Změny v porodnictví napříč Evropou

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství a Hnutí za aktivní mateřství vás zvou na unikátní akci, která se koná v rámci setkání Evropské sítě porodnických organizací – ENCA.

Změny v porodnictví napříč Evropou

tematický diskusní večer pro zdravotníky, rodiče a širokou veřejnost

Porodnictví je dnes v očích veřejnosti spojeno s řadou otázek a kontroverzí: pokud výzkumy ukazují, že porody doma jsou pro ženy s nízkým rizikem bezpečné, proč proti nim mají lékaři výhrady? (A stojí v Holandsku před domem rodící ženy opravdu sanitka?) Proč dnes počet císařských řezů dosahuje 25%, když před 30 lety jich mělo Československo jen 6%? (A je to jen český problém?)

O tom všem a dalším budou mluvit významné představitelky rodičovských organizací, které se v Praze sejdou na setkání ENCA: Elisabeth Geisel (Německo), Beverley Beech (UK), Sinziana Ciurez (Rumunsko), Maryse Arendt (Lucembursko), Thea van TuylHannie Oor (Nizozemí). Profily panelistek níže.

Diskuse bude zaměřena na evropské trendy a dobrou praxi ve spolupráci příjemkyň péče, poskytovatelů péče a státu. Cílem večera je ukázat, jaká společná či naopak odlišná témata se vinou v porodnické problematice napříč tak různorodými zeměmi jako Velká Británie, Německo, Nizozemí či Rumunsko.

Budeme hledat odpovědi na otázky:

  • Jaké jsou v dnešní Evropě trendy v porodnické péči, jaké jsou jejich možné přínosy a rizika?
  • Jaké jsou hlavní sporné otázky v porodnické péči z pohledu jejích příjemkyň?
  • Jak na ně reagují v různých zemích poskytovatelé péče a stát?
  • Jak lze spolupracovat?

Diskusi moderuje Eva Labusová. Příspěvky i diskuse budou tlumočeny.

Termín konání: 3. dubna 2014, 17:30 – 19:30 hod. 

Místo konání: Kino Perštýn, Na Perštýně 6, Praha 1.

Vstupné jen 150 Kč
Předběžné přihlášky a další informace na , rezervace nutná.

Plakát ke stažení.

ENCA (European Network of Childbirth Organisations)

ENCA je neformální evropská síť organizací, které se zabývají otázkami a současnými trendy v porodnictví. Zástupkyně členských organizací se setkávají každý rok v jiné zemi. V roce 2014 bude hostit setkání po třinácti letech opět Česká republika. Setkání se zúčastní zástupkyně organizací z více než deseti členských zemí Evropy, mezi nimi i známé osobnosti hnutí za možnost volby v porodnictví.

Elisabeth Geisel (Německo): Lektorka předporodní přípravy, v r. 1993 pomáhala založit první porodní dům ve Frankfurtu. Od roku 1991 je ve výkonném výboru Gesellschaft für Geburtsvorbereitung (Společnost pro předporodní přípravu, GfG) a od té doby zodpovídá za mezinárodní styky GfG. Od roku 2012 je čestnou předsedkyní GfG. Je zakládající členkou ENCA a autorkou knihy Slzy po porodu, která vyšla i v ČR a měla dopad na diskusi o poporodní depresi.

 

Beverley Beech (UK): čestná předsedkyně vlivné britské organizace Association for Improvements in the Maternity Services (AIMS), členka Royal Society of Medicine, spisovatelka, výzkumnice a aktivistka.

 

 

 

Thea van Tuyl (Nizozemí): více než 25 let je lektorkou předporodní přípravy. Od roku 2000 je aktivní členkou ENCA; od té doby je pravidelně zvána, aby přednášela a vedla workshopy v různých evropských zemích. Od roku 1988 je přispěvatelkou a redaktorkou časopisu Samen Bevallen (Porodit společně) pro lektory/ky předporodních kurzů pro páry. Napsala knihu o dulách v Nizozemí a vede i kurzy pro duly. Zabývá se i masáží rebozo.

 

Sinziana Ciurez (Rumunsko): Sociální podnikatelka a výkonná ředitelka Fundatia Crucea Alba (Nadace Bílý kříž). Fundatia Crucea Alba provozuje zdravotnické zařízení pro matku a dítě, které poskytuje nemajetným rodinám své služby zdarma, podporuje normální porod a kojení; v loňském roce získala cenu za nejlepší fundraisingový projekt v Rumunsku. Je členka výkonného výboru organizace Mame Pentru Mame a absolvovala školení UNICEF “Monitor of Marketing Code for Breastmilk Substitutes”.

 

Maryse Arendt (Lucembursko): Ředitelka organizace Initiativ Liewensufank, evropská zástupkyně při IBFAN (International Baby Food Action Network), kde koordinuje jako expertka program Codex Alimentarius. Ten shrnuje zásady pro označování a prodej kojenecké a dětské výživy. Initiativ Liewensufank nabízí nastávajícím a novopečeným rodičům odborné kursy a poradenství, ale i prostor pro setkávání a sdílení. Kursy a poradenství pokrývají období od začátku těhotenství až po předškolní věk dítěte. Kromě toho Initiativ Liewensufank podporuje celostní péči v těhotenství, při a po porodu, porodní péči, která je orientovaná na potřeby matky a dítěte a respektuje fyziologický průběh porodu, bonding, aktivní otcovství a kojení.

________________________________________________________________________________________________________

Generální partneři:

ČRSOPK – Česko-rumunská smíšená obchodní a průmyslová komora

Dharmagaia

Partner: Marie Noe Chřibková (One Woman Press)

 

Chcete nás podpořit?

Na co budou použity Vaše peníze?

Pravidelně


Děkujeme za podporu

Jednorázově


Děkujeme za podporu

Podporují nás

  • MINOLTA DIGITAL CAMERAMgr. Vlasta Jiráskoválektorka, dula, laktační poradkyně, spoluzakladatelka ČAD
  • odentDr. Michel Odentsvětoznámý porodník podporující normální porod

Kdo vám poradí

Férová nemocnice Liga lidských práv
UNIPA Unie porodních asistentek
Poradna Aperio Aperio o.s.
Poradna HAM Hnutí za aktivní mateřství
Poradna CENAP Centrum naděje a pomoci