Proč u nás chybí porodní domy a rodit doma je nepatřičné?

11:35

Tisková zpráva iniciativy Jak jinak

To, jak přicházíme na svět, zásadním způsobem ovlivňuje životy nás všech, tvrdí zakladatelé iniciativy Jak jinak v českém porodnictví. Projekt si klade za cíl zavést do českého porodního systému fungující primární péči a nabídnout těhotným a rodícím ženám více bezpečných možností, jak o ně bude postaráno. A to i ve spolupráci s lékaři. Na potřebu změn jasně upozornil červencový domácí porod v Roztokách. To, že zemřelo novorozené dítě, nebylo ovlivněno místem jeho narození. To však mnozí nereflektovali.

Co znamená primární péče a jak funguje ve vyspělém zahraničí?

„Vědecké výzkumy i odborná praxe ve vyspělém zahraničí prokazují, že bezpečně lze rodit mnoha způsoby. V České republice se ale stále téma porodu zužuje na dvě varianty: porod doma nebo porod v nemocnici“, říká porodní asistentka Natálie Sedlická, odborná garantka Jak jinak.

„Úplně u nás chybí tzv. primární péče. Ta může být poskytována nízkorizikovým ženám (ca 75% těhotných žen), pro které je podle světových doporučení (WHO, NICE, ICM) nejvhodnější. Poskytují ji porodní asistentky, které především přispívají k prevenci nemocí, podporují zdraví matky i dítěte. Připravují matku na normální a přirozený průběh porodu“, doplňuje.

Primární péče může být řešena systémem porodních center vedených porodními asistentkami; porodními domy nebo ambulantními a domácími porody. Takové možnosti péče českým ženám i jejich rodinám zcela chybí! Přitom v případě fyziologických těhotenství a porodů (60 – 80%) se osvědčuje jako nejefektivnější právě kontinuální péče jednoho odborníka – porodní asistentky. „Chtěla bych zdůraznit, že na prvním místě je vždy bezpečí, respekt k ženě, dítěti, rodině i jejich potřebám. Dítě patří k matce a odděluje se od ní jen za velmi krajních situací“. (V zahraničí existuje výraz „motherbaby“, pozn. red.)

Pravda o těhotenství a porodu aneb těhotná žena není pacient

Na porodnictví v České republice je stále nahlíženo černobíle. Neinformovanost veřejnosti, ale i odborníků ohledně fyziologie celého perinatálního období je bohužel podstatou vznikajících rozporů a nepochopení. „Vážíme si našich lékařů i porodníků a chceme s nimi spolupracovat. Porodnictví v naší republice je na špičkové úrovni v akutní, medicínské i zásahové oblasti. Jsme opravdovými odborníky na sekundární péči, kdy situace vyžaduje lékařský nebo operativní zákrok. Péče o těhotnou ženu se zde však zaměřuje hlavně na hledání patologií“, říká Martin Nemrava, manažer projektu. „Ve světě velmi ceněná primární péče zde v podstatě neexistuje a autonomní profese porodních asistentek není státem podporovaná“, doplňuje.

„Z debat o porodnictví je konečně zapotřebí odstranit demagogii a historií nahromaděné mýty“.

Jak jinak v českém porodnictví: odborníci i manažeři se zasadí o změny

Iniciativa Jak jinak chce vytvořit a zavést fungující systém primární porodní péče, která bude založena na fyziologii procesu, prevenci a podpoře zdraví matky i dítěte. Cílem je propojit primární a sekundární péči v ucelený systém a nabídnout ženám regulérní možnost volby, jak o ně bude pečováno a kde porodí. „K celé záležitosti přistupujeme projektově a profesionálně. Jsou mezi námi zkušení odborníci i manažeři. Jde nám o efektivní spolupráci, která vyústí v kýžené změny. Oslovujeme instituce a organizace, které se porodnictvím zabývají a chceme konstruktivně spolupracovat“, říká Martin Nemrava.  „Vážíme si jejich práce a chtěli bychom navázat na to, co se už podařilo. Za spolupráci a podporu děkujeme mj. organizacím A centrum, UNIPA, Aperio, H.A.M, ČKPA, ČAD nebo České ženské lobby i Lize otevřených mužů.“ Jsme si vědomi, že téma je zapotřebí řešit na celostátní úrovni. K tomu snad přispějí pozitivní příklady a podpora ze zahraničí a očekávané rozsudky „Štrasburku“, které pravděpodobně zásadním způsobem promluví do porodní péče v ČR.

Kde systém zklamal a ublížil– „roztocký porod“ a vyjádření porodní asistentky

„Těhotenství Magdaleny probíhalo zcela fyziologicky, veškerá vyšetření i ultrazvuky byly v pořádku. Nikde se neobjevily známky patologie. Magdalena tudíž spadala do kategorie nízkorizikových žen – vhodných pro porod doma. Děťátko se narodilo bez obtíží, okamžitě se nadechlo a poporodní adaptace byla dobrá“.

Natálie Sedlická odjela 3hodiny po porodu, tedy o hodinu později než určují mezinárodní standardy. Děťátko ale zemřelo. V poklidu dodýchalo v láskyplné náruči matky – a to šest hodin po porodu, bez souvislosti a návaznosti na porod, jeho průběh či místo. Pozdější pitva prokázala, že dítě mělo nádor, který byl bohužel neslučitelný se životem.

V červnu letošního roku se v České republice konal celosvětový odborný kongres porodních asistentek, kdy se v Praze sešlo na 3800 žen a mužů z ca 126 zemí světa. Kongres vzbudil velký ohlas zahraničních médií i odborníků, což se o zemi konání určitě říct nedá. „A pak stačí jedno zavolání záchranky… a hleďme, co to způsobí. Ptám se: kam až musí naše společnost morálně, eticky a lidsky propadnout, aby se mohla začít zase zvedat?“, zamýšlí se Natálie Sedlická. „Nejen z odborného hlediska mě velmi mrzí, že místo podpory a psychologické krizové intervence se rodičům těšně po úmrtí novorozeného dítěte dostalo místo adekvátní péče jen výslechu kriminální policie a hyenismu bulvárních médií“.

Pro zprostředkování rozhovorů kontaktujte Renatu Kasalovou:

+420 603 309 316

Video Jakuba Koháka s hlavním účinkujícím Pavlem Liškou a další informace o Jak jinak naleznete na:

www.jakjinak.info

Další materiály a TZ v elektronické podobě na:

http://www.jakjinak.info/pro-media/pro-media/

Zpět na výpis tiskových zpráv

Chcete nás podpořit?

Na co budou použity Vaše peníze?

Pravidelně


Děkujeme za podporu

Jednorázově


Děkujeme za podporu

Podporují nás

  • Miroslava-Vlckova-2-300Bc. Miroslava Vlčková Unie center pro rodinu a komunitu o.s.
  • maslovaMUDr. Helena MáslováCentrum psychosomatické péče

Kdo vám poradí

Férová nemocnice Liga lidských práv
UNIPA Unie porodních asistentek
Poradna Aperio Aperio o.s.
Poradna HAM Hnutí za aktivní mateřství
Poradna CENAP Centrum naděje a pomoci