Výzva k finanční podpoře neúspěšných žalobců – rodiny po porodu doma

20:22

Manželé K. se rozhodli před několika lety podat žalobu na pediatričku,
která hrubě porušila jejich práva i práva dítěte, které se narodilo
doma. Lékařka po nich požadovala úhradu za prohlídku dítěte, přestože je
tato péče hrazená ze zdravotního pojištění. Odmítla provést na žádost
rodičů odběr z patičky na screening v …domácím prostředí, přestože se
matka ze zdravotních důvodů nemohla dopravit s dítětem do ordinace a
domácí odběr je v zahraničí běžný. Trvala na odběru v ve vzdálené
ordinaci a když se rodiče nedostavili, obrátila to proti nim,
vyhrožovala jim sociálkou i policií a vyvolala v nich strach z odebrání
dítěte a stres, zejména u kojící matky. Nakonec je lékařka skutečně
udala na sociálku, která přijela na kontrolu rodiny. Rodiče ztratili
důvěru k lékařce, odhlásili svoje děti z její péče, ale lékařka jim
odmítla v rozporu se zákonem vyhotovit kopie zdravotnické dokumentace.

Případ je popsán a podklady ke stažení jsou na strankách Ligy lidských práv

Cílem žaloby rodičů bylo znemožnit, aby se lékaři chovali tímto způsobem
i vůči jiným rodinám, které si volí porod doma.

Soudy se ovšem postavily na stranu lékařky, souhlasily s jejím
represivně-zastrašujícím přístupem a s celou řadou argumentů rodičů se
vůbec nevypořádaly.

Nyní po neúspěšném odvolání musí rodina lékařce zaplatit náklady
soudního řízení ve výši 55.000 Kč. Část peněz (23.000 Kč) bude uhrazena
ze Sbírkového fondu České ženské lobby pro strategické soudní spory v
porodnictví (Transparentní účet u FioBanky má číslo: 2400283520/2010).

Bližší nformace o Sbírkovém fondu ČŽL najdete na těchto stránkách

Dále rodině bude poskytnuta částka, která bude na tento účet připsána po
dobu 2 měsíců v období od 19. 7. do 20. 9. 2014 od jednotlivých dárců, a
to do výše dlužné částky. Proto vyzýváme podporovatele, aby svým
finančním příspěvkem podpořili rodinu, která žalobu podala ve veřejném
zájmu.

Rodina po poradě s právníky bude v soudním řízení pokračovat u vyšších
soudů.

Bližší informace poskytne právnička Zuzana Candigliota, tel. 607 005 043

Facebooková událost
______________________________

_________________

Chcete nás podpořit?

Na co budou použity Vaše peníze?

Pravidelně


Děkujeme za podporu

Jednorázově


Děkujeme za podporu

Podporují nás

  • katkaMgA. Katarína ZatovičováA centrum - podpora rodiny
  • Eva LabusovaPhDr. Eva Labusovápublicistika, vzdělávání a poradenství v oblasti rodičovství, výchovy a mezilidských vztahů

Kdo vám poradí

Férová nemocnice Liga lidských práv
UNIPA Unie porodních asistentek
Poradna Aperio Aperio o.s.
Poradna HAM Hnutí za aktivní mateřství
Poradna CENAP Centrum naděje a pomoci