokojení.

1. Počkejte a uvidíte

Chceme-li ženě pomoci porodit normálně, hlavním a zřejmě nejpřínosnějším přístupem je trpělivost. Abychom však dokázaly dopřát přirozené fyziologii dostatek času, musíme si být velice jisté svými znalostmi a zkušenostmi. Proto je zapotřebí rozšířit si znalosti a zkušenosti s normálním porodem – a umět odhadnout, kdy nastává chvíle začít jednat.

2. Vytvořte rodičce hnízdečko

Samice savců si pro porod vyhledávají teplá, bezpečná a temná místa – a v tomto ohledu nejsou lidé výjimkou. Nám se ovšem jedná zejména o pocit bezpečí a jistoty než o prostředí porodu jako takové. Jestliže dokážeme najít cestu k tomu, aby rodička prožívala větší intimitu a jistotu, výrazným způsobem zvýšíme pravděpodobnost, že porodí normálně.

3. Podporujte rodičku v pohybu

Zemská přitažlivost je při porodu naším největším pomocníkem, ovšem z historických a kulturních důvodů (dnes již přežitých) rodí ženy v naší společnosti vleže na zádech. Je třeba, abychom ženám pomohly osvojit si a zaujímat různé alternativní polohy již před porodem, a poskytnout jim volnost pohybu a možnost zkoušet různé pozice při porodu samotném. Jakmile rodička nalezne pozici, která jí vyhovuje, dovolte jí v ní setrvat libovolně dlouho – s výjimkou situací, kdy daná poloha již není vhodná vzhledem ke stavu matky či dítěte (nikoli z organizačních důvodů!). Bude-li třeba vaginální vyšetření, lze jej provést na židli.

4. Zdůvodněte si intervence

Technika je výborná věc – kromě situací, kdy nám stojí v cestě. Postupem času přicházíme na to, že úžasné moderní technologie používané v porodnictví mají tu vlastnost, že jedna technologická intervence zpravidla vede k dalším, čímž dochází ke „kaskádě intervencí“ ústící v abnormální porod. Musíme si tedy neustále klást otázku „je tento zásah skutečně nezbytný?“ a neuchylovat se k intervencím, nebudou-li podložené směrodatnou indikací.

5. Naslouchejte

Nejlepším zdrojem informací ohledně svým potřeb jsou ženy samy. Medicínská kultura fungující na principu „já vím všechno nejlépe“, přičemž ušlápnuté pacientky jsou vyšetřovány téměř beze slova, svědčí o tom, že se jako zdravotníci neumíme dobře ptát. Také pomalu přicházíme o své dovednosti ve čtení neverbálních signálů: řeči jejich těla, výrazu obličeje, zvuků apod. Je třeba, abychom ženu v naší péči dobře poznaly, naslouchaly jí, hovořily s ní a zamyslely se nad tím, jak přispíváme k jejímu pocitu úspěchu.

6. Veďte si deník

Práce porodní asistentky může obnášet skutečný příval zážitků, čímž je obtížné vybavit si dění z předchozího týdne – nemluvě o loňském roce. Jedním z nejlepších zdrojů poučení jsou však naše vlastní postřehy. Zejména tehdy, ohlédneme-li se a uvědomíme si, co jsme se za tu dobu naučily a objevily. Vedení deníku je tedy jednou z nejlepších cest, jak si nabyté zkušenosti upevnit. Zapište si, co se dnes odehrálo – jaké jste prožívala pocity, co jste se naučila. Potom se vraťte ke svým zápisům z minulého týdne, měsíce, roku…

7. Důvěřujte své intuici

Intuice představuje znalost pramenící z nepřeberného množství vjemů, které jsou natolik jemné, že je nedokážeme jednotlivě zachytit. Využíváme-li svých smyslů – nasloucháme, díváme se, čicháme a hmatáme – začnou se tyto vjemy skládat v určitý obraz či vzorec. S rostoucími zkušenostmi a průběžnou reflexí začneme pronikat do významu těchto vzorců a dokážeme vypozorovat či předvídat postup porodu, potřeby a pocity rodičky.

8. Buďte vzorem ostatním

Naše chování ovlivňuje ostatní – k lepšímu i k horšímu. Uplatňováním uvedených sedmi tipů (a tím, že nás při tom uvidí ostatní) ztělesňujeme dobrý a následováníhodný příklad pro ostatní. V porodní asistenci jsou velmi zapotřebí příkladné osobnosti, které budou kolegyním vzorem postupů, chování a postojů, jež napomáhají normálnímu porodu. Takovým vzorem se můžete stát již dnes.

Chcete nás podpořit?

Na co budou použity Vaše peníze?

Pravidelně


Děkujeme za podporu

Jednorázově


Děkujeme za podporu

Podporují nás

  • ZuzkaMgr. Zuzana TěšínskáPoradkyně pro zdraví a rodinu, psychoterapeutka a pedagožka
  • Eva LabusovaPhDr. Eva Labusovápublicistika, vzdělávání a poradenství v oblasti rodičovství, výchovy a mezilidských vztahů

Kdo vám poradí

Férová nemocnice Liga lidských práv
UNIPA Unie porodních asistentek
Poradna Aperio Aperio o.s.
Poradna HAM Hnutí za aktivní mateřství
Poradna CENAP Centrum naděje a pomoci