Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví – Stop porodnickému násilí

26. 11. 2014

Vážený pane ministře,

patrně víte, že 25. listopad je Mezinárodním dnem boje proti násilí na ženách.

Možná ale nevíte, že na mnoha místech ČR jsme se 25. 11. 2014 připojili k Roses Revolution Czech Republic – Stop porodnickému násilí. Jedná se o mezinárodní iniciativu, která chce kladením růží před porodnice narušit mlčení o násilí, které se za zdmi těchto zařízení odehrává.

Skupina žen z Prahy přišla položit růže také před Ministerstvo zdravotnictví. Zároveň jsme si dovolily vytištěná loga této akce vložit úředníkům a úřednicím MZ do schránek vedle podatelny.

Co vnímáme jako porodnické násilí?

Jako porodnické násilí vnímáme nedodržování lidských a pacientských práv v gynekologii a porodnictví, odmítání poskytovat péči v souladu s doporučeními WHO pro normální porod a v souladu s výsledky relevantních studií publikovaných v Cochrane Database, nedostupnost zdravotní péče při porodech mimo zdravotnická zařízení atd.

Jako porodnické násilí vnímáme prokazatelně škodlivé praktiky, každý neopodstatněný zásah do průběhu porodu a rutinní používání praktik, které nejsou jednoznačně prospěšné. Je to např. Kristellerova exprese, Hamiltonův hmat, oddělování dětí od matek po porodu, emocionální vydírání, vyhrožování smrtí, nepravdivé informování, nesprávné používání informovaného souhlasu, nadužívání fetálního monitoringu, amniotomie, episiotomie, císařských řezů, nerespektování soukromí, litotomická poloha a nemožnost výběru a změny polohy v druhé době porodní, řízené tlačení, přerušení tepajícího pupečníku, nepodporování bondingu a kojení, nezákonné vybírání poplatků za doprovázející osoby při porodu. Četnost těchto praktik v České republice vysoce převyšuje jejich používání v jiných evropských zemích (v příloze to ukazujeme na příkladu episiotomií).

Proč se obracíme na Ministerstvo zdravotnictví?

Ministerstvo zdravotnictví podle našeho názoru nese hlavní zodpovědnost za neefektivní nastavení systému zdravotních služeb v perinatálním období. Je spoluzodpovědné za používání nevhodných, škodlivých a násilných praktik vůči těhotným, rodičkám a novorozencům. MZ je zodpovědné za vytváření překážek pro porodní asistenci v České republice hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. A v neposlední řadě je Ministerstvo zdravotnictví zodpovědné za odrazování porodních asistentek od poskytování zdravotních služeb, které plně spadají do jejich kompetencí.

Vážený pane ministře, budete také vy mlčky přihlížet porodnickému násilí v ČR?

Nebo podniknete kroky, které nastaví systém péče o ženu a dítě efektivně a které m.j. pomohou zamezit porodnickému násilí?

Pokud se rozhodnete pro druhou možnost, nabízíme vám podporu expertních týmů, které pracují v rámci projektu Systémová změna v českém porodnictví. Tento projekt je součástí grantu České ženské lobby podpořeného z Norských fondů v rámci programu Dejme (že)nám šanci.

Zároveň si vám dovolujeme pro inspiraci zaslat doporučení zpracovaná členkami pracovní skupiny k porodnictví při České ženské lobby, které byly v roce 2012 členkami Pracovní skupiny pro problematiku porodnictví při MZ ČR. Dále přikládáme článek zpracovaný biostatističkou Markétou Pavlíkovou, který se týká episiotomie jako příkladu porodnického násilí.

Rádi se s vámi osobně sejdeme k diskusi nad porodnickými tématy. S pozdravem

Mgr. Kateřina Hájková Klíčová a Ing. Miloslava Kramná
za pracovní skupinu k porodnictví při České ženské lobby
[email protected], 734 637 379, [email protected], 776 153 123

ČESKÁ ŽENSKÁ LOBBY
Síť organizací, které hájí práva žen v České republice.

Česká ženská lobby, Plzeňská 846/66, 150 00 Praha 5, [email protected], +420 774 411 151, www.czlobby.cz

 

Zpět na výpis dokumentů

Chcete nás podpořit?

Na co budou použity Vaše peníze?

Pravidelně


Děkujeme za podporu

Jednorázově


Děkujeme za podporu

Podporují nás

  • MINOLTA DIGITAL CAMERAMgr. Vlasta Jiráskoválektorka, dula, laktační poradkyně, spoluzakladatelka ČAD
  • lenka_simPhDr. Lenka Simerskákonzultantka, moderatorka e-konference [normalni-porod]

Kdo vám poradí

Férová nemocnice Liga lidských práv
UNIPA Unie porodních asistentek
Poradna Aperio Aperio o.s.
Poradna HAM Hnutí za aktivní mateřství
Poradna CENAP Centrum naděje a pomoci